Landsretten giver Landbrug & Fødevarer ret i MRSA-sag

Landbrug & Fødevarer vinder første runde mod Dansk Journalistforbund og to journalister i en sag om aktindsigt i, hvilke svinebesætninger der har fået konstateret MRSA. Nu skal landsretten afgøre, om aktindsigten krænker landmændene, inden oplysningerne udleveres (Opdateret kl. 12.16)

Landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevarer fik i dag Østre Landsrets ord for, at der ikke må udleveres akter i en principiel sag om bakterien MRSA, før der er taget endeligt stilling til sagen.

Journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen må derfor vente yderligere nogle måneder, før det bliver afgjort, om de kan få aktindsigt i de MRSA-smittede svinebesætninger.

Dansk Journalistforbund repræsenterer de to journalister. Forbundet valgte at gå ind i sagen, da Landbrug & Fødevarer stævnede Fødevarestyrelsen for at forhindre, at oplysningerne blev udleveret til Nils Mulvad og Kjeld Hansen.

Krævede opsættende virkning   

Baggrunden for sagen er, at Nils Mulvad og Kjeld Hansen i 2012 forsøgte at få aktindsigt i Fødevarestyrelsens test af svinebesætninger for at finde ud af, hvilke der var smittede med den multiresistente MRSA-bakterie.

Fødevarestyrelsens test er foretaget i 2008-2011, men først i juni 2014 afgjorde Folketingets Ombudsmand efter en klagesag, at de to journalister skulle have adgang til oplysningerne.

Men Landbrug & Fødevarer valgte at stævne Fødevarestyrelsen for at forhindre, at oplysningerne blev udleveret. De krævede, at stævningen skulle have opsættende virkning – altså at oplysningerne ikke kunne udleveres, før stævningen var afgjort.

Skadevirkning for landmænd tillægges stor vægt 

Ifølge Landbrug & Fødevarer handler sagen om, at oplysningerne vil få personlige konsekvenser for de berørte besætningsejere.

Omvendt mener Dansk Journalistforbund og de to journalister, at oplysningerne er i samfundets interesse, fordi det handler om besætninger, der i Fødevarestyrelsens test havde MRSA.

Her til formiddag har Østre Landsret givet Landbrug & Fødevarer ret i første runde. Stævningen skal afgøres, før Fødevarestyrelsen må udlevere sagens akter. Landsretten skriver blandt andet i afgørelsen:

”Risikoen for den an­givne skadevirkning under de foreliggende særegne omstændigheder må tillægges større vægt end interessen i at få gennemført aktindsigten, før landsretten har taget stilling til sagen.”

Den vurdering af hensynet til landmændene er Landbrug & Fødevarers advokat, Håkun Djurhuus, helt enig i. Han glæder sig over dagens afgørelse.

»Vi er selvfølgelig glade på de berørte landmænds vegne, for når det er så få landmænd, det handler om, vil de blive ramt af en masse negative konsekvenser – det ved vi af erfaring. Vi er derfor glade på deres og deres familiers vegne for, at sagen endte sådan her,« siger Håkun Djurhuus. 

Et tilbageslag for åbenhed

Journalist Kjeld Hansen er derimod både skuffet og uforstående over for afgørelsen i den principielle sag.

»Umiddelbart er jeg noget skuffet. Det her er et voldsomt tilbageslag for åbenhed og hele aktindsigtsbegrebet. Den her sag kører på tredje år. Det er en ganske normal, simpel og banal aktindsigtsbegæring, som vi har lavet hundredevis af i tidens løb,« siger Kjeld Hansen og uddyber:

»Men den her er altså åbenbart blevet udtaget som prøvesten af den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer. Set fra vores og journalisternes bord er det her ret utåleligt, fordi det viser sig, at en privat interesseorganisation med penge nok rent faktisk kan forsinke en aktindsigt.«

Begge parter i sagen understreger dog, at dagens afgørelse kun er et skridt på vejen, og at intet er endeligt afgjort. 

Sagen forventes afgjort i begyndelsen af maj.

Opdateret kl. 11.32 med reaktion fra journalist Kjeld Hansen.

Opdateret kl. 12.16 med kommentar fra advokat Håkun Djurhuus.

 

4 Kommentarer

Kjeld Hansen
8. APRIL 2020
Til Erik Poulsen - blot dette: https://gylle.dk/hoejesteret-saetter-lf-paa-plads-i-mrsa-sagen/
Eigil Thomassen
20. SEPTEMBER 2015
Hvordan går det ?Nu har vi
Hvordan går det ?Nu har vi september.....og vi hører stadig ikke noget til den endelige afgørelse.
Jan August Hillers
11. FEBRUAR 2015
Jeg vil blot tilføje, at
Jeg vil blot tilføje, at norske og svenske myndigheder nu har sørget for, at landets svinebesætninger er MRSA-frie. Med bedre myndighedsarbejde og et mere langsigtet tænkende erhvervs, kunne vi i DK også været kommet dertil. I stedet er strategien at bagatellise og hemmeligholde problemet. Men allerede inden resultaterne af diverse sanktioner mod og fra Rusland, var der tydeligt bugnende mængder af varer med svinekød i supermarkedernes kølemontre. Forbrugerne vil naturligvis ikke købe MRSA-inficeret svinekød - hvis de har råd. Og mon ikke det kommer til også at ske i udlandet. Landbruget skyder sig selv i foden med sin arrogante stædighed. Og igen tager Sundhedsstyrelsen ikke affære - måske fordi en for stor del af styrelsens budget kommer fra sponsorer, der gennem deres økonomiske støtte får indflydelse.
Mine bedste ønsker til Kjeld, Niels og DJ.
Erik Poulsen
7. FEBRUAR 2015
Kjeld Hansen har selv haft
Kjeld Hansen har selv haft medlemmerne af Dansk Journalistforbund til at betale sin del af gildet, så det er altså ikke 'den lille mand mod systemet', når Kjeld Hansen siger, at en "interesseorganisation med penge nok rent faktisk kan forsinke en aktindsigt".
Kritiserer han dermed DJ's indsats eller antyder han, at Landbrug & Fødevarer har købt og betalt dommerne - eller er han bare en ualmindelig dårlig taber?