Lader DR sig (mis)bruge?

DEBAT: Den 22. maj kl. 6:00 breaker DR historien om, at ’CPR-numre flyder rundt på nettet’. Her fortæller DR-journalist Thomas G. Svaneborg, at der hos 21 danske kommuner er fundet cpr-numre tilgængelige på kommunernes hjemmesider. Cpr-numrene er fundet af det private firma Udbudsvagten, som DR har samarbejdet med om søgningen.

Cirka 17 timer tidligere modtog it-chefen hos Randers Kommune en mail fra samme firma. Heri står, at Randers Kommune har en brist i datasikkerheden, og at ”Danmarks Radio i morgen kører en historie om emnet”. Firmaet Udbudsvagten foreslår en dialog med kommunen, hvor firmaet kan præsentere, hvori bristen består samt produkter til løsninger, så kommunen fremover undgår en lignende situation.
Naturligvis er en historie om borgeres cpr-numre, der fejlagtigt er blevet offentliggjort, absolut væsentlig. Men det er ikke uvæsentligt, at det private firma Udbudsvagten dygtigt har udnyttet DR til at dagsordensætte en historie ved at levere researchen hertil gratis. Det undrer således, at kommunerne kun kunne få oplysninger om bristen i sikkerheden ved et møde med Udbudsvagten, hvor firmaets løsningsforslag var på dagsordenen.
Endvidere springer det i øjnene, at firmaets henvendelse til kommunerne var timet med DR’s offentliggørelse af historien. DR har også ladet Udbudsvagtens direktør medvirke som ekspertkilde, selv om han har økonomiske interesser i sagen (et forhold, som læserne dog lades uvidende om, idet Udbudsvagten af DR blot omtales som et analysefirma). Han udtaler således, at ”problemet er stort og udbredt”. Senere udbygger DR historien med et citat fra Forbrugerrådets jurist, der vurderer, at ”kommunerne har et it-sikkerhedsproblem, de skal have løst her og nu”.
Som kommune, der er ”havnet på forsiden”, er det svært at frigøre sig fra den tanke, at DR har ladet sig bruge af et privat firma med økonomiske interesser i historiens udbredelse. Spørgsmål, som kunne være interessante at få svar på, er: Hvad indebar DR’s samarbejde/aftale med Udbudsvagten helt præcist? Og hvad er DR-journalistens relation til Udbudsvagten?

– Karen Balling Radmer og Steven Rønnenkamp Holst, Kommunikation, Randers Kommune

SVAR: DR lader sig ikke misbruge. DR har afdækket en stor og væsentlig problemstilling i danske myndigheders omgang med fortrolige data med hjælp fra analysefirmaet Udbudsvagten.
Umiddelbart efter afsløringen af et stort læk af cpr-numre i Aarhus Kommune spurgte jeg Udbudsvagten, om de kunne undersøge, om andre danske kommuner havde samme sikkerhedsproblem. Valget faldt på Udbudsvagten, fordi selskabet formentlig er det eneste, der på forholdsvis kort tid kan programmere en søgerobot til at lave en så omfattende søgning. Allerede i den indledende fase aftalte jeg med Udbudsvagten, at jeg ikke ville offentliggøre navne på de kommuner, som undersøgelsen eventuelt ville afsløre læk hos. En af grundene til denne præmis var, at jeg dels ville undgå at skabe en situation, der kunne skabe utryghed hos enkelte borgere, dels ville undgå, at Udbudsvagten kunne udnytte samarbejdet unødigt kommercielt.
Randers Kommune blev derfor slet ikke nævnt i den ret omfattende dækning på både net, tv og radio, hvor Udbudsvagten i øvrigt slet ikke var den eneste kilde. Blandt andet fortæller Aarhus Kommune detaljeret om problemets omfang.
Jeg forstår derfor ikke, at Randers Kommune føler, at de er ”havnet på forsiden”.
Det er korrekt, at vi omtalte Udbudsvagten som et analysefirma, hvilket jeg ikke kan se et problem i, fordi det netop er det, som Udbudsvagten er. Og et analysefirma kan sagtens være kommercielt. Hvordan Udbudsvagten har håndteret kontakten til de forskellige kommuner, har jeg ingen viden om, men jeg kan konstatere, at kommunerne ikke var blevet opmærksomme på den alvorlige læk, hvis ikke DR havde bedt om at få lavet analysen. Min relation til firmaet er rent professionelt og består udelukkende af tre-fire besøg og en række telefonsamtaler. s

– Thomas Græsbøll Svaneborg, Erhvervsanalytiker, DR Nyheder

0 Kommentarer