Kvoteforslag er en hån

UNDERMINERENDE. I ligestillingens næsten hellige navn har hovedbestyrelsens (HB) ligestillingsudvalg begået et forslag om kvoteordning til valg til hovedbestyrelsen. Forslaget går i øjeblikket sin gang gennem det politiske system, og jeg er oprigtigt bange for, at det når helt op til delegeretmødet.

UNDERMINERENDE. I ligestillingens næsten hellige navn har hovedbestyrelsens (HB) ligestillingsudvalg begået et forslag om kvoteordning til valg til hovedbestyrelsen. Forslaget går i øjeblikket sin gang gennem det politiske system, og jeg er oprigtigt bange for, at det når helt op til delegeretmødet.
Det er et forslag, som selv ikke dets egen mor burde kunne lide. Det er ikke alene stærkt udemokratisk. Det sender også de mest forkerte signaler om ligestilling mellem kønnene, og enhver kvinde (og mand), der seriøst arbejder for ligestilling, må stemme imod.
Kort fortalt handler det om, at man vil indføre en kvoteordning til valg til HB. Det er jo smukt i sin ideelle tankegang – men, men, men…
Ligesom nu skal hovedbestyrelsen for fremtiden bestå af 15 medlemmer, men ifølge forslaget skal mindst seks af de 15 være kvinder. Argumentet er, at når 42 procent af forbundets medlemmer er kvinder, bør det afspejle sig i Hovedbestyrelsens sammensætning. Det er jo smukt nok, men man vil gøre det således: Hvis der til HB-valget kun er opstillet seks kvinder, skal de ikke vælges, men udpeges af delegeretmødet.
Det er at underminere det direkte valg til Hovedbestyrelsen og medlemsdemokratiet. Hvis vi skal indføre et sådant repræsentativt system, kunne jeg da forestille mig andre lige så "væsentlige" parametre.
Hvis en analyse viser, at 15 procent af forbundets medlemmer er homoseksuelle, bør samme andel af HB være af denne seksuelle orientering. Eller hvis det viser sig, at 50 procent af DJ's medlemmer bærer briller, skal halvdelen af HB være nærsynede i middelsvær grad. Man kunne så forestille sig, at den ideelle kandidat må være en lesbisk kvinde med stærke briller.
Forslaget er en hån mod alle seriøst arbejdende kvinder og mænd. Hvad vil du sige til at blive udpeget til Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse, bare fordi du har et kort urinrør, eller fordi dit personnummer ender på et lige tal? Det er ikke kvalificerende for det faglige arbejde, at man er udpeget på grund af sit køn, og ikke fordi man har udtrykt politiske eller faglige kvaliteter og holdninger.

Kristian Melgaard, heteroseksuel, dog nærsynet i middelsvær grad

 

0 Kommentarer