Kvinder og freelancere bruger DJ’s efteruddannelsespulje

Ældre mænd tror ikke, de behøver at uddanne sig.

Ældre mænd tror ikke, de behøver at uddanne sig.

Mand, især de lidt ældre, mener angiveligt ikke, at de kan lære mere!

Det er konklusionen, efter at hovedbestyrelsen onsdag evaluerede Dansk Journalistforbunds efteruddannelsespulje.

Tallene viser, at 80 procent af bevillingerne går til kvindelige medlemmer, og at også mange freelancere bruger puljen til at lære mere.

Under hovedbestyrelsens diskussion blev det understreget, at ordningen, hvor DJ betaler til medlemmernes efteruddannelse, er en nødløsning, der kun er nødvendig, fordi nogle medlemmer ikke har overenskomstdækket efteruddannelse.

»Det største succeskriterium ved ordningen er, at ordningen bliver overflødig. Den her efteruddannelse skal kunne klares andre steder. Derfor: Hvor skal vi sætte ind, så vi får flere gode efteruddannelsesordninger? « lød det fra DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård.

»Vi skal have gjort den gruppe, der ikke kan få efteruddannelse andre steder, mindre.«

Lars Lindskov, medlem af forretningsudvalget, påpegede, at tiden måske ikke er helt klar til overenskomster, der gør ordningen overflødig.

»Uden at ødelægge den gode stemning vil jeg godt sige, at det kan komme til at tage lang tid at gøre ordningen overflødig.«

0 Kommentarer