Lars Werge vil ikke undsige Arnfeldt

DJ tager ikke afstand fra tidligere spindoktor Peter Arnfeldts angivelige tilbud om udlevering af ulovlige oplysninger, før han er dømt, siger næstformand Lars Werge til Journalisten.dk. Han mener generelt, at forholdet mellem spindoktorer og journalister er godt.

DJ tager ikke afstand fra tidligere spindoktor Peter Arnfeldts angivelige tilbud om udlevering af ulovlige oplysninger, før han er dømt, siger næstformand Lars Werge til Journalisten.dk. Han mener generelt, at forholdet mellem spindoktorer og journalister er godt.

Skandalen om tidligere spindoktor Peter Arnfeldts forsøg på at lække fortrolige oplysninger til Ekstra Bladet, som avisen selv afslørede i weekenden, har åbnet en række principielle spørgsmål. Journalisten.dk har spurgt næstformand i Dansk Journalistforbund Lars Werge, hvad DJ mener om sagen.

Du har været ude og sige, at Ekstra Bladet ikke burde have brudt deres kildebeskyttelse af Peter Arnfeldt. Hvornår er det i orden at bryde kildebeskyttelsen?

»Der er nogle ret klare regler på det område i loven. Her kan man juridisk blive pålagt at bryde kildebeskyttelsen, når det handler om, at der skal være forseelser, der har en strafferamme på minimum fire år, og der skal være en offentlig interesse. Problemet er at alle elementerne skal være opfyldt. Det er klart, at der er tale om en offentlig interesse, men der er næppe tale om strafferamme på fire år,« siger Lars Werge.

Oluf Jørgensen mener, at det er rigtigt, at Ekstra Bladet har brudt kildebeskyttelsen i denne sag, fordi offentlighedens interesse vægter tungere end selve beskyttelsen. Han er jurist, så tror du ikke, han ved mere om reglerne end dig?

»Oluf Jørgensen ved helt sikkert mere om jura end mig. Det her handler om, hvad har man af regler på området. Hvis man har en regel, skal man ikke bryde den. Hvis man giver kildebeskyttelse, så skal man ikke bryde den. Man skal beskytte den med sit liv helbred og velfærd.«

Du mener, at Oluf Jørgensen har fortolket reglen forkert..?

»Jeg er ikke enig med ham.«

Når du gør det til et spørgsmål om regler i stedet for moral, så giver det vel også mening at lytte til dem, der ved mest om reglerne?

»Vi mener ikke, at man kan begynde at handle med kildebeskyttelse. Det er ikke noget, der kun gælder fra mandag til fredag eller for nogen specielt. Enten har man kildebeskyttelse og overholder den, eller også har man den ikke.«

»Mig bekendt er der en del juridiske eksperter, der har udtalt sig i denne sag. De er ikke alle på linje med Oluf Jørgensen, og de er heller ikke alle på linje med hvad Dansk Journalistforbunds ledelse mener. Der er mange anledninger til at tage dette forløb op og måske diskutere hele systemet med kildebeskyttelse og særlige rådgivere.«

Hører jeg dig sige, at I gerne vil åbne op for at kigge på reglerne om kildebeskyttelse?

»Nej«

Havde det ændret noget i sagen, hvis Ekstra Bladet havde gjort det med det samme og ikke ventet 12 – 14 måneder?

»Jeg går ud fra, sådan som forløbet er beskrevet, at hvis de havde fortalt det til at starte med, så havde der ikke været kildebeskyttelse.«

Hvis vi antager at det, som Ekstra Bladet påstår om, at de er blevet tilbudt fortrolige oplysninger fra Helle Thorning-Schmidts skattesag, mener du så, at det er i orden, hvad Peter Arnfeldt har gjort?

»Om det er i orden? Det har jeg ikke noget belæg eller baggrund for at vurdere. Er det ikke sådan, det foregår mange steder i forhold til almindelige kilder, kommunikationsfolk og spindoktorer? Det er også belyst ganske glimrende i seneste nummer af Journalisten, hvor der bliver talt meget åbenlyst om, at det er en form for handel og aftaleforløb som foregår på Christiansborg og sikkert også mange andre steder.«

Så du mener, at denne sag afspejler det generelle spil, der er på Christiansborg, og det er der som sådan ikke noget fordækt i?

»Jeg har ikke selv været journalist på Christiansborg, men det er mit klare indtryk. Blandt andet på grund af det, som Jan Kjærgaard selv har sagt i Journalisten. Han siger, at der altid foregår aftaler. Hvis jeg skulle sige, at det ikke var i orden, så skulle jeg trække stolen væk under en stor del af medlemmernes måde at arbejde på.«

Men i det her tilfælde, er der angiveligt tale om en strafbar handling?

»Så du spørger, om det er i orden, at Peter Arnfeldt tilbyder oplysningerne?«

Ja.

