Lars, Maria, Per eller Allan – hvem skal være din næstformand?

Der bliver kampvalg om posten som næstformand i Dansk Journalistforbund. De fire hovedbestyrelsesmedlemmer Lars Lindskov, Per Roholt, Maria Becher Trier og Allan Boye Thulstrup stiller op (Opdateret den 8. februar/15.25 med oplysning om at Lars Lindskov også er næstformandskandidat)

Dansk Journalistforbund skal både have ny formand og ny næstformand.

DJ-toppen har fået en rystetur, efter at formand Mogens Blicher Bjerregård meldte ud, at han ikke genopstiller. Det fik nuværende næstformand Lars Werge til at melde sig som kandidat til formandsposten. Og dermed er næstformandsposten blevet ledig. Aktuelt er der fire kandidater til posten.

I slut januar meddelte Per Roholt, medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget samt formand for DJ Kommunikation, at han stiller op som ny næstformand.

»Jeg stiller ikke kun op for at varetage kommunikationsområdet. Jeg vil gøre os til et fuldt forbund for journalister og kommunikatører. Vi har et hængeparti som forbund. Det skal være naturligt for os at være i samme forbund. Spørgsmålet er, hvordan får vi lavet en organisation, hvor journalisterne kan føle sig trygge, og hvor vi kan være alle sammen,« sagde han på et hovedbestyrelsesmøde.

Allan Boye Thulstrup stiller op

Men torsdag stod det klart, at der vil komme kampvalg om posten som næstformand.

Allan Boye Thulstrup, medlem af hovedbestyrelsen og tillidsrepræsentant på Herning Folkeblad, stiller også op. Det meddelte han i en mail til hovedbestyrelse og observatører torsdag morgen.

”Jeg mener, at DJ i de kommende to år får en stor opgave i at samle medlemmer fra alle fagligheder i en fælles kamp for vores mission: At sikre medlemmernes løn og arbejdsvilkår,” lyder det, og han fortsætter:

”På et arbejdsmarked, der i stigende grad præges af projektansættelser, vikariater og udbud af enkeltopgaver, bliver det en kerneopgave for den kommende hovedbestyrelse, at understøtte aftaledækningen for de løst tilknyttede på alle vores organisationsområder. Det er et arbejde, der skal gøres nu, hvis vi vil have relevans, og styrke, som fagforening om 20 år.”

Maria Becher Trier stiller op

Her til eftermiddag landede så endnu en mail hos medlemmer af hovedbestyrelsen samt observatører. Maria Becher Trier, medlem af hovedbestyrelsen og journalist på Fagbladet Folkeskolen, stiller også op som næstformand.

Hun henviser til sin hjemmeside mariabechertrier.dk, hvor hun beskriver sine mærkesager som næstformandskandidat.

Her skriver hun blandt andet:

”Dansk Journalistforbund skal gå på flere ben. Det ene solide ben er de aftaler, som sikrer medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Et andet er det som sikrer en fælles identitet om vores fag inden for medier og kommunikation. Et tredje er de medlemstilbud som Biz-kurser til freelancere, mentorordninger, karrierekurser. Et fjerde er varetagelsen af medlemmernes interesse i diskussioner om eksempelvis offentlighedslov og ophavsret. Vi har som fagforbund mange varer på hylderne. Det skal vi opretholde og udbygge for fortsat at være et attraktivt forbund for alle medlemmer.”

Lars Lindskov nu også kandidat

På hovedbestyrelsesmødet, hvor Per Roholt meldte sit kandidatur, blev der også luftet muligheden for, at mindst to andre hovedbestyrelsesmedlemmer kunne være kandidater: Villy Dall og Lars Lindskov. Villy Dall har efterfølgende meddelt, at han ikke stiller op til næstformandsposten. Lars Lindskov gav på mødet udtryk for, at det var sandsynligt, at han ville stille op som næstformand. Lars Lindskov bekræftede fredag definitivt, at han stiller op som kandidat til næstformandsposten. Lars Lindskov er formand for Pressefotografforbundet og medlem af det fem mand store forretningsudvalg i DJ

Der er ikke andre end Lars Werge, der har meldt ud, at de stiller op som formand for Dansk Journalistforbund.

Opdateret 14.34: Passage om Villy Dall og Lars Lindskov tilføjet
Opdateret søndag 15.25 med ny oplysning om Lars Lindskovs kandidatur