Lars Rugaard vandt opgør om feriebolig

Provinsen blev her til aften den store sejrherre i magtkampen om ny feriebolig. Efter en højrøstet debat trak Jørgen Bache sig som formand for Ferieforeningen - inden formandsvalget. Lars Rugaard blev ny formand uden modkandidat.

Provinsen blev her til aften den store sejrherre i magtkampen om ny feriebolig. Efter en højrøstet debat trak Jørgen Bache sig som formand for Ferieforeningen – inden formandsvalget. Lars Rugaard blev ny formand uden modkandidat.

Spyttet fløj fra medlemmernes munde, og salen emmede af utilfreds mumlen, da ferieforeningens virke blev drøftet i mere end tre timer.

Over 100 mennesker var mødt op til den ekstraordinære generalforsamling i Journalisternes Ferieforening. Og det var ikke den sjoveste aften at sidde på formandstaburetten. Allerede inden valget af formand blev sat i gang, trak Jørgen Bache sig fra posten.
»Jeg kan godt regne ud, at jeg spilder jeres tid, hvis jeg genopstiller,« sagde den afgående formand, Jørgen Bache. Han blev mødt af enkelte buh-råb og beskedne klapsalver, de gange han tog ordet. Nogle af deltagerne kom endda med tilråb fra salen som for eksempel: »Du har endnu ikke svaret på, hvorfor du er arrogant.«

Efter det uspændende formandsvalg med én kandidat står Lars Rugaard fra Kreds 2 nu som sejrsherre.

Aftenens problembarn, som i længere tid har splittet provinsen og hovedstaden, er en feriebolig i København. Mere end 20 gange ytrede forskellige medlemmer deres holdninger til ferieboligen – og nogle af forslagene var mere end kreative.
»Hvem siger, ferieboligen skal være af mursten. Hvorfor ikke investere i en husbåd?« lød et af forslagene.

Ferieboligen begyndte det magtspil, som har stået på hele sommeren. Den daværende bestyrelse afviste medlemmernes ønske om en feriebolig i København af økonomiske årsager. Det medførte stor utilfredshed hos medlemmerne, som med Lars Rugaard i spidsen indsamlede 230 underskrifter fra medlemmerne og krævede en ny generalforsamling.

»Jeg vil hurtigst muligt få den ny bestyrelse samlet. Vi skal se på økonomien, men jeg er næsten sikker på, at vi nok skal finde en feriebolig i København,« siger Lars Rugaard til Journalisten.dk.

Efter generalforsamlingen tog de stridende parter sammen videre til en forsonende omgang stegt flæsk på Bakken.

Den ny bestyrelse ser herefter således ud:

  • Formand Lars Rugaard
  • Henrik Louis Simonsen, 72 stemmer
  • Villy Dall, 59 stemmer
  • Lise Thing, 51 stemmer
  • Peter Thornvig, 47 stemmer
  • Gunni Busck, 34 stemmer
  • Mads Raagaard, 33 stemmer

 

7 Kommentarer

jan hillers
28. AUGUST 2008
En ganske fredelig bondehær

Tak for det gode og, viste det sig, helt berettigede initiativ med at køre en bondehær ind fra provinsen for at få rusket lidt op og ryddet meget ud.

 Jeg sad på samme række som referenten og ingen tvivl om, at  jeg,også ved denne begivenhed ,levede meget med i lighed med flere andre, men for den uskyldige læser må jeg altså korrigere referatet: Selvfølgelig var der højrøstede øjeblikke. Der var jo følelser med og meget forskellige udlægninger af samme ting, men taget hele situationen i betragtning, mener jeg at både bondehæren og de andre opførte sig ok. Langt de fleste minutter forløb ganske fredelige.Og der blev aldrig bedt om at nogen skulle dæmpe sig, Tværtimod blev flere bedt om at være mere højrøstede.

Og der blev IKKE spyttet selv om man kunne være lige ved, når Jørgen Bache afviste at ville lytte til medlemmernes ønsker om ferieboliger ved at sige, det kunne man ikke, når 14.000 skulle blive enige.

For mig var det The Moment of Truth. Her viste en dreven og sikkert dygtig mand sit sande ansigt. Det argument var ganske simpelt for langt ude. Forslagsstilleren ønskede jo blot, at bestyrelsen tog pejling fra hele landets medlemmer, i stedet for kun sin egen lille (bestyrelses-) kreds.

Og det var ikke eneste gang, at forslag blev  fordrejet.

