Lang debat om DJ’s afslag til demo-støtte

En række stemmer i hovedbestyrelsen kritiserede på dagens møde, at medlemmerne i forretningsudvalget på DJ's vegne enstemmigt afviste at støtte demonstration mod offentlighedsloven. Det var primært FU's argumentation, der mødte kritik

Forretningsudvalgets beslutning den 7. maj om ikke at støtte demonstrationen den 15. maj på Christiansborg Slotsplads mod offentlighedsloven, blev mødt med kritik på dagens hovedbestyrelsesmøde.

Ingen udfordrede FU's ret til at behandle sagen og give afslaget. Mange gav også udtryk for, at det var rigtigt ikke at give de ansøgte 100.000 kroner i støtte. Men FU kunne godt have besluttet, at DJ skulle støtte med et mindre beløb, hvilket ville have haft stor symbolsk betydning.

Desuden forstod hovedbestyrelsen ikke, at FU i sit afslag har forklaret, at DJ ikke arbejder ”aktivistisk”.

Sådan kan dagens diskussion på hovedbestyrelsens møde sammenfattes. På mødet blev afslaget, der også har vakt kritik fra medarbejdere i DR og fra Kreds 4, drøftet i godt en time.

I afslaget til arrangørerne, der blev overleveret til medarrangør Lars Rugaard via e-mail fra DJ's næstformand, Lars Werge, lyder det blandt andet:

”DJ er enig i sigtet, men er ikke enig i metoden med en demonstration. Jeg kan i den forbindelse nævne, at vi i dag, v. Mogens, har sendt et brev til samtlige 179 MF’ere, med opfordring til at stemme imod loven. Vi har været med i et langt forløb, hvor stemningen i offentligheden i høj grad er blevet vendt imod de foreslåede indskrænkninger, og DJ har på alle niveauer i organisationen været med til at påvirke processen positivt. DJ er ikke og har ikke tradition for at være en ’aktivistisk’ organisation.”

Lars Werge forklarede på dagens møde, at det var et enigt FU, der ikke støttede ansøgningen om at give 100.000 kroner til demonstrationen.

»Det er et nej til et konkret arrangement. Det handler ikke om, at vi er blevet mindre kritiske over for den nye offentlighedslov.«

»Jeg var nummer 2341, der skrev under på protesten mod offentlighedsloven.«

Lars Werge kvitterede atter en gang for kritikken fra DR's medarbejdere og fra Kreds 4.

»Det viser, at der er andre syn på sagen end forretningsudvalgets.«

Lars Werge, og øvrige medlemmer af FU, understregede, at afslaget ikke må medføre, at DJ bliver splittet i kritikken af offentlighedsloven.

»I 2010 var vi meget splittede i hovedbestyrelsen om offentlighedsloven. Vi er ikke splittede i dag. Den offentlighedslov, der er på bordet, er værre, end den vi har i dag.«

Karen Hedegaard, der havde bedt om at få FUs' afslag på dagsordenen, markerede – som flere andre, at DJ kunne have støttet med et mindre beløb:

»100.000 er mange penge, men hvorfor pokker kunne vi ikke give et mindre beløb? Jeg synes, det er ærgerligt … Det havde været et rigtigt godt signal, hvis DJ havde bevilget 20.000 kroner.«

Peter Thornvig fremhævede, at det er godt, at det bliver fremhævet, at det er et enigt DJ, der er kritiske over for dele af den nye offentlighedslov. Også han efterlyste, at DJ havde støttet med et mindre beløb.

»Vi efterlyser jo aktive medlemmer. Dette optager rigtigt mange medlemmer. Det kunne vi godt have markeret.«

Ivan Hejlskov, formand for Kreds 5, markerede, at FU burde have tænkt på, hvor ”befængt” historien er for DJ, fordi forbundet tidligere ikke har stået samlet i kritikken af tankerne bag offentlighedsloven.

»Som erfarne politikere burde I have tænkt på, hvordan folket ville have reageret. Men jeg er enig i, at 100.000 kroner er mange penge.«

Ivan Hejlskov sagde derpå, at han ikke forstod argumentationen om, at DJ ikke er aktivistisk – en kritik, der mødte bred tilslutning på mødet.

