Kvinderne scorer mest, men…

De kvindelige medlemmer af Dansk Journalistforbund fik sidste år en lidt større lønstigning end mændene. 3,9 pct. mod 3,6 pct. Tendensen går igen de seneste fem år, men mændene er stadig ubestridt de mest vellønnede.

De kvindelige medlemmer af Dansk Journalistforbund fik sidste år en lidt større lønstigning end mændene. 3,9 pct. mod 3,6 pct. Tendensen går igen de seneste fem år, men mændene er stadig ubestridt de mest vellønnede.

Den ny lønstatistik, som går fra oktober 2006 til oktober 2007, viser, at gennemsnitslønnen for alle fastansatte DJ-medlemmer i oktober var 37.228 kr. Samlet set har arbejdsgiverne givet 3,7 pct. i lønforhøjelse til medlemmer i samme stilling.

Det er dog kvinderne, der i snit har scoret mest – om end der er tale om en yderst begrænset forskel. Kvinderne er således steget med 3,9 pct., mens mændene er steget 3,6 pct.
Tendensen går tilmed flere år bagud. I de senere år er kvinderne hvert år steget en anelse mere end mændene, så der langsomt sker en udjævning af lønnen mellem mænd og kvinder.
»Ser vi på de seneste fem år, har kvindernes samlede reelle lønstigning været 20 pct., mens den for mændene har været 18 pct.,« hedder det i DJs årlige lønstatistik, som udkommer i næste uge sammen med fagbladet Journalisten.

Men, men, men …
Ser man på mænd og kvinders gennemsnitsløn, så har de to køn haft præcis den samme stigning i gennemsnitslønnen på to pct. siden sidste lønstatistik. Og mens kvinderne tjener 35.952 kr. i gennemsnit, så er den gennemsnitlige løn for mænd på 38.047 kr. Forskellen er altså over 2.000 kr. Opgjort i procent tjener mændene næsten seks pct. mere end kvinderne, hvilket er identisk med sidste år.

Men hvorfor bliver forskellen mellem mænd og kvinders løn så ved med at være den samme? Ifølge DJ er der flere grunde: Blandt andet en lavere gennemsnitsanciennitet for kvinderne på 11,2 år mod 13,4 år for mændene. Andre – og måske mere afgørende – faktorer er evnen til at forhandle sin personlige løn, uddannelse, erhvervserfaring og personlige kvalifikationer, noterer Dansk Journalistforbund.
Desuden er kvinders startlønninger sandsynligvis dårligere end mændenes. Og det tager statistisk set mange år og mange stillingsskift at indhente et lønmæssigt efterslæb, der skyldes en for lav startløn.

I den ny lønstatistik indgår i år godt 300 flere medlemmer. Tilgangen består især af nyuddannede og relativt set mange kvinder. Endvidere konstateres det, at kvinderne er klart overrepræsenterede, hvad angår deltidsstillinger. Knap 70 pct. af de deltidsansatte er kvinder, og tallene viser, at deltidsansatte har en lavere "teknisk fuldtidsløn" end fuldtidsansatte.
Så selv om kvinderne har haft den største lønstigning i nu flere år og senest scoret den højeste reelle lønstigning, så betyder de øvrige faktorer, at det samlede resultat viser et ganske andet billede.
Trods flere års højere lønstigninger til kvinder så er kvinders gennemsnitsløn altså stadig 2.000 kr. ringere end mændenes.

Lønstatistikken fra DJ giver desuden svar på, hvilke stillingsgrupper der tjener mest, hvor stor forskellen er mellem København og provinsen, samt hvilke grupper der har haft de største lønstigninger.
Er man udelukkende interesseret i at tjene mest muligt, så bør man blive informationschef eller pressechef. Her er gennemsnitslønnen: 47.827 kr.

0 Kommentarer