»Det vil jeg ikke bedømme. Jeg må konstatere, at journalistikken i årevis har levet med forskellige måder at få oplysninger frem på. Også jævnligt nogle, der ikke nødvendigvis har overholdt lovgivningen.«

Har I gjort jer overvejelser om, at der kan være en ret stor del af medlemmerne – og jeg har i hvert fald set et HB-medlem – der tager afstand fra jeres klare holdning til denne sag?

»Ja. Der ville formodentlig være nogle, som var uenige. Men der ville nok også være nogle, der ville være det, hvis vi sagde det modsatte. Men sådan er udfordringerne, når man går ud. Da jeg i sin tid stillede op som næstformand, var det også med det budskab, at vi ikke skal være bange for at tage diskussionerne.«

Er spindoktorerne en god ting?

»Jeg går ud fra, at du taler om Christiansborg, hvor jeg ikke selv har arbejdet. Jeg synes, at Journalisten har leveret det bedste eksempel på det med den artikel, der var i sidste nummer. Den handel, der foregår, og den aftale-journalistik, der kommer til udtryk med spindoktorer er ganske normal. Det er ikke forbundets opgave at gøre op med arbejdsmetoder som sådan.«

»Hvis man fra politisk eller redaktionelt hold mener, at nu vil man have en anden ordning, så er der noget der tyder på, at diskussionen er åben i øjeblikket. Hvis man finder ud af noget, så tager vi det til efterretning.«

»Men som systemet er lige nu, har jeg indtryk af, at der er en række fordele. En gang imellem ryger man ud i nogle konflikter, men ud fra førnævnte artikel er det mit indtryk, at det sker meget sjældent.«

Men i artiklen fra sidste nummer af Journalisten, som du bliver ved med at vende tilbage til, står der ikke noget om, at det samarbejde indebærer udlevering af ulovlige oplysninger. Kan du forstå, at nogen medlemmer synes det virker mærkeligt at Journalistforbundet tager et standpunkt, hvor I kritiserer Ekstra Bladet for at afsløre sagens omstændigheder, men ikke ønsker at tage afstand fra den handling, som Peter Arnfeldt angiveligt har gjort og som er ulovlig?

»Jamen, prøv at hør: Hvis jeg går ud og tager afstand fra en handling, han angiveligt har gjort, så gør jeg mig til dommer over det. Det har jeg ikke belæg for at være."

Der er masser af andre, der har taget afstand med det forbehold, at Ekstra Bladets oplysninger er korrekte.

»Jan Kjærgaard siger i artiklen (fra Journalisten, red.) at "jeg kalder det "godbidssystemet", når spindoktorer giver historier til udvalgte journalister" og "når det er sagt, kan jeg vældig godt lide det led, der hedder spindoktorer". Der er mange ting i den reportage, som indikerer, at systemet lever og har det godt.«

Mener du så også, at den reportage er et udtryk for, at det er normalt at spindoktorer videregiver ulovlige oplysninger?

»Nej, det mener jeg ikke.« 

Synes du ikke, at denne sag også viser, at spindoktorer kan modarbejde demokratiet i stedet for at fremme det?

»Det er en opgave for redaktionerne. Måske hænger spindoktorerenes store indflydelse også sammen med, det store arbejdspres, der er på journalister. I kontakten med spindoktorer og kommunikationsfolk er det væsentlige, at man skærper kildekritikken, og for os at se hænger det sammen med ressourcer eller mangel på samme.«

Det har sparket en debat i gang om spindoktor-institutionen. Anders Samuelsen har været ude og sige at det skulle afskaffes. Kunne der ikke være noget om det, når det kommer for en så erfaren politiker?

»Jeg vil helst ikke udtale mig om, hvad Anders Samuelsen mener i det hele taget og heller ikke det her. Men han er én ud af 179.«

Men hvad siger du til påstanden om, at spindoktorer er et ekstra led mellem politikere og journalister og befolkningen, og at det er et unødvendigt led?

»Ikke så meget. Hvis det bliver fjernet, så er det fint, så arbejder vores medlemmer under de vilkår.«

Både Oluf Jørgensen og Anders Krab har sagt, at journalister er for dårligt uddannede til at have så magtfuld en position som politisk rådgiver. Blandt andet kender man ikke særlig meget til forvaltningsret.

»Som udgangspunkt er man kvalificeret til et job, hvis en arbejdsgiver ansætter en. Hvis ikke er der systemer til at opfange det. Det er klart, at det finere juridiske arbejde i forhold til statsforvaltning er journalister måske ikke inde i, men jeg har som udgangspunkt ikke så meget at sige til det.«

Poul Madsen kalder det for en byld, der skal prikkes ud. Hvad siger du til det?

»Det samme som omkring Anders Samuelsen. Hvis jeg skulle gå og kommentere på alt, hvad Poul Madsen siger, så kunne jeg ikke bestille ret meget andet.«

Kan der ikke være noget om, at spindoktorer kan være med til at gøre det vanskeligere for journalister?

