LEGATER TIL STUDIEREJSER

Journalistforbundet har modtaget en bevilling på 40.000 kr. fra Tuborgfondet. Pengene skal anvendes som studierejselegater for journalister til erhvervsmæssige, politiske eller økonomiske studier i udlandet; bladtegnere og pressefotografer kan dog få dispensation med hensyn til studieturens formål.

Journalistforbundet har modtaget en bevilling på 40.000 kr. fra Tuborgfondet. Pengene skal anvendes som studierejselegater for journalister til erhvervsmæssige, politiske eller økonomiske studier i udlandet; bladtegnere og pressefotografer kan dog få dispensation med hensyn til studieturens formål.

Ansøgninger med udførlig redegørelse for rejsens formål skal være Dansk Journalistforbund, Gl. Strand 46, 1202 København K i hænde senest fredag den 12. november 1999.

Rejsens formål er forpligtende, og rejsen skal være foretaget inden 1 år fra bevillingsdagen. Ellers indkaldes nye ansøgninger. Kun i særlige tilfælde vil rejser til lande uden for Europa komme i betragtning, når der skal uddeles studierejselegater.

DJ-medlemmer, der tidligere har modtaget legat fra Tuborgfondet – uanset i hvilken sammenhæng – kan ikke komme i betragtning. Ud over at legatmodtagerne naturligvis skal bruge de indhøstede erfaringer i deres respektive medier, er de også forpligtede til at sende en redegørelse for studierejsen og dens faglige udbytte til bestyrelsen for Tuborgfondet.

Provins-elev

»Jørgen Arboe Rasmussens Mindelegat«, 700 kroner, uddeles på Jørgen Arboe Rasmussens dødsdag den 5. februar til en elev ved et provinsblad. Legatmodtageren kan benytte legatet efter ønske.

Ansøgningen skal være forbundskontoret i hænde senest fredag den 12. november 1999.

Brudepar

Århus Stiftstidendes Bryllupslegat, der er på 800 kroner, skal ifølge fundatsen uddeles på bladets fødselsdag den 3. januar. Legatet tildeles en dygtig og flittig journalist, der ikke er fyldt 30 år, og som ikke allerede er gift. Beløbet skal anvendes til indkøb af bryllupsudstyr.

Ansøgninger skal være forbundskontoret i hænde senest fredag den 12. november 1999.

Trængende journalister

»William Fleron og hustrus mindelegat« uddeles til »værdigt« trængende personer, der i deres liv har arbejdet med idealistiske, navnlig politiske og sociale formål for øje, eventuelt en ikke politisk institution, der arbejder med idealistiske, sociale og velgørende formål for øje.

Legatet er på 15.000 kr. og kan søges af journalister og forfattere. Den endelige beslutning om legattildeling træffes i samarbejde med Dansk Forfatterforening. Ansøgning sendes til Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, 1401 K. Ansøgningsfristen er den 1. november.

0 Kommentarer