Der var mange gode og realistiske forslag til et fremtidigt tilbud om en weekend eller en uge i København . Jeg synes godt at et par kunne være nævnt i referatet i stedet for at  bruge plads på, hvad referenten anså for far out.  Det er i øvrigt ikke sikkert, en husbåd er så tåbelig en ide. At  nogle fremmødte lo af det kan jo sige mere om deres fordomme.  Derfor er det godt, der nu er kommet kompetente og flexible mennesker i bestyrelsen. der seriøst kan og vil undersøge mulighederne, og så er jeg sikker på, at bliver Feriefonden v/Jørgen Bache præsenteret for et godt forslag, vil det blive gennemført. Den ros skal han/de have.

Jeg ser gerne  flere bondehære vælter personer med herremændsmentalitet.  En god gang sund uhøvisk buhen kan i de rette doser være et godt hjælpemiddel, men argumenter og talstærkt fremmøde er nu heller ikke så ringe.

Det var en hård tur for mange. Til orientering festede vi ikke igennem på Bakken, men havde en time ti,l meget sultne, at få serveret og spist flæsk. Afgang blev  kl 22 og nogle skulle via Esbjerg til feks Holstebro,,,,,,,,,Det blev meget sent.  

 

 

 

 

 

 

Morten Terp
28. AUGUST 2008
Re: Lars Rugaard vandt opgør om feriebolig

Langt de fleste af de jyske og fynske kolleger opførte sig som små børn i går. Småfnes med selvglæden lysende ud af øjnene. Utålmodigt ventende på at kunne æde junk food på Bakken. Solidarisk - ha - det kan I vist kun bilde jer selv ind. Sandheden er, at der kun mødte to håndfulde medlemmer op til den ordinære generalforsamling i april. Den daværende bestyrelse gjorde, som en bestyrelse bør gøre, når fremmødet generelt er lavt. De havde gjort et stykke benarbejde og selv fundet kandidater til bestyrelsen. Det måtte vi også gøre, da jeg var aktiv i KaJ i godt tre år på DJH. Nogle gange var man heldig, og så stillede nye folk op, som man ikke kendte/havde regnet med. Folk stemte og dem, der fik flest stemmer, blev valgt ind. Resten blev suppleanter, men deltog reelt på samme vis i bestyrelsen. Så det nytter sgu ikke noget at være pigefornærmet, når ikke man bliver valgt. Inden den ordinære generalforsamling havde jeg ikke læst et eneste sted - hverken på i Journalisten, på Journalisten.dk eller på forbundets debatforum - at det var så magtpåliggende at få en geografisk spredning i bestyrelsen. IKKE ET ENESTE STED. Jeg ved ikke, om det er fordi, I kommunikerer med brevdue eller røgsignaler på landet, men så svært er det vel heller ikke at skrive et læserbrev eller på anden måde gøre opmærksom på sine ønsker/krav. Jeg kender ikke Jørgen Bache, men han virkede ikke som en mand, der med alt magt ville kæmpe mod flere aktive bestyrelsesmedlemmer/suppleanter i Ferieforeningen. I går valsede en selvfed nuværende formand for Ferieforeningen rundt og iværksatte det ene selvopfyldende angreb efter det andet. Hvorfor havde bestyrelsen ikke selv fået medlemmer fra hele landet til at stille op til bestyrelsen? Hvorfor havde bestyrelsen ikke lavet detaljerede beregninger vedr. en feriebolig i København? Spørgsmålene bør egentlig stilles til provinskredsene i stedet: Hvorfor mødte I ikke mere talstærkt op på den ordinære generalforsamling i april (Bakken havde åbent der også)? Hvorfor havde I ikke selv lavet detaljerede beregninger på en Københavnerlejlighed (I må godt låne en kugleramme, hvis jeres er gået i stykker). Den ekstraordinære generalforsamling i går var resultat af et stykke gedigent uprofessionelt stykke provinsarbejde. Men hey - I fik vist, hvor solidariske I er. Skål.

 

Allan Gregersen
28. AUGUST 2008
Re: Lars Rugaard vandt opgør om feriebolig

Kære Anne Rønne!

Tak for en indsigtsfuld og neutral frontreportage. Godt garneret af floskler som "spyttet fløj fra medlemmernes munde" og "et uspændende formandsvalg" skal jeg da love for, at vi kan billederne af en stor flok brovtende, skrigende, rødmossede tosser fra bøhlandet komme til staden for at hærge og plyndre.

