Kvinderne kommer

Fra 631 til knap 17.000 medlemmer på 53 år. Det er de rå fakta om medlemsudviklingen i DJ. Og udviklingen er entydigt positiv: Der har ikke været ét år, hvor vi er gået tilbage i medlemstal. Særligt kommer der flere kvinder i DJ

Et nærmere kig på medlemsudviklingen viser, at fordelingen mellem kønnene afspejler en næsten endnu mere markant forvandling: I 1961 havde DJ 560 mandlige og 71 kvindelige medlemmer (89/11procent), og ved starten af 2015 var fordelingen 9.154 mænd og 7.759 kvinder (54/46).


Grafik: Mette Secher

Fra at have været et udpræget mande-forbund og journalistik et mandsdomineret fag er vi dermed nu talmæssigt næsten ligestillet.  Det er glædeligt, for det afspejler bedre befolkningssammensætningen, og det flugter med udviklingen i medie og kommunikationsbranchen, hvor den samme ændring er registreret til glæde for læsere, brugere og købere. Arbejdspladser og medier med god fordeling mellem kønnene afspejler verden bedre, end hvor der er markant overvægt mod det ene køn. Det kan ikke mindst være et problem i journalistik.

Men ligestillingen har desværre også begrænsninger. Der er en betydelig manko på chefgangene, hvad angår kvindelig repræsentation. Billedet varierer naturligvis, men min påstand er, at der er underrepræsentation af kvindelige chefer i mediebranchen. Det er ærgerligt, for ikke mindst på chefgangene udstikkes retninger for den kultur, der hersker på arbejdspladserne. Der har både produkterne og arbejdsmiljøet godt af, at ligestillingen kommer i vater.

Mens vi ikke kan udnævne cheferne i branchen, kan vi til gengæld påvirke diskussionerne og dermed politikken angående optagelse på de studier, der leverer vore medlemmer – journalistik, kommunikation, tv-produktion, fotojournalistik osv. Vi sidder med i styrelser, bestyrelser, advisory boards osv. på uddannelserne, og vi skal også forsøge at påvirke politikerne, der lægger rammerne for uddannelserne, i den rigtige retning.

Og så har DJ en udfordring både centralt, lokalt og hos det enkelte medlem, når vi kigger i lønstatistikken. For her er det tydeligt, at der fortsat er en u-ligeløn: På den totale gennemsnitsløn tjener mændene i DJ 41.862 kroner, og kvinderne tjener 39.770. kroner. Selv om billedet har været endnu mere skævt tidligere, er det stadig ikke godt nok, at der er denne forskel.

På det kommende delegeretmøde skal vi diskutere og vedtage en ligestillingsstrategi for Dansk Journalistforbund, og ét af elementerne i denne er netop fokus på lønnen. Både i overenskomst- og lokallønsforhandlinger, og i de personlige lønforhandlinger ved ansættelse og efterfølgende, skal vi i DJ have fokus på, at kvinder og mænd ikke stilles forskelligt.

Til arbejdsgiverne i hele vores branche vil jeg sige: Vi er i 2015. Mænd og kvinder skal have lige vilkår.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right