Kvinder kan – men for få tør

Kampagne i denne uge sætter fokus på kvinder som iværksættere. De skal turde gå selv - også efter pengene.

Kampagne i denne uge sætter fokus på kvinder som iværksættere. De skal turde gå selv – også efter pengene.

IVÆRKSÆTTERI. Kun en ud af fire iværksættere er kvinder, og kun en ud af ti er såkaldte vækstiværksættere med fart på butikken. Det er tal, der umiddelbart kunne forlede til at tro, at kvinder ikke kan få iværksætteri og børnefamilieliv til at hænge sammen – eller at kvinder bare ikke er dygtige nok.
Men det forholder sig lige omvendt ifølge Karen Lumholts nye bog "Fra biks til business".
Hun har et klart budskab: Kvindelige selvstændige kan drive det langt videre, end de gør i dag, fordi kvinder er gode til at analysere kunderne og deres behov. Hun peger samtidig på, at i fremtidens netværkssamfund er kvinders åbenhed og fleksibilitet i høj grad afgørende for succes. Alligevel har kvinderne svært ved at slå igennem.
»Der er for få af os, der starter virksomhed, i forhold til hvad vi har af faglige og personlige kompetencer. Og når vi starter, vælger vi for ofte brancher, hvor mulighederne for at tjene penge er for små. Det til trods for, at kvinderne i Danmark er bedre uddannet end mændene,« siger hun.
Kombineret med at kvinderne holder for lav profil, tit er for sparsommelige med investeringerne og ikke har fokus på vækst fra starten, så er resultatet efter fem år, at omsætningen i virksomheder etableret af mænd er fem gange større end omsætningen i virksomheder etableret af kvinder.
»Det er en skam, for kvinderne og for samfundet. Efter min opfattelse har kvinderne potentiale til at udgøre mindst halvdelen af iværksætterne.«


KAREN LUMHOLT

Journalist, uddannet 1994, partner i Lumholt &
Stahlschmidt Kommunikation.
Aktuel med bogen "Fra biks til business.
Når kvinder tænker vækst", Børsens Forlag.
Udkommer i dag, 19. november.

 

START VIRKSOMHED

Danmark skal være blandt de lande i verden, der har flest iværksættere og virksomheder i vækst. For at nå målet har Økonomi- og Erhvervsministeriet samlet relevante parter til en indsats i denne uge. Se program på www.uge47.dk
Læs også rapporten Kvinder Kan: www.ebst.dk/presse_oem/83023/1/0

 

MARIA SVEJSTRUP: VÆKST ER MIT MÅL

SUCCES. Hverken selvstændig virksomhed, vækst eller direktørtitel indgik i Maria B. Svejstrups planer for fremtiden. Tværtimod stod hun for ni år siden med et job på Jyllands-Posten efter at have taget den journalistiske tillægsuddannelse. Men før hun nåede at starte, røg jobbet i en fyringsrunde.
»Jeg var 26 år, havde ingen børn og begyndte at freelance lidt – 'bare til jeg fandt et job'.«
Men dertil nåede hun aldrig. Allerede efter et par måneder blev der brug for freelancere i hendes virksomhed, Reflekt, og efter et års tid ansatte hun den første. Hun lagde selv 90-100 timer i jobbet hver uge – lige indtil hun fik børn for fem år siden, og væksten, paradoksalt nok, tog rigtig fart:
»Jeg elsker at være sammen med mine børn, så skal jeg arbejde, skal der være både udvikling, frihed og penge i det. Ellers er prisen for høj,« siger hun.
Den allerstørste udfordring har egentlig ikke været væksten – men balancen mellem arbejds- og familieliv.
»Jeg er blevet nødt til at prioritere anderledes, og jeg har gjort op med perfektionismen og omsorgsgenet. Mange kvinder pusler gerne liiige lidt ekstra om alting – og det koster i form af stress og omsætning. Jeg har lært min lektie, også økonomisk.«
En af opgaverne har været at gøre op med husmor-indstillingen 'det er billigere, hvis vi gør det selv'. I dag købes de ydelser ude i byen, som Reflekt ikke selv er specialister i.
»Der er en helt anden professionel tilgang til det at drive virksomhed end dengang for otte år siden, hvor vi stod nytårsaften og malede kontor,« smiler hun.
Væksten skal fortsætte, så strategien tilpasses løbende. Det har blandt andet ført til udvikling af kommunikationsværktøjet 'Mixerpulten', som gør kunderne bedre til selv at kommunikere.
»Vores nøgle til vækst er vores strategi. At være bevidste om, hvem vi er, og hvor vi vil hen.«

Maria B. Svejstrup har på ni år skabt stor vækst i sin kommunikations- og rådgivningsvirksomhed.

