Lad kredsene betale

Kreds 3 har flere gange forgæves foreslået, at DJ kun holder delegeretmøde hvert andet år. For at få forslaget igennem foreslår kredsen nu, at kredsene skal finansiere delegeretmødet.

Det var hverken fotograferende journalister eller JOURNALISTENs konflikt med forbundets forretningsudvalg, der optog medlemmerne, da Kreds 3 holdt generalforsamling. Til gengæld barslede journalist Kristian Pallesen, Sønderjyllands Amt, med et forslag, som måske kunne vise sig at være de vises sten: Lad kredsene betale forbundets årlige delegeretmøder. Så vil de nok stemme for en toårig ordning.

Det var kredsformand Svend Rørbæk Madsen, Kolding kommune, som i sin beretning havde lagt op til diskussionen.

"Gamle kendinge på Journalistforbundets delegeretmøder er ikke i tvivl om, at Kreds 3 står for synspunktet om, at der kun bør holdes delegeretmøder hvert andet år. Forslaget har indtil videre været bragt op til afstemning indtil flere gange her fra kredsen, og hver gang er det blevet nedstemt. Nu er vi jo et tålmodigt folkefærd her i Syd- og Sønderjylland, så måske skulle vi spagfærdigt prøve at stille det igen på det kommende delegeretmøde," lød det fra formanden.

Annelise Mølvig, Flensborg Avis, gik ind for en toårig cyklus, men foreslog samtidig en sammenknytning mellem delegeretmødet og fagfestivalen.

Så kastede Kristian Pallesen en sten, som omgående slog ringe.

Kredsformand Svend Rørbæk Madsen anså umiddelbart ideen om at lade kredsene betale delegeretmøderne som noget, han ville tænke over. Han udelukkede ikke, at et sådant forslag måske kunne få de delegerede fra andre kredse til at skifte holdning og derved fremskaffe et flertal for toårige delegeretmøder. Også kombinationen med fagfestivalen ville indgå i hans overvejelser.

 

Mange rejser
Medlemmerne af Kreds 3 er særdeles nysgerrige og viger heller ikke tilbage for lange rejseture for at holde sig fagligt ajour. Det fremgik af kredsformandens beretning.

Der blev arrangeret fire ture til udlandet i fjor. Og undervejs i bussen blev der ifølge Svend Rørbæk Madsen også drøftet faglige emner, som generalforsamlingen forbigik i stilhed.

Som eksempel kan nævnes forbundets optagelseskrav, som blev betegnet som så løse, at profilen bliver slap.

Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård var rejst med tog til Aabenraa. Ligesom på et møde med kredsbestyrelserne fik hans ide om at nedlægge kredsene og erstatte dem med to store kredse en ublid medfart. Det kom til udtryk ved, at en enkelt mødedeltager talte kraftigt imod og høstede bekræftende hovednik fra forsamlingen.

Såvel formandsberetningen som kasserer Karsten Himmelstrups regnskab blev vedtaget af en enig generalforsamling.

Svend Rørbæk Madsen havde ellers bebudet sin afgang som kredsformand, en mulig efterfølger var allerede udpeget. Men såvel Madsen som efterfølgeren havde skiftet mening i årets løb. Resultatet blev enstemmigt genvalg til kredsens formand.

Bestyrelsesmedlem Karen Skovberg, JydskeVestkysten, ønskede ikke genvalg. Hun blev afløst af Niels Haunstrup-Suzuki, Radio Syd. Derudover blev Jan Kamstrup, JydskeVestkysten, kasserer Karsten Himmelstrup, Landsbladet, og sekretær Helge Andreassen, Børsen, genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

 

0 Kommentarer