LARM PÅ LORRY

Direktøren på TV 2/ Lorry truede med at ringe til sin advokat efter at have læst medarbejdernes skriftlige oplæg til en diskussion om stationens dårlige arbejdsklima.
Direktøren på TV 2/ Lorry truede med at ringe til sin advokat efter at have læst medarbejdernes skriftlige oplæg til en diskussion om stationens dårlige arbejdsklima.

På TV 2/ Lorry har en hvidbog, udarbejdet af medarbejderne, været med til at gøre stemningen rødglødende.

I begyndelsen af i år begyndte medarbejderne på Lorry at stykke hvidbogen sammen, der var tænkt som et oplæg til et seminar, hvor medarbejderne ville forsøge at skabe et _bedre forhold til ledelsen. I hvidbogen skriver medarbejderne, at de gerne ser, at "mange års dårlig lugt i bageriet og lummer korridor-snak skal afløses af åbenhed og dialog og ved at få besøg af kompetent rengøringshjælp udefra".

I hvidbogen bliver det også konstateret, at mange redaktionelle medarbejdere ikke bryder sig om at sige deres mening til ledelsen eller om at dukke op på direktørens kontor. I afsnittet om omgangstonen kritiseres den redaktionelle ledelse desuden for flere gange at have givet udtryk for, "at medarbejdere er svage, nærtagende eller flæbende". I hvidbogen kaldes udtalelserne for uacceptable og uprofessionelle, og det pointeres, at "de forværrer samarbejdsklimaet og skaber angst eller hovedrysten frem for positiv respekt for ledelsen."

Op til seminaret fik Lorrys direktør, Dan Tschernia, hvidbogen at se.

Efter at have læst de otte A4-ark, der udgør hvidbogen, indkaldte Dan Tschernia til et møde på sit kontor. De indkaldte mødedeltagere var tillidsmanden og de to medarbejdere, der havde lagt sidste hånd på hvidbogen. Mødet resulterede i, at hvidbogen blev trukket tilbage.

"Vi fik at vide, at hvis hvidbogen var oplægget til seminaret, så ville der ikke blive noget seminar. I de sidste mange måneder har et seminar været det vigtigste for os. Derfor trak vi hvidbogen tilbage," siger Rasmus Brynskov, fungerende tillidsmand på Lorry.

Over for JOURNALISTEN afviser Lorry-direktøren, at han ville aflyse seminaret.

"Det var en anden i ledelsen, der snakkede om at aflyse seminaret. Men jeg sagde faktisk det modsatte."

Dan Tschernia fortæller, at han alene gav udtryk for, at han ikke ville have, at hvidbogen dannede grundlag for en diskussion.

Rasmus Brynskov fastholder dog, at medarbejderne trak hvidbogen tilbage på grund af frygt for, at ledelsen aflyste seminaret, eller at seminaret ville bære præg af "at der over højtalerne blev sagt bip", hver gang nogle nævnte omgangstonen, samarbejds-klimaet eller trivslen på Lorry.

Raslen med sabler

Under mødet om hvidbogens fremtid var Dan Tschernia vred og ked af det, fordi han syntes, at kritikken i hvidbogen var for hård, for personlig og fejlagtig, fortæller Rasmus Brynskov.

Over for JOURNALISTEN vil Dan Tschernia ikke gå i detaljer omkring hvidbogens indhold og siger, at han alene diskuterer indholdet af hvidbogen med medarbejderne på Lorry.

Dan Tschernia vil heller ikke uddybe, hvorfor han under mødet sagde, at han ville ringe til sin advokat. I en mail, JOURNALISTEN er kommet i besiddelse af, står der, "at hvis ikke hvidbogen blev trukket tilbage inden klokken 12.00, ville han (Dan Tschernia, red.) kontakte sin advokat og anlægge injuriesag" mod de to medarbejdere, der deltog i mødet. En af dem var journalist Ole Ørskov. Han bekræfter, at direktøren truede med sagsanlæg, men opfattede dog truslen som et udsagn sagt i en overophedet diskussion.

"Det er selvfølgeligt aldrig behageligt, at en mand vil anklage én for ærekrænkelser. Men jeg var egentlig rimelig rolig, for tænker man lige over situationen i to sekunder, så er det lidt for dumt at anklage hele sin medarbejderstab for ærekrænkelser," siger Ole Ørskov.

Han udtaler sig alene til JOURNALISTEN, fordi bladet er kommet i besindelse af hvidbogen og e-mailen. For ligesom Rasmus Brynskov, mener han, at det bliver sværere at skabe en god stemning og et godt samarbejdsklima, når der skal debatteres gennem JOURNALISTEN.

Lækagen på Lorry har da også skabt så meget støj, at der har været indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Lorrys bestyrelsesformand, Jørgen Juul, fortæller, at bestyrelsen ikke agter at blande sig i forholdene på Lorry.

"Vi har fået hvidbogen i hænde, og det var vigtigt for os at konstatere, at hvidbogen er trukket tilbage af tillidsrepræsentanterne, så hvidbogen eksisterer ikke længere, og derfor er det ikke noget, bestyrelsen skal blande sig i," siger Jørgen Juul.

Han pointerer, at han har tillid til, at ledelsen og tillidsrepræsentanterne kan tackle Lorrys dagligdag.

Skidegodt seminar

Lørdag den 25. marts mødte medarbejderne op til det længe ventede seminar, der med Dan Tschernias ord var " et skidegodt seminar med en fin fest om aftenen og med en god stemning, hvor vi snakkede fint med hinanden."

På seminaret var hvidbogen, der var blevet trukket tilbage, et uofficielt punkt på dagsorden, fortæller den fungerende tillidsmand.

"Og på seminaret så jeg en ledelse, der lyttede meget koncentreret til en masse medarbejdere, der fortalte lige præcis, hvordan de har det. Det har vi alle sammen haft brug for," siger Rasmus Brynskov.

Han fortæller, at under seminaret fik medarbejdere og ledelse talt om tonen i efterkritikken, og medarbejderne fik forklaret ledelsen, at informationerne bør være fyldigere for at stoppe rygter og korridor-snak. Desuden overvejes det nu at tage kontakt til en virksomhedskonsulent.

0 Kommentarer