Lars Werge skal overvåge medierne

DJ indsætter næstformand Lars Werge i panel, der er nedsat af Kulturministeriet til at følge tilstanden i de danske medier

Kulturministeriet har nedsat et panel, der skal følge den danske medieudvikling. DJ har besluttet at indsætte næstformand Lars Werge i panelet. Derudover består panelet af fire medieforskere. Også Danske Medier har, på samme måde som DJ, en repræsentant i panelet.

Panelet bliver nedsat som følge af medieaftalen mellem regeringen og Enhedslisten. Det er meningen, at panelet skal afrapportere om tilstanden i de danske medier.

Panelet kommer til at fungere som en redaktion, der skal følge og analysere den danske medieudvikling, foreløbig i dette og næste år.

Der er mulighed for, at panelet kan forlænges yderligere.

Om formålet med analysearbejdet skriver Kulturministeriet i et notat:

”Formålet med en rapportering om mediernes udvikling er – i samspil med relevante eksisterende undersøgelser – at tilvejebringe øget faktuel viden om mediernes udvikling og vilkår samt at offentliggøre denne viden med henblik på at sikre et kvalificeret og fagligt grundlag for en samfundsmæssig debat og eventuelle nye mediepolitiske initiativer.”

Afrapporteringen skal foregå årligt og er inspireret af amerikanske State of the News Media, der årligt tager temperaturen på amerikansk journalistik.

De tre områder, der skal zoomes ind på, er 1) medieindhold 2) mediebrug og 3) mediebranche. For indholdets vedkommende handler det om at se på ”indholdskvalitet, etik, vinkling og vægtning af stof”.

1 Kommentar

Bodil Rohde
8. APRIL 2013
Tillykke Lars

Tillykke Lars

Du har da i alle tilfælde højden til det!

Vh
Bodil rohde