Jeg ved ikke, hvor du sad i salen, men jeg var i al fald ikke vidne til kolleger, der døjede med manglende kontrol over mundmuskulaturen, så menneskelig fluidum føg rundt  lokalet.

I stedet oplevede jeg 75 solidariske kolleger, der havde taget en fridag eller to for at støtte ønsket om en mere geografisk mere bredt sammensat bestyrelse for Ferieforeningen.

Det kan lyde rørstrømsk, men som faglig aktiv gennem 20 år var jeg faktisk stolt over det engagement, der blev lagt for dagen. Debatten var heftig, men saglig stort set.

"Uspændende formandsvalg" Tja, der var ganske vist ingen modkandidater til Lars Rugaard, da Jørgen Bache valgte ikke at genopstille.  Tillykke til den ny bestyrelse, der nu skal trække i arbejdstøjet for at arbejde for hele medlemskredsen i DJ.

Allan Gregersen, formand, Kreds 6

PS! Lidt ærgerligt, at Journalistens frontreporter ikke tog med til fourageringen på Bakken efter generalforsamlingen. Her var der alletiders mulighed for at fotodokumentere, hvordan det ser ud, når 75 medlemmer kollektivt smovser i stegt flæsk og kartofler.

lissie jensen
28. AUGUST 2008
Hvad sagde modstanderne da ferieforeningen blev dannet?

Som ansat i kreds 1 fra 1984 - 2005 har jeg jo vidst og ved stadig meget om ferieboligerne. På kredsgeneralforsamlingen for ca. 9 år siden, da ferieforeningen blev stiftet, blev den stiftet med kun 1 stemme i flertal. Det var ved håndsoprækning og alt var galt ved optællingen. Modstanderne af foreningen advarede: vi giver hele kreds 1's formue væk til andre kredse!  NE, nej sagde både tidligere kredsformand Rene Simmel og næstformand Uffe GArdel. Jeg har selvfølgelig aldrig haft taleret på generalforsamlingerne, men hvor jeg tæt på at gribe mikrofonen. For det var jo usandhed hvad både Rene og Uffe sagde. Nu kan alle se hvad der er sket: Ny bestyrelse der intet kender til boligerne samt historien bag ved anskaffelsen af husene. Ja, undskyld mig jeg er chokeret at den nu tidligere bestyrelse er kuppet væk. Væk fra kreds 1 og overtaget ved et kup af kredse der vil købe en Københavnerlejlighed. Hvad tænker I dog på? Skal ferieforeningen være hotel? Ved I hvor stort arbejde det er for den ansatte på kontoret at administrere boligerne og nu også en lejlighed her i København:

Tak til både Jørgen Bache og tak til Gitte (der p.t. er sygemeldt). Jeg var 995 af min tid i kreds l og feriefond altid glad for mit job. Men hvor er jeg ked af hvordan det udviklede sig i går.

Erik Svarre
28. AUGUST 2008
Re: Lars Rugaard vandt opgør om feriebolig
Jeg vil gerne sige tak til Jørgen Bache for hans arbejde i Feriefonden/foreningen – til gavn for medlemmerne i Dansk Journalistforbund. Det er som han udtrykte det på den ekstraordinære generalforsamling  – uden nogen form for selvfølelse – et arbejde, der kræver et stort engagement – ved siden af det normale arbejde, og hvad man ellers har af private forpligtelser.

Det arbejde har han – på sin egen stille facon – gjort godt og helt i overenstemmelse med den ånd, som  feriehus-ideen oprindelig er indstiftet i og drevet efter i mange år.

I det hele taget udviste  den stærkt angrebne Jørgen Bache stor værdighed på generalforsamlingen og tilbageviste ved sin fremtræden enhver påstand om arrogance. Til gengæld viste de angrebslystne folk fra provinsen meget stor arrogance – i dette ords betydning af bedrevidenhed, påståelighed og tromlen af andres meninger.

Jeg måtte desværre – pga. private forpligtelser – forlade farcen i Læderstræde før tid, men jeg håber da virkelig , at der er andre end mig, der har udtrykt en tak til Jørgen Bache for hans store indsats – altid med medlemmernes interesser som ledestjerne. Han kan som han tidligere udtrykte det i et indlæg her på siden forlade jobbet med æren i behold.

Med generalforsamlingens forslag om indretning af lofter og kamre i den københavnske boligjungle – og en økonomi, der desværre er mere end anstrengt – ser jeg nu frem til den nye bestyrelses indfrielse af kravet om en feriehuslejlighed i København. Det bliver langt mere spændende end farce-generalforsamlingen!

Flere