Ledelsen af Medie- og Journalisthøjskolen skal skiftes ud

Et helt ny ledelsesmodel skal snarest muligt gennemføres for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Blandt andet skal der ansættes ny rektor. Og helst inden sommer. Det besluttede bestyrelsen på et møde i aftes.

Et helt ny ledelsesmodel skal snarest muligt gennemføres for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Blandt andet skal der ansættes ny rektor. Og helst inden sommer. Det besluttede bestyrelsen på et møde i aftes.

Den fusionerede medie- og journalisthøjskole i Århus og København skal nu endegyldigt slås sammen til en enkelt enhed, som det har været planen siden 2008.

Det betyder et farvel til den nuværende ledelsesstruktur, færre bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt indførelse af et decideret rektorat, som det også kendes ved Københavns Universitet.

»Vi går nu efter en ny ledelsesmodel. Det besluttede bestyrelsen på et møde i aftes,« fortæller Lisbeth Knudsen, der sidder som formand for bestyrelsen, udpeget af undervisningsministeren.

Konkret betyder det, at den nuværende direktion med fire medlemmer – Jens Otto Kjær Hansen (ordførende direktør og institutionschef), Anne-Marie Dohm (rektor for Journalisthøjskolen), Anne-Marie Wivel (rektor for Mediehøjskolen) og Svend Lawaetz (ressourcedirektør) – skal reduceres til to.

Ledelsesmæssigt bliver der tale om, at man opretter et rektorat med dels en rektor, dels en prorektor. I første omgang nøjes man med at ansætte den ny fælles rektor, men tanken er at have hele den nye enstrengede ledelse på plads inden 1. januar 2012, oplyser Lisbeth Knudsen til Journalisten.dk.

»Og jeg håber, der kan være en afklaring af selve rektorstillingen inden sommer,« siger hun.

Den nuværende ledelsesform af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har lige siden fusionen i januar 2008 været fastlagt som en overgangsmodel. Nu sætter bestyrelsen så processen i gang med at opfylde Undervisningsministeriets krav til en enstrenget ledelse.

»Det her er det næste vigtige skridt i den fusionskøreplan, som blev lavet helt tilbage i 2008, hvor vi nu integrerer så meget, vi kan, af de kompetencer, der er på tværs af Journalisthøjskolen og Mediehøjskolen,« siger Lisbeth Knudsen.

De to skoler har i alt 1600 studerende i henholdsvis København og Århus. Dertil kommer årligt 3800 kursister på efter- og videreuddannelse. Og endelig er der omkring 200 fastansatte lærere og undervisere.

Ifølge Lisbeth Knudsen vil rektorstillingen blive slået op snarest muligt, når Undervisningsministeriet har godkendt den nye model for både ledelse og bestyrelse.

Derudover har hun fået bemyndigelse til, at man samarbejder med et headhunterfirma med henblik på at finde den rette nye rektor og prorektor.

»Vi går efter et team, som tilsammen skal have de rigtige kompetencer – både ledelsesmæssigt på den økonomiske og administrative side og på den strategiske side. Men også et rektorat, som har de faglige kompetencer, der skal til,« siger hun og tilføjer, at man går efter alene at ansætte rektor i første runde.

»Tanken er at give den nye rektor mulighed for at være med i den videre ansættelsesproces,« siger Lisbeth Knudsen.    

NB. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er en selvejende institution under Undervisningsministeriet med sit eget lovgrundlag.

0 Kommentarer