Læserindragelse redder lokaljournalistikken

#fag10. Hvis lokaljournalistikken skal overleve, er den nødt til at være tættere på læserne, siger to chefredaktører på lokale dagblade. Kernen i problemet er, at dagbladene er døende, responderer medieprofessor.

#fag10. Hvis lokaljournalistikken skal overleve, er den nødt til at være tættere på læserne, siger to chefredaktører på lokale dagblade. Kernen i problemet er, at dagbladene er døende, responderer medieprofessor.

Oplaget falder cirka seks procent om året. Annoncørerne foretrækker Facebook og andre netsider. Lokalaviserne har, som så mange andre aviser, et overlevelsesproblem.

"Vi skal tættere på læserne for at sikre vores fremtid," lyder det enstemmigt fra administrerende direktører og chefredaktører for Midtjyske Medier, Dorthe Carlsen og Mogens Flyvholm, Medieselskabet Nordvestsjælland.

"Lokalaviserne skal være mere hyrdehund end vagthund. En hyrdehund bider fra sig, men samler også flokken. Vi skal ikke kun se os som demokratiets vogtere, vi skal også være mødested og partnere," proklamerer Dorthe Carlsen om prioriteringerne fremover.

Hun siger, at Midtjyske Medier skal blive bedre til at involvere læserne og skabe relationer, så for eksempel en uddannelse eller et museum bliver faste leverandørere af indhold til avisen. På Viborg Stifts Folkeblad har man lige nu et forsøg, hvor nogle udvalgte borgerne skriver artikler til avisen efter cirka fem timers oplæring.

Hos Medieselskabet Nordvestsjælland lader man ikke borgerne skrive i avisen. De har i stedet 20 dialogredaktører – almindelige borgere – der kommer med ideer til tre dialogjournalister. Ideer, som vel at mærke skal skrives i avisen.

"Vi har fået et helt nyt netværk foræret med dialogredaktørerne. Formidlingen står de uddannede journalister for. Men dialogredaktørerne kommer med ideer og skal kunne genkende deres vinkel i avisen," siger Mogens Flyvholm og tilføjer, at det for eksempel har resulteret i en artikel om nogle køer, som stod på en høj.

Medieprofessor Anker Brink Lund mener, at det egentlige problem ligger et andet sted:

"Begge redaktører taler for deres syge moster. De lever af statsstøtte, selv om de er døende. Lokaljournalistikken skal nok overleve, men det gør dagbladene højst sandsynligt ikke", lyder udmeldingen.
Anker Brink Lund har lavet en mediemodel, som skal redde lokaljournalistikken. Et af de centrale punkter er, at dagbladene bliver fortid, mens ugeaviserne bør komme to gange om ugen med masser af lokaljournalistik.

Prisen på avisen kunne også gradvist blive sat op:
"Medierne har en misforstået angst for at miste marginallæserne. De er ikke vigtige. Det er de faste læsere, man skal satse på," lyder anbefalingen.

Midtjyske Medier står bag Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis, Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Holstebro Struer, Dagbladet Ringkøbing Skjern og Folkebladet Lemvig og en lang række ugeblade.
Medieselskabet Nordvestsjælland udgiver Kalundborg Folkeblad og Holbæk Amts Venstreblad.

0 Kommentarer