Lækagesagen er endt uforløst

Den tidligere 'spindoktor' Jacob Winther har droppet sin injuriesag mod Christoffer Guldbrandsen, efter politiet har besluttet ikke at sigte Winther for at stå bag lækagen. Guldbrandsen fastholder, at Winther stod bag.

Den tidligere 'spindoktor' Jacob Winther har droppet sin injuriesag mod Christoffer Guldbrandsen, efter politiet har besluttet ikke at sigte Winther for at stå bag lækagen. Guldbrandsen fastholder, at Winther stod bag.

Der er nu sat punktum i den såkaldte lækage-sag. Det skriver Ritzau.

Sagen handler om, hvem der for fire år siden lækkede den hemmelige oplysning om, at det danske jægerkorps skulle udsendes til Irak.

Den tidligere særlige rådgiver, eller 'spindoktor', i Forsvarsministeriet, Jacob Winther, blev ellers anklaget for at stå bag lækagen. Men politiet har besluttet ikke at rejse tiltale mod Winther, der i mellemtiden har skiftet job og arbejder som pressechef i Danske Regioner.

Filminstruktør Christoffer Guldbrandsen anklagede sidste år Jacob Winther for at stå bag lækagen. Det fik Winther til at true med en injuriesag. Det opfordrede Guldbrandsen ham til at føre ud i livet – og filminstruktøren lovede at fremlægge dokumentation for sin påstand i retten.

Men nu har Jacob Winther besluttet ikke at føre en injuriesag alligevel. Det betyder, at lækagesagen er færdig i det danske retssystem.

»Da jeg ikke længere sidder i samme job, og da jeg efter politiets efterforskning i den såkaldte lækagesag er blevet renset for de beskyldninger, der har været rejst mod mig, ønsker jeg ikke at forfølge sagen yderligere,« skriver Jacob Winther i en udtalelse til Ritzau.

Christoffer Guldbrandsen er ikke overrasket.

»Jeg har nemlig hele tiden vidst, at mine oplysninger var korrekte. Derfor har det også stået klart, at truslen om en injuriesag var en tom trussel – og ikke andet end det. Jeg har fremlagt sagens rette sammenhæng. Så vi ved jo, hvem der lækkede oplysningerne,« siger han til Ritzau.

Læs også kommentaren "Medieskandaler" af Journalisten.dk's egen blogger; Teddy Østerlin Koch. 

11 Kommentarer

Mikkel Munck
11. AUGUST 2011
Re: Lækagesagen er endt uforløst

Kære Christian

Nu får du et lidt længere svar.

Christoffer Guldbrandsen har hele tiden fastholdt, at han lå inde med viden om, hvem der stod bag lækken til TV2 og Jyllandsposten tilbage i 2007. I Filmmagasinet EKKO i januar 2010, pegede han på Søren Gades særlige rådgiver Jacob Winther som kilden til lækken. Beviset for dette kom til senere, da journalist Nils Giversen efter sigende optog en samtale med journalist på TV2 Rasmus Tantholdt uden dennes viden. Dette bevis, lydfilen, blev Nils Giversen efterfølgende tvunget til at udlevere til DR's daværende generaldirektør Kenneth Plummer. Giversen blev endvidere fyret for sin rolle i sagen, ligesom TV2's erfarne Christiansborgreporter Kaare R. Schou blev sendt på ufrivillig orlov fra TV2 Nyhederne for at have bakket op om påstanden om Winthers rolle i lækagesagen.

Efter hvad man må formode af ovenstående hændelsesforløb, så er Christoffer Guldbrandsen eller hans advokat Anders K. Németh dermed ikke længere i besiddelse af beviset, da det blev overdraget til Danmarks Radio på bestyrelsesformand Michael Christiansens og daværende generaldirektør Kenneth Plummers foranledning. Beviset, lydfilen, befinder sig nu i et pengeskab på den nuværende generldirektør Maria Rørbye Rønns kontor i DR-byen.

Skulle Jacob Winther have endt med, at føre sin trussel om at anlægge en injuriesag mod Jacob Winther ud i livet, ja, så må man formode, at Guldbrandsen og hans advokat ville have imødegået anklagen om injurier med allede  forhåndenværende midler.