MARIA SVEJSTRUPS 5 RÅD
Din virksomhed handler ikke om dig, men om kunderne og deres behov.
Vid, hvem du er, hvor du vil hen med din virksomhed og hvorfor.
Vær ydmyg over for det, du gør, og brænd for det, du laver. Engagement sælger dine produkter bedre end stereotype salgstaler.
Hav benhårdt styr på økonomien! Ikke mindst nu under krisen.
Ansæt de rigtige folk: Dem, der giver dig energi.

Reflekt/Mixerpulten er stiftet af cand.ling.merc. Maria B. Svejstrup i 1999 og er en kommunikations- og rådgivningsvirksomhed med otte medarbejdere. Reflekt er af Børsen blevet udnævnt til Gazelle-virksomhed 2008. Omsætningen forventes i år at blive cirka 4 millioner kroner.

 

MALENE GROULEFF: ANSAT, NEJ TAK

Malene Grouleff driver sit specialiserede kommunikationsbureau med succes.
Koden er netværk, kvalitet og absolut fokus på kundens behov.

FRIHED. Malene Grouleff havde de helt klassiske grunde til at begynde egen virksomhed i 2004.
»Jeg var træt af at følge andres mål og ikke kunne prøve mine egne ideer af. Det gav stress – og fritidslivet fungerede heller ikke med så langt til arbejde,« siger Malene Grouleff.
Det er efter hendes opfattelse også klassiske dyder som grundighed og kvalitet, der har givet bonus i form af vækst siden begyndelsen. Grouleff Kommunikation er specialiseret inden for it, innovation og teknologi og har tre medarbejdere i dag. Det var nu aldrig planen for hendes arbejdsliv. Alligevel har kursskiftet været det helt rigtige.
»Det har givet mig et kæmpe boost personligt og fagligt at skabe noget, at se det vokse og se kunderne være tilfredse.«
På det professionelle plan således ren succes. På det private mere speget. Hun har godt nok fået ren opbakning af sin egen 'baglands-mand'. Men hun har også svaret på spørgsmål om, hvorfor bollerne ikke var hjemmebagte, og hvorfor hun dog ikke tog et helt års barsel. Hun måtte også skifte bank, før forretningsideen blev taget alvorligt.
I dag er omsætningen steget, tilfredsstillelsen ved flere og større kunder er stor og har blandt andet fået hende til at takke nej til fusioner. Friheden til selvbestemmelse har gjort udslaget. I erkendelse af, at vækst og udvikling ikke kommer af sig selv, har hun dog for nylig besluttet at få et advisory board – forretningsfolk, der kan rådgive virksomheden og ruste den til fremtiden.
»Jeg tror nu, at krisen vil gavne dygtige selvstændige og iværksættere. Kunderne vil fremover i stigende grad gå efter fleksibel assistance i stedet for faste kommunikationsfolk,« mener hun.
For hendes eget vedkommende kommer succesen af flere faktorer:
»Jeg har specialiseret mig, jeg har fået professionel rådgivning fra begyndelsen for at undgå de værste begynderbrølere, for eksempel at sælge for billigt. Og så tror vi på kvalitet.«

 

 

MALENE GROULEFFS 5 RÅD
Husk visitkortene, og brug tid på netværk. Hav øjne og ører åbne for nye kunder og forretningsområder. Husk især at lytte.
Fortæl de gode historier om din virksomhed.
Tænk utraditionelt og målrettet, når du laver din egen markedsføring, så du får mest opmærksomhed for færrest penge. Eksempelvis en anderledes julegave til kunderne.
Overvej, om du selv er den rigtige til opgaven, eller om den løses bedre af en ansat eller en konkurrerende kollega. Kundens tilfredshed er vigtigere, end at du scorer pengene.
Vurdér opgaver grundigt, så du får tid til at skabe kvalitet. Hold styr på dit tidsforbrug, og tjek løbende, om du sælger for billigt.

