Kvindestorm på tv-gruppens bestyrelse

Tv-gruppens bestyrelse firedoblede antallet af kvinder i bestyrelsen. Hele den siddende bestyrelse blev genvalgt, og tre nye kvinder kom til på en livlig og velbesøgt generalforsamling på Gammel Strand

Tre kvindelige studerende sluttede sig til tv-gruppens bestyrelse på gruppens lynhurtige generalforsamling: Freelancer Julie Rode Nygaard, studerende Kathrine Juhl og praktikant Kirstine Jacobsen.

Der gik under en time, fra gruppeformand Nicolai Wurtz indledte med bestyrelsens beretning, til dagens ordstyrer sagde tak for god ro og orden. Undervejs vedtog de godt 40 fremmødte medlemmer ved enstemmige klapsalver at genvælge hele den siddende bestyrelse og samtidig at godkende udvidelsen.

Ud over de tre nye bestyrelsesmedlemmer blev Pari Khadem valgt som eneste suppleant.

Formanden, Nicolai Wurtz, lagde i sin beretning vægt på, at tv-gruppen forsøger at være nærværende og relevante for medlemmerne. Eksempelvis er et planlagt foredrag blevet gjort til et turnerende arrangement for at nå medlemmer, hvor de er. Og for dem, der ikke er meget for at forlade stuerne for at blive klogere på faget, tilbyder tv-gruppen medlemmerne gratis abonnement på filmmagasinet Ekko og mediesitet mediawatch.dk.

Desuden har året budt på politiske fremskridt, hvor især barsel har stået på dagsordenen, fortalte Nicolai Wurtz.

»Barsel begynder at tage nogle ryk i den rigtige retning. Der er kommet et udspil fra regeringen om at få selvstændige ind i barselsordningen, og det er skridt på vejen til, at man kan få barselsrefusion, selv om man ikke er fast- eller deltidsansat,« sagde Nicolai Wurtz.

0 Kommentarer