Landsretten skærper straf mod journalist

Dagbøderne, som journalist Nils Mulvad skal betale, er nu blevet fordoblet i landsretten. Han er dømt skyldig i at sprede følsomme oplysninger om, hvem der har været smittet med MRSA. »Vi har anonymiseret. Jeg forstår ikke, hvordan vi kan anonymisere mere,« siger han (Opdateret 19/3 kl. 8.01: DJ udtaler sig)

En årelang sag kan være afsluttet ved landsretten. Her er journalist Nils Mulvad i går tirsdag blevet idømt dagbøder på i alt 5.000 kroner.

Dermed støtter landsretten den afgørelse, som Nils Mulvad og journalist Kjeld Hansen fik imod sig ved byretten i Aarhus i maj 2014. Kun Mulvad valgte at anke.

Nu har landsretten altså stadfæstet dommen mod Nils Mulvad og fordoblet hans dagbøder fra 2.500 kroner til 5.000 kroner.

Dansk Journalistforbund har betalt sagsomkostningerne for de to journalister.

Anonymiserede for at undgå sag

Sagen handler kort fortalt om balancen mellem offentlighedens interesse og borgeres ret til at holde følsomme sundhedsoplysninger hemmelige.

De to journalister bragte på aabenhedstinget.dk i 2010 en ikke-offentlig liste over virksomheder, som havde været inficeret med MRSA. I artiklen fremgik blandt andet, at ”mand og hustru” på en konkret gård var smittede. Efter henvendelse fra Sundhedsstyrelsen valgte Nils Mulvad som ansv. redaktør at anonymisere de to og blot skrive ”to personer” på gården.

Men den omtalte mand valgte at melde Nils Mulvad og Kjeld Hansen til politiet for at bringe følsomme private sundhedsoplysninger om ham. De to journalister blev sigtet i oktober 2012.

»Hvad mere kan man gøre?«

Nils Mulvad ærgrer sig over dommen.

»Jeg er ked af at blive dømt, for jeg mener, at jeg har anonymiseret efter bedste evne. Prøv at forestille dig, at du får en henvendelse, retter til og orienterer dem, der henvender sig – og så får du alligevel en straffesag. Hvad mere kan man gøre?«

Landsretten afviser altså, at det er anonymiserende nok at ændre ”mand og hustru” til ”to personer”.

”Selv om det i artiklen fra den 31. oktober 2010 ikke længere fremgik, at ”mand og hustru” var smittet, men alene var anført, at ”to personer er konstateret smittede” hos gårdejer (navn og adresse fjernet, red.), vil det – i hvert fald for en læser med lokalkendskab – fortsat være så nærliggende at antage, at det var (navn fjernet, red.) og hans ægtefælle, der var smittet, at oplysningerne ikke kan anses for anonymiseret i fornødent omfang”, lyder det i rettens afgørelse, som Journalisten har læst.

Har handlet med forsæt

Retten lægger også til grund, at aabenhedstinget.dk selv skriver i den reviderede artikel, at man har valgt at lade navnene på agrovirksomhederne stå, ”selv om det måske betyder, at nogle kan gætte sig til, hvem de inficerede er”.

"Når henses (…) til, at det i den reviderede artikel fra den 31. oktober 2010 er anført, at man fortsætter med at offentliggøre navnene på agrovirksomhederne ”selv om det måske betyder, at nogle kan gætte sig til, hvem de inficerede er”, er det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte har indset, at den anonymisering, der blev foretaget, ikke var tilstrækkelig, og at han dermed har handlet med forsæt til at videregive oplysningerne, uden at de i fornødent omfang var anonymiseret,” lyder det fra landsretten.

Gik ikke til Pressenævnet

Nils Mulvad undrer sig over, at sagen gik direkte til domstolene og ikke forbi Pressenævnet først.

»Jeg undrer mig over, at man ikke gik til Pressenævnet først. Bonden har aldrig rejst sagen over for Pressenævnet eller mediet, han har anmeldt os direkte til politiet. Det er ubehageligt, at man bruger straffeloven til at afklapse journalister uden om de presseetiske regler,« siger Nils Mulvad.

Har I tænkt jer at anke sagen?

»Det har vi slet ikke diskuteret. For det første skal man have en særlig tilladelse for at anke til Højesteret, og for det andet er jeg ikke sikker på, at det er det værd. Det er en juridisk, økonomisk og tidsmæssig vurdering, vi skal lave,« siger han.

Dansk Journalistforbunds formand Mogens Blicher Bjerregård udtaler i en pressemeddelelse:

”Jeg mener det er en forkert dom, der er truffet i Landsretten. Det er i offentlighedens interesse at få historier om MRSA frem, og derfor mener jeg ikke, at journalisten burde være idømt straf."

Journalisten har været i kontakt med Landbrug og Fødevarer. De oplyser, at bonden, som har vundet sagen, ikke ønsker at udtale sig.

Opdateret 19/3 klokken 8.01: Mogens Blicher Bjerregård tilføjet.
Opdateret 20/3 klokken 9.46: Landbrug og Fødevarer har oplyst, at bonden ikke ønsker at udtale sig.

5 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
19. MARTS 2015
Hej Michael, det næste
Hej Michael, det næste problem er så bare, at de store etablerede medier ikke tør tage sagerne op og kritisere landbrugets rolle i samfundet, for så er der straks nogle politikere som minder ejerne af medierne om, at de hvert år får et 'hold-kæft-bolsje' som hedder mediestøtten.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Mikael Nielsen
19. MARTS 2015
Nej Niels, det er nu ikke
Nej Niels, det er nu ikke noget jeg først lige har opdaget. Jeg syntes bare stadig at det er uhyggeligt, det forholder sig sådan.
Niels Riis Ebbesen
18. MARTS 2015
Mikael Nielsen skrev: "Det er
Mikael Nielsen skrev: "Det er lidt uhyggeligt, at hensynet til landbruget vejer tungere end presse- og ytringsfriheden i dette land."

Hvis du først lige nu har opdaget, at dansk landbrug er en hellig ko, som får særbehandling i de politiske og juridiske systemer, så må du godt nok ha' siddet og snork sovet.

Der var en gang, da eksporten af landbrugsprodukter havde en alt afgørende betydningen for den danske samfundsøkonomi, og den position benyttede landbruget til, at etablere en helt særlig status i samfundet, og det er denne særstatus som landbruget i dag misbruger, når der er nogen som påpeger, at den moderne industrielle landbrugsproduktion, har udviklet sig til, at være et problem for samfundet.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Mikael Nielsen
18. MARTS 2015
Det er lidt uhyggeligt, at
Det er lidt uhyggeligt, at hensynet til landbruget vejer tungere end presse- og ytringsfriheden i dette land. I Danmark er det OK at udsætte mennesker for fare fra MRSA-svin - de må bare ikke vide det og slet ikke hvis det kan koste landbruget penge. Så bruger man her en sag om mand og kone fra en MRSA-svinegård, som var inficeret og som et par journalister skrev om til at køre det store skyts frem i håb om, at det vil lukke munden på andre kritiske journalister.
Ulrik Mogensen
18. MARTS 2015
De berørte gik vel ikke til
De berørte gik vel ikke til Pressenævnet, fordi der ikke er nogen der tager deres afgørelser alvorligt. Bare se Ekstra Bladet som lavede et mediestunt ud af, at de havde behandlet Somaliagidslerne svinsk.

Flere