Lars, Maria, Per eller Allan – hvem skal være din næstformand?

Der bliver kampvalg om posten som næstformand i Dansk Journalistforbund. De fire hovedbestyrelsesmedlemmer Lars Lindskov, Per Roholt, Maria Becher Trier og Allan Boye Thulstrup stiller op (Opdateret den 8. februar/15.25 med oplysning om at Lars Lindskov også er næstformandskandidat)

Dansk Journalistforbund skal både have ny formand og ny næstformand.

DJ-toppen har fået en rystetur, efter at formand Mogens Blicher Bjerregård meldte ud, at han ikke genopstiller. Det fik nuværende næstformand Lars Werge til at melde sig som kandidat til formandsposten. Og dermed er næstformandsposten blevet ledig. Aktuelt er der fire kandidater til posten.

I slut januar meddelte Per Roholt, medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget samt formand for DJ Kommunikation, at han stiller op som ny næstformand.

»Jeg stiller ikke kun op for at varetage kommunikationsområdet. Jeg vil gøre os til et fuldt forbund for journalister og kommunikatører. Vi har et hængeparti som forbund. Det skal være naturligt for os at være i samme forbund. Spørgsmålet er, hvordan får vi lavet en organisation, hvor journalisterne kan føle sig trygge, og hvor vi kan være alle sammen,« sagde han på et hovedbestyrelsesmøde.

Allan Boye Thulstrup stiller op

Men torsdag stod det klart, at der vil komme kampvalg om posten som næstformand.

Allan Boye Thulstrup, medlem af hovedbestyrelsen og tillidsrepræsentant på Herning Folkeblad, stiller også op. Det meddelte han i en mail til hovedbestyrelse og observatører torsdag morgen.

”Jeg mener, at DJ i de kommende to år får en stor opgave i at samle medlemmer fra alle fagligheder i en fælles kamp for vores mission: At sikre medlemmernes løn og arbejdsvilkår,” lyder det, og han fortsætter:

”På et arbejdsmarked, der i stigende grad præges af projektansættelser, vikariater og udbud af enkeltopgaver, bliver det en kerneopgave for den kommende hovedbestyrelse, at understøtte aftaledækningen for de løst tilknyttede på alle vores organisationsområder. Det er et arbejde, der skal gøres nu, hvis vi vil have relevans, og styrke, som fagforening om 20 år.”

Maria Becher Trier stiller op

Her til eftermiddag landede så endnu en mail hos medlemmer af hovedbestyrelsen samt observatører. Maria Becher Trier, medlem af hovedbestyrelsen og journalist på Fagbladet Folkeskolen, stiller også op som næstformand.

Hun henviser til sin hjemmeside mariabechertrier.dk, hvor hun beskriver sine mærkesager som næstformandskandidat.

Her skriver hun blandt andet:

”Dansk Journalistforbund skal gå på flere ben. Det ene solide ben er de aftaler, som sikrer medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Et andet er det som sikrer en fælles identitet om vores fag inden for medier og kommunikation. Et tredje er de medlemstilbud som Biz-kurser til freelancere, mentorordninger, karrierekurser. Et fjerde er varetagelsen af medlemmernes interesse i diskussioner om eksempelvis offentlighedslov og ophavsret. Vi har som fagforbund mange varer på hylderne. Det skal vi opretholde og udbygge for fortsat at være et attraktivt forbund for alle medlemmer.”

Lars Lindskov nu også kandidat

På hovedbestyrelsesmødet, hvor Per Roholt meldte sit kandidatur, blev der også luftet muligheden for, at mindst to andre hovedbestyrelsesmedlemmer kunne være kandidater: Villy Dall og Lars Lindskov. Villy Dall har efterfølgende meddelt, at han ikke stiller op til næstformandsposten. Lars Lindskov gav på mødet udtryk for, at det var sandsynligt, at han ville stille op som næstformand. Lars Lindskov bekræftede fredag definitivt, at han stiller op som kandidat til næstformandsposten. Lars Lindskov er formand for Pressefotografforbundet og medlem af det fem mand store forretningsudvalg i DJ

Der er ikke andre end Lars Werge, der har meldt ud, at de stiller op som formand for Dansk Journalistforbund.

Opdateret 14.34: Passage om Villy Dall og Lars Lindskov tilføjet
Opdateret søndag 15.25 med ny oplysning om Lars Lindskovs kandidatur

7 Kommentarer

Maria Becher Trier
6. FEBRUAR 2015
Vi er enige om målet Per.

Vi er enige om målet Per.
Vi skal arbejde for, at DJ er den fagforening, som ansatte inden for medier og kommunikation naturligt vælger.
Fusionsdiskussionen skal få os til at se indad.
Vi skal definere den fælles faglige identitet omkring medier og kommunikation som binder forbundets forskellige grupper sammen.
Vi skal have mange medlemstilbud.
Vi skal have plads til at dyrke de enkeltes fagligheder, men samtidig synliggøre styrken i at stå sammen. For det er netop fællesskabet, der sikrer os de bedste løn- og arbejdsvilkår.
Per Roholt
5. FEBRUAR 2015
Jeg siger:

Jeg siger:

DJ skal være det bedste og mest naturlige valg for alle, der arbejder med medier og kommunikation, fordi vi sammen og i et forpligtigende fællesskab arbejder for at sikre hinanden de bedste løn- og arbejdsvilkår .

Hvad siger I?
Kurt Westh Nielsen
5. FEBRUAR 2015
glæder mif til at høre meget
glæder mif til at høre meget mere om hvad kandidaterne måtte brænde for, inklusive formandskandidaten. For det er svært lige at hitte ud af. og er der noget så højtflyvende som visioner?
Bodil Rohde
5. FEBRUAR 2015
DJ Factor

DJ Factor

Jeg er sikker på, at vi finder frem til et godt formandsskab - og ikke mindst fordi, at vi via debatten her på journalisten.dk har gode muligheder for at lære kandidaterne til både formands- og næstformandsposten - og HB at kende.

For freelancerne skal det efter min mening være HB- og formandskandidater, som har klar forståelse for, at freelancerne er en stor kreativ, kulturel og samfundsmæssige ressource i landets medier. Og at det undergraver både freelancernes og de fastansattes forhold, hvis DJ ikke gør noget for at skaffe forbundets østarbejdere bedre løn.

Jeg står også straks af, når jeg ser HB-medlemmer, som genopstiller og siger, at der skal gøres noget for freelancerne og ikke har gjort en brik, - og så skal det ovenikøbet gøres ved hjælp af DJ Biz!

Så jeg er sikker på, at vi finder en formand med det, der skal til for at have DJ Faktor.

Venlig hilsen
Bodil Rohde

Heidi Vadmand Hjørne
5. FEBRUAR 2015
Det bliver spændende at følge
Det bliver spændende at følge jer frem til valget. Jeg er glad for at vi har muligheden for at vælge blandt flere kandidater, så vi som medlemmer kan foretage et aktivt tilvalg fremfor en manglende mulighed for et fravalg hvis der kun var én kandidat.
Rigtig god valgkamp!

Flere