Lars Munch: Upassende udsagn om mediestøtte

Støtten til danske dagblade og øvrige medier skal ændres radikalt, lød det i sidste uge fra medieforsker Preben Sepstrup, som skal udforme ny masterplan. Nu angribes hans udsagn af adm. direktør i JP/Politikens Hus Lars Munch.

Støtten til danske dagblade og øvrige medier skal ændres radikalt, lød det i sidste uge fra medieforsker Preben Sepstrup, som skal udforme ny masterplan. Nu angribes hans udsagn af adm. direktør i JP/Politikens Hus Lars Munch.

Dansk mediestøtte er et kludetæppe af hovsa-løsninger, som favoriserer de forkerte. Det er tilmed alt for kompliceret og præget af særordninger.

Det var i grove træk meldingen i sidste uge fra lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet Preben Sepstrup, der for første gang brød tavsheden midt i arbejdet med at forberede et historisk opgør med den danske mediestøtte. I samarbejde med professor ved Handelshøjskolen i København Anker Brink Lund er han i gang med en stor rapport om den danske mediestøtte, som skal ligge til grund for en ændring af den danske mediestøtte i 2009.

Men de foreløbige meldinger fra Preben Sepstrup er ifølge adm. direktør i JP/Politikens Hus Lars Munch ganske upassende.

»Det er usædvanligt, at Preben Sepstrup allerede efter fire måneder drager konklusionen på et udredningsarbejde, der skal vare to år. Mon ikke det ville gavne undersøgelsens anseelse, hvis Sepstrup ventede med konklusionerne, til arbejdet var afsluttet,« siger Lars Munch til Journalisten.dk.

Han ønsker ikke selv at komme med forslag til, hvad der bør ændres på – ej heller uddybe sagen, men mener blot, at Preben Sepstrup burde være tilbageholdende med at melde så markant ud så tidligt i processen.

Det er konsulenthuset Rambøll Management, som overordnet fik opgaven i august sidste år med at undersøge den danske mediestøtte over de næste to år. Til at hjælpe sig med det videnskabelige arbejde har Rambøll de nævnte professorer, Anker Brink Lund og Preben Sepstrup.

Rambøll Management var en ud af tre virksomheder, der bød på udredningen, som også skal indeholde en historisk gennemgang af den danske mediestøtte.

De væsentligste spørgsmål er dog, hvorvidt medieudviklingen er løbet fra mediestøtten? Og om nye medier får den opmærksomhed og støtte, de fortjener?

Udredningen er en samlet undersøgelse af støtten til de danske medier, og beslutningen om udredningen blev truffet i det brede medieforlig for 2007-2010.

I september 2008 skal der afholdes en midtvejskonference om udredningen, mens den endelige rapport skal afleveres i september 2009

Læs i øvrigt interviewet med Preben Sepstrup her.

0 Kommentarer