Kvinderne flygter fra DJ’s hovedbestyrelse

Fire ud af fem kvinder forlader hovedbestyrelsen. For to år siden var der også ballade om dominerende mænd og forsagte kvinder i hovedbestyrelsen.

Fire ud af fem kvinder forlader hovedbestyrelsen. For to år siden var der også ballade om dominerende mænd og forsagte kvinder i hovedbestyrelsen.

Fire ud af fem kvindelige bestyrelsesmedlemmer har valgt at stoppe i hovedbestyrelsen i DJ, hvis ligestillingsvision dermed for alvor udfordres, skriver Journalisten i det seneste nummer.

Lars Werge, formand for DJ’s rekrutteringsudvalg, mener, at DJ’s beslutningsprocesser på mange måder er meget mandige.

»Det politiske forbundsarbejde er meget maskulint udformet. Det passer til godt stringente politiske typer, der er vant til at politisere,« sammenfatter han over for Journalisten.

Tre af de ‘faldne’ kvinder – Didde Elnif, Karin Mette Pedersen og Antoinette Kordic – mener, at hovedbestyrelsen er for virkelighedsfjern og for snævert sammensat. Nye ideer har svært ved at blomstre, og afstanden til medlemmerne er stigende.

Didde Elnif blev i DJ’s bagland set som en slags fagpolitisk kronprinsesse i DJ. Men:

»Hovedbestyrelsen er god til klassiske fagpolitiske dyder, og det er al ære værd. Men vi rykker simpelthen ikke hurtigt nok med på medieudviklingen,« mener Didde Elnif.

Tendensen er ikke ny. Op til det seneste delegeretmøde i 2009 blev en række af de rutinerede mænd i hovedbestyrelsen kritiseret for ikke at give plads til kvinderne. Mødereferaterne bekræftede, at mændene fyldte mest i debatterne.

Lars Werge mener, at kvinderne mister tålmodigheden, fordi meget af arbejdet handler om DJ’s drift og ikke om ideologi.

»Hvor kvinderne siger: “Hvor kan jeg gøre en forskel?”, spørger mændene i stedet: “Hvor kan jeg gøre karriere?!,” siger Lars Werge og peger på, at nogle mandlige HB-medlemmer har siddet der i seks, otte og ti år:

»Det er en del af mændenes karriere.«

Med kvindernes exit mister HB også fire repræsentanter for den nye generation og de nye medier, der skulle tage over, når den gamle garde trækker sig.

For to år siden forkastede delegeretmøde et forslag om kønskvotering i HB, på trods af at et flertal i hovedbestyrelsen bakkede det op – blandt andre Lars Werge med disse ord:

»Jeg stemmer for det her feministiske bøsseævl. Der er en indarbejdet mandschauvinistisk kultur i DJ.«

0 Kommentarer