»Vil det sige, at DJ ikke vil lave blokade mod en virksomhed? Ordet ”aktivistisk” forplumrer debatten. Men lad os vende skråen og komme ud af det på en ordentlig måde.«

Villy Dall har som medlem af Kreds 6 været med til at støtte arrangementet og holdt selv tale til demonstrationen – med fuld opbakning fra DJ's ledelse. Han understregede, at DJ har støttet med T-shirts, lokaler og annoncering. Men:

»Vi synes måske nok, at det er en dumhed, at forretningsudvalget ikke støttede økonomisk.«

»Jeg er også kritisk over for, at I bruger ordet ”aktivistisk” som forklaring på, at vi ikke støtter. Selvfølgelig bør DJ kunne anvende alle demokratiske virkemidler. Og en demonstration er et lovligt virkemiddel.«

Allan Boye:

»Jeg har aldrig været med til at bestemme, at vi ikke skal være aktivistiske. Det skal vi have afklaret, også i en fusionsproces. Jeg synes, vi skal være aktive og gerne aktivistiske.«

Henrik Friis Vilmar:

»Hvis vi ikke er aktivistiske, så må vi skynde os at blive det. Selvfølgelig skal vi bakke op om en demonstration på den ene eller anden måde. 100.000 kroner er mange penge, men vi kunne have stillet en underskudsgaranti.«

»Derfor er jeg også undrende over for argumentet om, at vi ikke er aktivistiske.«

Lars Lindskov, medlem af forretningsudvalget:

»Aktivistisk er et ord, der er gået rent ind. Så er det ærgerligt, at vi har brugt det. Men aktivistisk er et meget bredt begreb. Men skal vi ikke sige, at DJ ikke plejer at demonstrere. Det kan så godt være, at vi skal det.«

»Jeg synes godt, man må være aktivistisk, men jeg synes også, man ”skal sige, at vi ikke har tradition for at bakke op og deltage i demonstrationer. Det kan godt være, vi skal have besluttet en ny linje.«

»Vi drøftede, om vi skulle give et mindre beløb. Måske skulle vi have ringet, måske skulle arrangørerne have lavet en mere modereret ansøgning.«

Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ og dermed medlem af FU:

»Jeg tror, det handler om, hvad vi lægger i ordet aktivistisk. For selvfølgelig skal vi kunne strejke og arrangere boycut i forbindelse med forhandling og konflikter.«

»Den demonstration var et samarbejde med en række politiske ungdomsorganisationer. Det har vi ikke tradition for. Men selvfølgelig gør reaktionerne indtryk. Det har da betydning for os.«

»Vi oplevede lidt, at vi blev løbet over ende med et beløb på 100.000 kroner. Vi havde ikke en umiddelbar oplevelse af, at vi kunne støtte med et mindre beløb.«

Frederik M. Juel:

»Jeg mener også, man burde have givet et symbolsk beløb. Når nu demonstrationen var der, kunne man godt have givet støtten.«

John Lykkegård, formand for Kreds 4, beklagede, hvis kredsens kritik af FU's manglende økonomiske støtte kunne opfattes ”personligt”. Ud over det understregede han, at mange fejlagtigt havde opfattet demonstrationen som et DJ-arrangement.

»Der var en del, der kom forbi og sagde, at ”hvor er det dog godt, at Dansk Journalistforbund” arrangerer det her.«

Per Roholt, medlem af forretningsudvalget, understregede, at det var en god debat, og at han lyttede til kritikken. Men han ville tage samme beslutning i dag om ikke at støtte demonstrationen.

Per Roholt understregede, at DJ spiller på flere strenge.

»Det er ikke rigtigt, at vi har været bovlamme. Der er skabt en kæmpe opinion omkring offentlighedsloven. Det har vi og DJ's aktivistiske medlemmer været med til at lave.«

»Vi benyttede os i FU af et armslængdeprincip. Det er meget bedre, end hvis vi havde givet 5.000 kroner. Vi besluttede ikke at støtte demonstrationen, den skulle nok køre, vi skal påvirke på andre måder.«

Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen og med i Forretningsudvalget, forklarede, at hun bakkede op om, at DJ ikke skulle støtte, selv om hun via FreelanceGruppen havde været med til at støtte demonstrationen:

»Det er godt, at kredse og grupper støtter og kommer til deres ret. Det er da ikke Dansk Journalistforbund, der skal stå på pladsen. Jeg føler mig ikke splittet.«

1 Kommentar

Tina Blomgreen
24. MAJ 2013
Hm ja. Godt referat, men
Hm ja. Godt referat, men svært at gennemskue argumenter og politik i sagen. Underskudsgaranti var i en fjern aktivistisk fortid lig med en blankocheck. Men handler debatten ikke også om hele sammenslutningen mellem journalister og alle de andre faggrupper som måske ikke har tradition for at forsvare ytringsfriheden på samme måde som vi har ? Hmmmm ... Venlig hilsen Tina Blomgreen.