Larmende tavshed

Det faglige samarbejde skal øges, og dialogen mellem medlemmerne skal styrkes. Det var det klare budskab fra generalforsamlingen i Kreds 2.

"Jeg havde håbet, at vi skulle have en debat om lønudviklingen her i kredsen. Det er jo frygteligt, at vi sakker bagud, uden at nogen gør noget."

Denne bemærkning fra Karl Erik Frederiksen, Dagbladet Frederiksborg Amtsavis, satte gang i debatten i Kreds 2. Der viste sig et stort ønske på generalforsamlingen om at styrke det faglige samarbejde.

"Der er næsten ingen, som kommer til møderne med tillidsmændene. Jeg synes, at kredsen har en opgave i at samle tillidsmændene og få gang i den faglige debat, så vi er bedre rustet ved de kommende lønforhandlinger," sagde Karl Erik Frederiksen.

"Jeg har boet i kredsen i seks år og har været til alle generalforsamlinger. Og det er slående så lidt faglig debat, der er til kredsens møder. Tavsheden er larmende," konstaterede freelancer Ulla Nygaard.

"De her møder virker som en social komsammen for restgruppen. Det virkelige faglige arbejde finder sted ude på arbejdspladserne. Hvor er tillidsmændene for Sjællandske Dagblade? Hvorfor tager I ikke kontakt til dem?" spurgte hun.
Det har kredsbestyrelsen også overvejet, sagde journalist Marianne Due, fællestillidsmand på Dagbladet Frederiksborg Amtsavis.

"Vi har haft det i tankerne, men det er ikke blevet til noget. Men ved de kommende lønforhandlinger vil jeg prøve at få det i stand."

Den tidligere formand Annette Breuning, der forlod posten før tid på grund af sygdom, erkendte, at det var svært at få gang i de faglige diskussioner i kredsen.

"Jeg ser nye folk ved hver generalforsamling, hvilket er positivt. Dem skal vi lytte til. Og vi har også støttet arrangementer med fagligt indhold. Men der er for lidt fagligt engagement i kredsen. Det eneste, jeg kan sige, er, at vi ikke må give op," sagde Annette Breuning.

Den nye formand Henriette Døssing udtrykte tilfredshed med, at de mange arrangementer i årets løb var forløbet godt. Og at mange af dem havde et godt fagligt indhold.

Der var kampvalg om de syv pladser i den nye bestyrelse. De valgte i Kreds 2 blev: Formand Henriette Døssing, Dagbladet Frederiksborg Amtsavis, Arne Gamst, fotograf, Arne Seldorf, freelancer, Jan Ove Arming, Lolland Falster Folkeblad, Annette Breuning, efterlønner, Helle Møller Madsen, Ekstra Bladet og Pia Kastberg, freelancer.

 

0 Kommentarer