Ledigheden falder stadig i medie- og kommunikationsbranchen

”Det går den rigtige vej,” siger a-kassens direktør

2.304 medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog, AJKS, er lige nu ledige.

Det svarer til 9 procent af de i alt 25.527 medlemmer. Tallet er markant lavere end på samme tidspunkt sidste år, hvor tallet lå på 11,5 procent. Før corona, i maj 2019, var tallet dog nede på 6,6 procent.

”Det går den rigtige vej, ligesom ledighedstallene generelt i samfundet går nedad. Vi får færre ledige, og det er normalt på den her tid af året, fordi vi er i en periode, hvor dimittenderne er ved at finde job igen. Når vi så når juni måned, så kommer der et nyt hold dimittender, og det er jo et stort hold, når det er om sommeren, og så vil ledigheden stige igen,” fortæller Linda Garlov, der er direktør i a-kassen.

”Den cyklus har vi altid blandt vores medlemmer. Det er desværre bare på et højere niveau, end det plejer at være.”

Ikke flere langtidsledige

Dagpengeforbruget har samlet set været suspenderet i næsten et år, hvilket betyder, at antallet af langtidsledige ikke er steget under pandemien, forklarer hun.

”Suspenderingen af dagpengeforbruget gør, at dem, der er langtidsledige, og som ville være faldet ud af systemet efter to års ledighed og derfor skulle på eksempelvis kontanthjælp, er blevet reddet af, at dagpengeforbruget har været sat i stå,” lyder det fra Linda Garlov.

I forhold til at søge job har de langtidsledige dog oplevet at skulle konkurrere med langt flere.

”Der er nok desværre en tendens til, at jo længere man har været ledig, jo længere bliver man puttet bagi bunken. På den måde har det været en udfordring, at ledigheden generelt er blevet så høj,” forklarer Linda Garlov.

0 Kommentarer