Kvindelige freelancere tjener markant mindre

Længere barsel og lavere arbejdstid betyder markant lavere indkomst til de kvindelige freelancere, vurderer DJ. »De skal ikke blive hængende for længe i den situation, for så får de problemer senere i livet.« Se tallene her

Hvis du er mand og freelancer, tjener du i gennemsnit markant mere om året, end hvis du er kvinde og freelancer.

Det viser Dansk Journalistforbunds lønstatistik for freelancere. Statistikken dækker indkomståret 2014 og er udarbejdet i marts 2016 af Kaas & Mulvad.

Statistikken kombinerer forbundets egen database med indkomstoplysninger købt hos Danmarks Statistik.

I statistikken skelnes mellem tre slags freelancere: Lønmodtagere, selvstændige og en blanding – de såkaldte ”kombinatører”.

Op til 29 procent forskel

For lønmodtagerne tjener en gennemsnitlig mand 399.357 kroner om året, mens en kvinde tjener 345.986 kroner. Der er altså en forskel fra kvinde til mand på 15 procent af kvindens indkomst.

For de selvstændige freelancere tjener mændene 324.982 kroner i gennemsnit, mens kvinderne tjener 269.957 kroner. Forskellen er 20 procent af kvindens indkomst.

Forskellen er størst hos kombinatørerne, der både løser opgaver som lønmodtagere og selvstændige. Her tjener mændene 421.865 kroner, kvinderne 327.305 kroner. Det er en forskel på 29 procent af kvindens indkomst.

Der er i forvejen en markant forskel på indkomstniveauet for fastansatte og freelancere i DJ. I april 2015 skrev Journalisten, at et fastansat medlem i gennemsnit tjente 150.000 kroner mere end en freelancer.

Kvinder arbejder mindre

Årsagen er, at kvinderne langt oftere arbejder på deltid end mændene, vurderer faglig konsulent i DJ, Kirstine Baloti.

»Nu har jeg rådgivet på det her område i otte år. Jeg tror, jeg tre gange har haft en mand i røret, som sagde, at forretningen ikke kunne køre på fuldt blus, fordi han ”er den” derhjemme. Jeg har ikke tal på, hvor mange kvinder der har ringet og sagt det,« siger hun.

Kirstine Baloti sidder i DJ’s afdeling for karriere og trivsel, hvor hun rådgiver selvstændige og freelancere primært i forretningsudvikling, salg og markedsføring.

»Jeg vurderer, at der er en markant forskel. Det er ofte kvinden, der henter børnene, er hjemme, når de er syge, og i det hele taget skruer ned, mens manden kører videre i fuldt gear. Efter min bedste overbevisning er det hovedårsagen til den store forskel.«

Skal starte forfra ved barsel

Ud over lavere arbejdstid rammes de kvindelige freelancere også på forretningen af længere barsel, ifølge Kirstine Baloti.

»«Når man som freelancer eller selvstændig får et barn, skal man ikke være væk fra markedet i mere end tre måneder, før man har tabt sine kunder. Det gør kvinderne et par gange, og det gør mændene ikke. Og hvis kvinderne tager et helt års barsel, ligesom mange fastansatte, så skal de starte helt forfra igen,« fortæller hun.

Mange af de kvinder, som Kirstine Baloti rådgiver, har truffet et aktivt valg.

»Der er mange kvinder, som bliver sure, hvis jeg problematiserer det. De har truffet et valg, som får familien til at hænge sammen.«

Rammes ved pension eller skilsmisse

Er det så ikke fint, hvis kvinderne selv har valgt at prioritere lang barsel og at være mest hjemme?

»Jo. Min rolle er at fortælle om konsekvenserne, og dem har kvinderne desværre tit ikke tænkt over. Hvis du tjener mindre nu, så kan du altså mærke det, når du går på pension, eller hvis I bliver skilt,« siger Kirstine Baloti.

Hvad er dit råd i den situation?

»Jeg kan ikke fortælle, hvad de skal gøre. Men jeg kan anskueliggøre, at det ikke kun er en sårbar position her og nu. De skal ikke blive hængende for længe i den situation, for så får de problemer senere i livet.«

Kan blive lidt for magelige

Kirstine Baloti tilføjer, at man eventuelt kan indgå aftaler om, hvad der sker med for eksempel pensionspengene, hvis man bliver skilt.

Hun oplever også, at kvindelige deltids-freelancere kan have svært ved at vende tilbage til fuldtidsarbejdet, for eksempel når børnene er blevet større.

»Nogle kan godt selv se, at de er blevet lidt magelige. De skal måske lige sparke sig selv bagi, for det går jo meget godt, og der er penge nok. Det er bare manden, der tjener dem. Man kan godt lulle sig ind i, at det er okay kun at illustrere en børnebog en gang imellem,« siger hun og understreger, at hun ikke generelt oplever, at kvinder tager mindre for deres arbejde end mænd.

Tallene i statistikken dækker den skattepligtige indkomst, når eventuelle fradrag er trukket fra omsætningen.

Du kan se hele lønstatistikken for freelancere her.

0 Kommentarer