Legat-uddeling

På Journalistforbundets delegeretmøde tirsdag den 24. april uddeles Carsten Nielsen-legatet på 20.000 kroner.

På Journalistforbundets delegeretmøde tirsdag den 24. april uddeles Carsten Nielsen-legatet på 20.000 kroner.

Legatet gives til et medlem, som "med udtrykkelig gennemslagskraft har præget samfunds- og kulturdebatten, eller som har markeret sig ved en særlig faglig indsats".

Forslag til mulige legat-modtagere skal være Dansk Journalistforbund, Gl. Strand 46, 1202 Kbh. K i hænde senest onsdag den 28. februar. Mærk kuverten Carsten Nielsen-legatet.

0 Kommentarer