Grouleff Kommunikation er et pr- og kommunikationsbureau, stiftet i 2004 af journalist Malene Grouleff. Bureauet har tre medarbejdere og ligger i Filmby Århus. Omsætningen er steget med 150 procent fra 2005-2008 og lander i år på 1,5-2 millioner kroner.

 

 

RIKKE BEKKER: GLÆDEN VED PRODUKTET

Rikke Bekker er medejer af B-film i Svendborg.
Væksten er kommet af gode ideer, gode produkter og gode medarbejdere.

DET GODE LIV. Først enmandsvirksomhed, senere to hjemmekontorer i privaten og nu en eksklusiv firmaadresse ned til sundet i Svendborg med 16 medarbejdere. Væksten har været synlig på mange måder i Rikke Bekkers liv, siden hun i 2003 blev medejer af firmaet B-film, startet af hendes mand, Klaus Birch, i 2001.
»Jeg havde aldrig tænkt, at jeg skulle være selvstændig. Jeg skulle bare være færdig på Journalisthøjskolen, have et godt job og forhåbentlig langsomt stige i graderne,« fortæller hun om karrieredrømmene i sin tid.
Efter et redaktørjob på TV 2 og en tur omkring nyhederne samme sted efter barsel nummer to strammede vagtplanerne for meget. Men mulighederne for at skabe noget selv fristede.
»Jeg ville have muligheder, flere udfordringer. Skabe noget sammen med andre. Selvfølgelig tænkte jeg også på familien, fordi fleksibilitet er afgørende for at få tingene til at hænge sammen med små børn. Men det var ikke det primære. Jeg elsker at arbejde meget.«
Konsekvensen af et mere effektivt arbejdsliv med plads til tre børn har vist sig på bundlinjen. B-film påregner en omsætningsstigning på 30-40 procent i år til 7-8 millioner. Trods en lang ferie i Thailand i begyndelsen af året. Fokus ligger på det gode liv, så hvis bundlinjen trives, så har hun en holdning til, at pengene også skal bruges til for eksempel ferier eller sociale aktiviteter.
»Jeg går ikke efter at blive millionær. Vores mål er at lave gode programmer og udvikle os,« siger hun.
I forhold til den igangværende krise så er ambitionen og nøglen til vækst og succes gode ideer, gode medarbejdere og gode programmer. Hver gang. Og dermed også svaret på, om det ikke er utrygt at være selvstændig: Tværtimod.
»Du kan også være uden job om fire måneder som lønmodtager. Som selvstændige ved vi bare, at vi måles hver eneste gang, og hvis vi lavede tre dårlige film, ville vi lukke. Lige nu er det rart, at vi har kunnet polstre os økonomisk til dårlige tider.«
Ansvaret for økonomi, planlægning og udvikling i mere kommerciel retning med underafdelingen B-kom har krævet nye færdigheder. Rikke Bekker tog sidste år en uddannelse i ledelse for at tackle chefopgaven med op til 12-14 medarbejdere.
Om der er plads til mere vækst, vil kun ideer og kunder afgøre … Men det er ikke ambitionen.
»Der skal også være tid til at have hænderne i produktionen.«

 

RIKKE BEKKERS 5 RÅD
Du skal have lyst til ledelse.
Du skal finde/tiltrække de gode medarbejdere.
Skaf ordrer – mange! Gerne hos mange kunder.
Fokusér på høj kvalitet, hver gang – og aflevér til tiden.
Tænk fremtidsrettet – både best case og worst case-scenarier.

FAKTA B-film ligger i Svendborg og er ejet af Klaus Birch, der stiftede firmaet i 2001, og journalist Rikke Bekker, der blev medejer i 2003. Virksomheden producerer dokumentarprogrammer til DR og TV 2, men også corporate image- og informationsfilm i B-kom.

0 Kommentarer