»Det kan der sikkert, men det er mit indtryk, at de langt oftere ikke gør det vanskeligere. Jævnfør den artikel i bragte sidst. Der ligger et speciale, som har undersøgt sagen grundigt, og som siger, at det ikke er et problem. Det er da et ligeså væsentligt indslag i debatten som, at Ekstra Bladet afslører kilden på en historie, de ikke har bragt.«

Nogle vil mene, at det netop er et udtryk for at det er et samarbejde der er rigtigt godt. Er der ikke noget i denne sag, der tyder på, at samarbejdet er lidt for godt?

»Jo men der er også noget, der tyder på at nogle tænker over at samarbejdet skal være lidt mindre tæt efter denne sag.«

Hvis sådan en bevægelse er i gang, giver det så dig anledning til at genoverveje om der er plads til både spindoktorer og journalister i samme forbund?

»Nej«

Denne sag har også udløst en debat om etiske retningslinker for kommunikatører. Det er noget man i forbundet har talt om at definere flere gange. Hvorfor er der ikke sket mere på den front?

»Nu tog det flere årtier at definere de presseetiske retningslinjer. På den måde kan vi sige at vi er hurtigere ude i denne omgang. På sidste møde i hovedbestyrelsen nedsatte vi en arbejdsgruppe, som skal komme med et udspil til det videre forløb. Håbet er, at vi i fagligt forum i foråret kan komme det tættere.«

(Opdateret klokken 14.20: Passager redigeret ned.)

3 Kommentarer

Ken Andersen
7. DECEMBER 2011
Re: Lars Werge vil ikke undsige Arnfeldt

 

Hold da HELT ferie - for jeres fags skyld burde i nok gemme artikler som denne væk på hemmelige låste sider - tænk sig at Lars Werge som næstformand for DJ uden at smile kan stille sig op og sige at denne sag ikke skulle have været fremme, som resultat af brud på kildebeskyttelsen, grundet at det (lovbruddet) ikke kan give over 4 års fængsles. 

 JEG ER RYSTET - bogstavelig talt. 

Det ryster jo hele troen på jeres profession saglighed og respekt for demokratiet, over en kam, at man kan få sig selv til at udtale noget så direkte stupidt som Lars Werge her gør - det udstiller jo DJ som en organisation hvor kildebeskyttelse står over de mest fundamentale spilleregler i vores demokrati. 

 

Men Lars Werge skal da have tak for at være hudløst ærlig – uanset hvor skræmmende det for ham selv og den samlede danske journaliststand til at fremstå - TAK FOR KAFFE!

Man forstår straks bedre hvordan sammenspillet mellem det politiske miljø og pressen kunne blive så gennemført betændt som det vi nu ser i "Skattesagen", når ser hvordan DJ anskuer situationen og sine medlemmers ansvar i den.   

Frem for forargelse over at en kriminel handling, som forsøgte at påvirke et folketingsvalg, blev udstillet burde DJ og  Lars Werge nok have mere interesse i at få ryddet op i det brodne kar i eget fag, anklagerne mod spindoktornes magt er også en anklage mod den danske journaliststand for inkompetence og uredelighed. 

 

Michael Bjørnbak Martensen
6. DECEMBER 2011
Re: Lars Werge vil ikke undsige Arnfeldt

Elkjær har begået en meget fin analyse, hvor tingene siges direkte.

Den vigtige debat, relevant for dette forum, er følgende: "Enten svigter vi vores grundlæggende mission som uafhængig presse ved at skjule sandheden. Eller også bryder det med det helt fundamentale princip om kildebeskyttelse."

Med tanke for, at aviserne er tiltænkt meget store beløb for at berige vort samfund med demokrati og uafhængig journalistik, er Elkjærs kommentar nærmest komisk. For den fremstiller dagbladene som et teater helt på linie med Holbergs komedier. 

Så spørgsmålet er efterhånden : hvordan får vi journalistikken tilbage i dansk dagspresse?

Bodil Rohde
5. DECEMBER 2011
Re: Lars Werge vil ikke undsige Arnfeldt

 

Kære Lars Werge

 Jeg var glad for at se dig som ny næstformand i DJ på grund af dine faglige holdninger.

 Men hvis dine journalisk-etiske holdninger går på, at man i kildebeskyttelsens navn skal være med til at skjule et magtmisbrug, som er så alvorligt, at der nu skal en kommissionsundersøgelse til, - og det betyder, at politikere og embedsmænd potentielt ikke bare har misbrugt deres stillinger, men også underminerer det demokrati, vi har her i landet, - så synes jeg, at du skal overveje dit næstformandskab i Dansk Journalistforbund.

 Jeg håber, at du  indser, at kildebeskyttelse er noget andet end beskyttelse af magtmisbrug.

 Vi har brug for dine faglige holdninger i DJ, Så tænkt dig om.

 

Venlig hilsen

Bodil Rohde