I den forbindelse må man formode, at Guldbrandsen havde omtanke nok til at lave en kopi af lydfilen før den afleveret til Danmarks Radios generaldirektør. Men det får du sandsynligvis aldrig Christoffer Guldbrandsen til at indrømme, hvilket jo er fornuftigt nok for hans vedkommende.

Men, hvis sagen altså var blevet en realitet, så må man naturligvis formode, at en sådan kopi ville finde vej til enten retten eller pressen. Og på trods af, at den ikke ville kunne tjene som afgørende bevis (da der jo er tale om en kopi), ja, så ville den medføre uoprettelig skade for Jacob Winthers sag og hans påstand om injurier. Måske ville det endog føre til, at den originale lydfil kom for en dag. Og dermed ville kopien af lydfilen have tjent sit formål. 

Men - og her kommer pointen - så længe offentligheden ikke med sikkerhed ved, hvad Christoffer Guldbrandsen måtte ligge inde med af beviser, ja, så længe er han er sikret mod retslig forfølgelse fra Winther og andre, der er part i sagen.

God gammeldags poker...

Kirsten Erlendsson
11. AUGUST 2011
Re: Lækagesagen er endt uforløst

Skal vi tilkalde Olsenbanden for at høre den lydfil?

 Sandheden blev det største offer i lækagesagen, for der har sandelig ikke været kø hos alle de investigerende medier og gravergrupper for at afsløre noget som helst

Her har vi det fint med at feje lydfiler og andre beviser for, hvad der er ret eller vrang i bataljen om, hvem der sladrede om, at danske jægersoldater skulle sendes til Afghanistan, ind under et jammerligt kludetæppe.

Oplysningerne kunne i værste fald have kostet menneskeliv, men det er tilsyneladende det mindst alvorlige i den sag.

Vi er højt hævet over loven, og bare vi låser en lydfil inde i en boks, så må retten gå forgæves. Flot job, må man sige. Omvendt Watergate.

Frygten for at få afsløret sagens rette sammenhæng er åbenbart så stor, at der har været brugt alle midler for at forhindre politiet i at placere et ansvar.

Hvor er Deep Throat/whistle-blowerne/Wiki-Leaks, når medierne kryber i skjul og dækker hinandens røv med henvisning til kildebeskyttelse?.

  Da tdl. Statsminister Poul Schlüter engang i forrige årtusinde sagde de berømte ord fra Folketingets talerstol, om der ikke var fejet noget som helst ind under gulvtæppet, var det angrebs-signalet  i alle medier med respekt for sig selv, til at afsløre det modsatte.

Nu fortæller en note bagerst i aviserne, at Jacob Winther har blæst retræte og dropper injuriesagen mod filminstruktør Kristoffer Guldbrandsen. Denne fortsætter ufortrødent med at anklage den tidligere spindoktor for at være gerningsmanden og ansvarlig for at, hvad der ville betegnes som landsforræderi i en krigstid ( og det er vi altså, selv om det er rigtig langt væk!).

Han vil dog ikke bevise sin påstand, med mindre Winther rejser injuriesag osv. osv. Så er den potte ude. Eller er den?.  Det lyder som en molbo-historie, hvis ikke det var blodig alvor.

Hvor længe kan vi leve med at opføre os som de slyngler, vi er sat i verden, til at bekæmpe ?

Hvad sker der nu med lydfilen, der én gang for alle kan afsløre ”lækken”. Er den destrueret, og hvor mange kopier er der i omløb?

Hvor mange kender lydfilens indhold ud over Kristoffer Guldbrandsen, Niels Giversen, Michael Christiansen, Kenneth Plummer, Ulrik Haagerup, nære venner og indforståede?

En gammeldags tommelfingerregel plejer at sige, at hvis tre personer ved noget, så ved alle det. Men det er ikke tilfældet her.

Lækage-sagen lugter skidt og klinger hult af et forsøg på at unddrage sig strafansvaret for at viderebringe oplysninger, der sætter andres liv i fare.

Hvor er skraldemændene i dansk presse, der tør rydde op i den affære, – eller skal vi ringe efter Olsen-banden for at komme til at høre den lydfil?

 

Christian Bentsen
11. AUGUST 2011
Re: Lækagesagen er endt uforløst

Mikkel:

Hvorfor er det at Guldbrandsens dokumentation er betinget af et injuriesøgsmål fra Winthers side?

