Lang vej til pressefrihed i Rusland og Kina

Danskerne kan igen være trygge ved, at danske journalister og medier også i fremtiden vil sørge for, at afgørende udtalelser, informationer og dokumenter kommer til offentlighedens kendskab. En klar og tydelig afgørelse i Københavns Byret frikendte den 4. december pure to journalister og en chefredaktør på Berlingske Tidende for beskyldningen om at have bragt Danmarks sikkerhed i fare.

Danskerne kan igen være trygge ved, at danske journalister og medier også i fremtiden vil sørge for, at afgørende udtalelser, informationer og dokumenter kommer til offentlighedens kendskab. En klar og tydelig afgørelse i Københavns Byret frikendte den 4. december pure to journalister og en chefredaktør på Berlingske Tidende for beskyldningen om at have bragt Danmarks sikkerhed i fare.

De havde nemlig blot gjort deres pligt og passet deres arbejde, da de viderebragte fortrolige oplysninger om baggrunden for, at regeringen i 2003 traf beslutning om at sende Danmark i angrebskrig i Irak. Offentliggørelsen var ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonventions Artikel 10 i klar samfundsmæssig interesse.

I skrivende stund er det endnu ikke afklaret, om anklagemyndigheden anker afgørelsen, men med den meget klare frifindelse i byretten er det forhåbentlig et vendepunkt i de mange retstiltag i Europa mod journalister, der passer deres arbejde. Det betyder også, at vi fra dansk side
nu igen med troværdigheden i behold kan fortsætte deltagelsen i kampen for pressefriheden andre steder i verden.

Mange steder gøres der et ihærdigt arbejde med pres fra mange sider for frie medier, presse- og ytringsfrihed. Men især for to store landes vedkommende er der særlig grund til, at emnet er højt på dagsordenen. I Rusland og Kina er både de politiske interesser og handelsinteresserne så store, at der ofte bliver set gennem fingre med menneskerettighederne, herunder ytringsfrihed. Det skal der laves om på.

Tirsdag den 12. december mødtes jeg med omkring 20 ledere af nordeuropæiske journalistforbund og internationale medieorganisationer for i fællesskab med russiske kolleger at nedsætte en undersøgelseskommission, der skal sætte fokus på de 211 mord, der siden 1993 har fundet sted på mediefolk i Rusland, hvor det seneste offer var Anna Politkovskaja den 7. oktober i år.

En sådan international kommission sender et globalt signal om, at den negative udvikling i Rusland skal stoppes, og at det blandt andet skal ske ved at sikre, at mordene bliver opklaret og de skyldige retsforfulgt, også selv om de skulle vise sig at høre til i toppen af det russiske samfund.

Undersøgelseskommissionen skal dels fastholde myndighederne i deres opgave med at opklare mordene på Anna Politkovskaja og de 210 andre journalister og mediefolk, der har været ofre i pressefrihedens tjeneste, og dels sætte fokus på kravene om langt større sikkerhed for journalister i Rusland.

Både Ruslands egne journalister og udenlandske journalister, herunder danske, skal kunne arbejde frit i Rusland. Det er en helt afgørende forudsætning for, at der nogensinde kan udvikle sig et demokrati i verdens største land. Derfor skal eksempelvis internationalt anerkendte danske journalister ikke nægtes visum til Rusland, men sikres fri indrejse for frit at kunne skrive og fortælle om landet og dets befolkning.

Også Kina, verdens folkerigeste land, skal lære at anerkende pressefriheden, og det skal ske, inden landets hovedstad Beijing skal være vært for De Olympiske Lege i 2008. For at få Kinas myndigheder til at forstå alvoren bag kravet må også internationale virksomheder og handelspart
nere begynde at stille ultimative krav om overholdelse af menneskerettigheder.

Derfor var det i særdeleshed beskæmmende, at internetgiganten Yahoo i 2004 lod hånt om pressefrihed og hjalp de kinesiske myndigheder med at finde fældende bevismateriale mod en kinesisk journalist, der endte med at blive idømt 10 års fængsel for offentliggørelse af en hemmelig e-mail. Yahoo er også kendt for at samarbejde med den kinesiske regering og har tilladt overvågning og filtrering af deres søgetjeneste.

Det er dybt kritisabelt, og det kan ikke understreges nok over for virksomheder som Yahoo, at de har et stort ansvar som formidler af nyheder og information og som medudvikler af demokrati og ytringsfrihed. Virksomheden må simpelthen lære at anerkende integriteten af redaktionelle produkter og ikke mindst respektere menneskerrettighederne i almindelighed og pressefriheden i særdeleshed.

Vi skal i fællesskab fastholde presset på Kina og Rusland, og det vil også ske på den næste kongres i den internationale journalistfederation, der finder sted i Moskva til maj. Kun med et fælles pres får vi også pressefrihed i Rusland og Kina.

0 Kommentarer