Ledighedstal for fotografer stiger

Samlet set er arbejdsløsheden i DJ faldet, men hos fotograferne er den steget i løbet af det seneste år. Samtidig skjuler ledighedstallene de freelancere, der ikke har arbejde men som ikke kan registreres som ledige på grund af momsregistreringen, siger webmaster på pressefotografforbundet.dk, Jens Tønnesen.

I sidste uge blev det beskrevet, hvordan arbejdsløsheden i DJ er raslet ned i løbet af det seneste år.

Men hvis man isoleret set kigger på pressefotograferne, der tæller 675 erhvervsaktive personer, er udviklingen den stik modsatte. Her er arbejdsløsheden steget fra 3,5 procent til 4,9 procent fra juni 2012 til juni 2013.

Det beretter Lars Lindskov, der er formand for pressefotograferne. 4,9 procent er lavere end generelt i DJ, men Lars Lindskov mener, at den reelle arbejdsløshed kan være langt højere.

»De tal giver ikke et billede af, hvis der er yderligere underbeskæftigelse. Over halvdelen af de 675 erhvervsaktive fotografer er freelancere, og der bliver i fotografkredse talt meget om, hvorvidt folk har noget at lave eller ej. Generelt må man sige, at indtjeningen på bundlinjen generelt er faldet,« siger Lars Lindskov

Samme opfattelse har Jens Tønnesen, der er redaktør på pressefotografforbundet.dk.

»Når du er fotograf, har du noget teknisk dyrt udstyr, og du skal være momsregistreret, da der er moms på pressefotografisk arbejde. Når der ikke er udsigt til job, starter du op som freelancer. Problemet opstår så, at når du er freelancer, får du ikke særlig meget ud af at være med i a-kassen, og derfor vælger nogen ikke at betale til den. Blandt andet fordi du kun har ret til et års dagpenge. Derfor tæller du ikke med i den officielle statistik, selv om du reelt ikke har noget at lave. Og der er en stor del af freelancerne, der ikke har ret meget at lave,« siger Jens Tønnesen.

Jens Tønnesen står for at lægge jobopslag op på pressefotografforbundet.dk, og han ser en klar tendens i de opslag, der kommer ind.

»Da jeg var freelancer for 14 år siden, var der en del aviskunder. Det er der ikke mere, nu leverer man til fagblade eller laver kommunikationsopgaver. Jobmængden er faldet. Når jeg kigger tilbage på de sidste fem års jobopslag på pressefotograffornudet.dk, så er der ikke mange avisjobs imellem. De fleste er opslag for jobs, der ligger i periferien af, hvad man kan kalde klassisk arbejde for pressefotografer,« siger Jens Tønnesen.

0 Kommentarer