Og hvad er så incitamentet?

 Ciao

Mikkel Munck
11. AUGUST 2011
Re: Lækagesagen er endt uforløst

Kære Christian

Jeg mener nu ikke at kunne identificere den påståede polemik i mit svar. Hokus pokus er det vist også vanskeligt at pege på. Og ærlighed er der endog masser af.

Nu vælger du så at stille en række 'mener du [virkelig] at...' spørgsmål, som ikke har noget at gøre med dine oprindelige spørgsmål og mine svar på samme. Endvidere vælger du, at tolke videre på mine bevidst afgrænsede, præcise og faktuelt korrekte svar for derigennem at tillægge mine svar en ny og fordrejet mening. Dette kaldes en stråmand og hører velsagtens til ovennævnte polemik, som du ellers ønskede at lægge afstand til. 

Nuvel, som man råber i skoven...

Hvis du vitterlig var interesseret i min mening om den (endnu) aktuelle sag, så vil jeg opfordre dig til at at lave lidt research nærværende hjemmeside. Det er vel stadig en journalistisk dyd at researche?

Men for at hjælpe dig lidt på vej, så kan jeg da lige svare kort på dine ubehjælpsomme spørgsmål:

Q: "Mener du at Guldbranden er i besiddelse af dokumentation for at Winther er lækagen MEN at Guldbrandsen "bare" kun vil fremlægge dokumentationen såfremt Winther af egen drift bekoster en injuriesag"?

A: Det har hverken jeg, eller andre i dette forum for den sags skyld, mulighed for at vide. Christoffer Guldbrandsen og hans advokat Anders K. Németh ved alene, hvad de måtte være i besiddelse af og nu, hvor den meget omtalte injuriesag ikke realiseres, så blæser svaret i vinden.

Q: " Mener du at danske medier først og fremmest skal erklærer anklagede skyldige uden dokumentation"?

A: Nej

Q: "Mener du at Winther havde et egentligt incitament til f.eks. at ringe til Tantholdt og en mere og sige: Hey drenge.... Nu fortæller jeg lige noget som i gerne må trykke men I må ikke sige det kommer fra mig! Danske Jægersoldater skal i krig. I har ikke hørt det fra mig. Jeg vil blive dømt for landsforræderi så den må ikke falde tilbage på mig!""

A: Med hensyn til Winthers incitament, så vil jeg igen henvise dig til at bedrive lidt research. Med hensyn til min personlige mening, så er svaret ja.

Q: " Du kan ikke foretille dig at journalisterne bliver klar over at operationen er en realitet en uge før afsendelse og at små 700 involverede kender til det og at Winther indirekte bekraæfter fakta men anmoder om at tilbageholde informationerne indtil EFTER mødet i Udenrigspolitisk nævn"?

A: Nej

Skulle du have flere spørgsmål, så er du selvfølgelig meget velkommen til at stille dem, men jeg vil allerydmygst bede dig om først, at orientere dig lidt bedre om sagen.

På forhånd tak.

Mvh.

Christian Vangsø Bentsen
11. AUGUST 2011
Re: Lækagesagen er endt uforløst

Mikkel,

Helt ærligt. Ingen hokus pokus. Ingen polemiske finesser!

Mener du at Guldbranden er i besiddelse af dokumentation for at Winther er lækagen MEN at Guldbrandsen "bare" kun vil fremlægge dokumentationen såfremt Winther af egen drift bekoster en injuriesag?

 Mener du at danske medier først og fremmest skal erklærer anklagede skyldige uden dokumentation?

Mener du at Winther havde et egentligt incitament til f.eks. at ringe til Tantholdt og en mere og sige: Hey drenge.... Nu fortæller jeg lige noget som i gerne må trykke men I må ikke sige det kommer fra mig! Danske Jægersoldater skal i krig. I har ikke hørt det fra mig. Jeg vil blive dømt for landsforræderi så den må ikke falde tilbage på mig!"

Så går de frem med historien og så ruller lavinen. Og Winther er lækken...

 Du kan ikke foretille dig at journalisterne bliver klar over at operationen er en realitet en uge før afsendelse og at små 700 involverede kender til det og at Winther indirekte bekraæfter fakta men anmoder om at tilbageholde informationerne indtil EFTER mødet i Udenrigspolitisk nævn?

 

 

Flere