Kvinder tjener stadig mindre

Kvindelige medlemmer i Dansk Journalistforbund vælger i meget højere grad end mænd deltid og jobs med lavere løn og uden skarpe deadlines. Især efter barselsorlov.

Kvindelige medlemmer i Dansk Journalistforbund vælger i meget højere grad end mænd deltid og jobs med lavere løn og uden skarpe deadlines. Især efter barselsorlov.

KØN. Hver ottende kvinde i DJ arbejder på deltid, og kvinder vælger i højere grad stillinger med faste arbejdstider, der gør det nemmere at forene job og familie. Det er en af forklaringerne på, at kvinder i gennemsnit tjener seks procent mindre end mænd i løn. Det viser et særudtræk, som Journalisten har fået lavet af Dansk Journalistforbunds lønstatistik i anledning af kvindernes internationale kampdag.

Tallene viser også, at nyhedsbureauer, dagblade og pressefotografi – hvor arbejdstiderne ofte udfordrer børnehavernes åbningstider – er tre områder, hvor kvinder er underrepræsenterede.

Karriererådgiver i DJ Jonas Thing oplever, at det udelukkende er kvinder, der overvejer at nedtone karrieren til fordel for børn og familie.
»Jeg har de seneste seks år rådgivet omkring 1.000 medlemmer, og jeg får mange henvendelser fra kvinder, der i slutningen af deres barsel ikke vil tilbage til deres gamle job, fordi det er for hårdt. Jeg har aldrig fået en henvendelse fra en mand, der beder om vejledning om det samme,« siger Jonas Thing.

Han mener, at når kvinder får børn, kommer familien ofte til at fylde lige så meget, som jobbet tidligere gjorde, og derfor er det ikke så attraktivt at vende tilbage.

»De vil gerne have bedre tid til familien, og nogle føler sig måske lidt rustne efter en lang barsel,« siger Jonas Thing, der – måske lidt paradoksalt – altid udfordrer moderrollen og råder kvinderne til at vende tilbage til deres gamle job – på fuld tid. For de fleste er det nemlig en dårlig forretning at skifte til deltid.

»Ansvaret er tit det samme, men lønnen er mindre,« siger Jonas Thing.

Antoinette Kordic, formand for DJ's ligestillingsudvalg, mener, at der skal indføres obligatorisk barsel for mænd, så kvinder ikke hægtes af, når de får børn.
»I for eksempel Island er en del af bars-len øremærket mændene, og hvis de ikke tager den, bortfalder barselsstøtten. Det får moren væk fra hjemmet og tilbage på jobbet hurtigere – og så opdager kvinderne, at manden faktisk godt kan passe barnet,« siger Antoinette Kordic, der modsat flertallet i DJ's hovedbestyrelse mener, at tvungen barsel til mænd skal indføres ved lov.

»Hvis det kommer ind i overenskomstforhandlingerne, betyder det bare, at det bliver en del af en forhandling, hvor vi skal afgive noget.«

Selv om jobvalg kan forklare en del af lønforskellen mellem mænd og kvinder, forklarer det ikke alt. Mænd tjener typisk mere end kvinder, selv om de har samme stillingsbetegnelse. Kun blandt undervisere, webmastere og researchere tjener kvinder mest. I de øvrige 23 kategorier er mænd lønførende. For eksempel får tv-studieværter 15 procent mere i løn, hvis de er mænd, og mandlige DJ-fotografer ligger 16 procent foran.

De senere år har DJ tilbudt kurser i lønforhandling for kvinder, hvor kursisterne lærer at bliver bedre til at kræve mere i løn og sælge sig selv over for chefen.
»Jeg oplever, at kvinder har for høje forventninger til, at chefen opdager, hvad de kan. Hvis en kvinde på en redaktion er utilfreds, venter hun på, at chefen lægger mærke til det. Det duer ikke,« siger Jonas Thing. •

Her er lønforskellen størst:

DJ-fotograf:
Kvinder får 16 % mindre end mænd

Studievært:
Kvinder får 15 % mindre end mænd

Producer:
Kvinder får 14 % mindre end mænd

5 % af mænd går på deltid // 12 % af kvinder går på deltid

 


DEN GODE NYHED: Stor lighed på løn
Der er grund til at være glad. Der er tæt på at være ligeløn mellem mænd og kvinder i Dansk Journalistforbund. Mens lønforskellen på det private arbejdsmarked er oppe på 17 procent, er den blandt DJ-medlemmer helt nede på seks procent – og den bliver mindre og mindre, som årene går. Det viser et særudtræk fra DJ's lønstatistik, som Journalisten har fået lavet.

Målt i kroner og øre tjener mænd godt 2.000 kroner mere end kvinder, men det er vel at mærke før skat. Og der er masser af saglige forklaringer på forskellen. For eksempel har kvinder to års kortere anciennitet end mænd, og flere mænd ofrer sig ved at arbejde på skæve tidspunkter, der udløser genetillæg.

De seneste fem år har kvinderne fået 20 procent mere i løn, mens mændene kun har fået 18 procent. Og fremtiden tegner endnu lysere. Blandt nyuddannede journalister tjener kvinder og mænd stort set det samme.

DEN DÅRLIGE NYHED: Ligeløn er ikke lige om hjørnet
Der er grund til bekymring. Ligesom på det øvrige arbejdsmarked halter kvinderne i DJ efter mændene. Hver måned får kvinderne i gennemsnit 2.000 kroner mindre i løn. På et år bliver det 24.000 kroner – mere end en halv månedsløn. Og selv om kvinderne langsomt indhenter mændene, hjælper det ikke meget.

Med den nuværende udvikling vil det tage kvinderne adskillige år, før der er ligeløn. Det trækker også kvindernes samlede niveau ned, at mange nye kvindelige medlemmer i DJ sidder i dårligere lønnede stillinger, typisk som kommunikations-medarbejdere i kommunerne.

Ude på arbejdspladserne er det også et problem, at mænd er bedre til at overtale chefen til at være gavmilde med de personlige tillæg. Mange kvinder oplever desuden, at de bliver sprunget over i den årlige lønregulering, når de kommer tilbage fra barsel. For studieværter på tv er lønforskellen helt oppe på 15 procent. Hvad er det rimelige i det?

∞ Sådan får du mere i løn

Ansøgningen
En god løn handler om at begynde på det højest mulige trin. Når du søger job, skal du sætte ord på dine resultater. Hvilken forskel gjorde du på din tidligere arbejdsplads? Det er noget, chefer forstår.

De personlige tillæg
Sælg dig selv, og gør det synligt for chefen, hvad du er værd. Tænk mere på, hvad du kræver i løn, end hvad arbejdspladsen siger, der er råd til. Husk, at chefer elsker at rose medarbejderne i forbindelse med lønforhandlinger. Ros er nemlig gratis.

Deltid og freelance
Vælg deltid og freelance ud fra de rigtige motiver. Hvis du skal gå ned i tid, skal du have færre arbejdsopgaver. Freelancere har ganske vist større fleksibilitet, men det kræver en god forretningside at få økonomien til at hænge sammen.

Kilde: DJ Uddannelse og Karriere

Kilde: DJ
Tallene er fra oktober 2010 og omfatter 5.510 fastansatte DJ-medlemmer. Studerende, pensionister, ledige, freelancere og medlemmer på orlov er ikke med.

0 Kommentarer