Legater

Dansk Journalistforbund administrerer en række mindre legater, som er øremærket til henholdsvis studerende, provinsjournalister, trængende enker og unge med bryllupsplaner.

Dansk Journalistforbund administrerer en række mindre legater, som er øremærket til henholdsvis studerende, provinsjournalister, trængende enker og unge med bryllupsplaner. Legatbeløbene ligger på mellem 700 og 5.000 kroner.

Ansøgningsfristen til legatet for trængende enker er den 26. oktober, mens den for de øvriges vedkommende er 2. november. Yderligere oplysninger om de enkelte legater fås på www.journalistforbundet.dk under "Receptionen".

Alle ansøgninger stiles til Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K.

0 Kommentarer