Lås på klejnedåsen

 ORDENSREGLER. Pamperi? Ikke her. På hovedbestyrelsesmødet i sidste uge var der enighed om, at ingen, hverken medlemmer af hovedbestyrelsen eller formænd for diverse kredse og specialgrupper, har forsøgt at drage økonomisk fordel af deres politiske platform.Problemet er bare, at der hidtil ikke har været nogen formaliserede regler for, i hvilket omfang Journalistforbundets politisk valgte ledere må udføre lønnet arbejde for forbundet.Det er der nu.

 

ORDENSREGLER. Pamperi? Ikke her. På hovedbestyrelsesmødet i sidste uge var der enighed om, at ingen, hverken medlemmer af hovedbestyrelsen eller formænd for diverse kredse og specialgrupper, har forsøgt at drage økonomisk fordel af deres politiske platform.

Problemet er bare, at der hidtil ikke har været nogen formaliserede regler for, i hvilket omfang Journalistforbundets politisk valgte ledere må udføre lønnet arbejde for forbundet.

Det er der nu.

»Vi er sgu nødt til at få de regler,« sagde Uffe Gardel, fællestillidsmand i Det Berlingske Hus.

Anledningen er pjecen 'hul igennem', som Karin Sloth lavede for Journalistforbundets JobService i foråret. Dengang havde hun titel af formand for Kommunikationsgruppen, og det har hun stadig, men i dag er hun også medlem af Journalistforbundets hovedbestyrelse.

Pjecen var så behæftet med fejl, at Journalistforbundets ledelse valgte at trække den tilbage. Ledelsen har i den forbindelse ikke udtrykt kritik af størrelsen på Karin Sloths faktura.

Med hovedbestyrelsens nye regler må hverken Karin Sloth eller andre udføre den slags entreprenør-opgaver for forbundet.

Reglen er klar: Medlemmer af hovedbestyrelsen, formænd for specialgrupper og -foreninger samt kredsformænd må ikke udføre lønnet arbejde for Journalistforbundet.

Der kan dispenseres fra den regel, men det kræver, at Journalistforbundets forretningsudvalg giver tilladelse i det enkelte tilfælde.

»Det er indlysende, at hvis man sidder i en position med bestemmende indflydelse, så kan man ikke samtidig udføre opgaver for forbundet,« sagde Thomas Szlavik, tillidsmand på Ekstra Bladet. Peter Thornvig, formand for Fotograferne, sagde:

»Det er vigtigt, at medlemmerne ved, at det at have en tillidspost ikke er ensbetydende med, at man har fingrene nede i klejnekassen, når forbundet skal have udført et stykke arbejde.«

Efter en del debat var der også enighed om, at man ikke kan løse problemet ved at lade de politisk valgte deltage i egentlige udbudsrunder – sådanne runder kan nemlig bevirke, at prisen bliver trykket, og det kan forbundets politisk valgte ikke være med til.

Kristian Melgaard, freelancejournalist og hovedbestyrelsesmedlem, stemte som den eneste imod de nye regler.

»Vi har ikke i de 15 år, jeg har været med centralt i forbundet haft en eneste sag, hvor man med nogen ret kunne sige, at der var tale om pamperi. Derfor er reglerne unødvendige,« sagde
Kristian Melgaard og forklarede sig:

»Det er ikke rimeligt, at jeg som freelancer, der lader mig vælge og bruger masser af tid på fagligt arbejde, så oven i købet skal blacklistes i mit eget forbund til opgaver, som er en del af min levevej.«

0 Kommentarer