Legat-uddeling

På Journalistforbundets delegeretmøde tirsdag den 24. april uddeles Carsten Nielsen-legatet på 20.000 kroner samt en skulptur skabt af Jørgen Haugen Sørensen.

På Journalistforbundets delegeretmøde tirsdag den 24. april uddeles Carsten Nielsen-legatet på 20.000 kroner samt en skulptur skabt af Jørgen Haugen Sørensen.

Legatet gives til et medlem, som "med udtrykkelig gennemslagskraft har præget samfunds- og kulturdebatten, eller som har markeret sig ved en særlig faglig indsats".

Legatbestyrelsen, der udpeger prismodtageren, består af Birgitte Wilhelmsen, Lars Lindskov, René Simmel, Helle Bygum og Mogens Blicher Bjerregård. Forslag til mulige legatmodtagere skal være Dansk Journalistforbund, Gl. Strand 46, 1202 Kbh. K i hænde senest onsdag den 28. februar. Mærk kuverten Carsten Nielsen-legatet.

0 Kommentarer