Kvindelige chefer er fortsat stærkt repræsenteret

LIGESTILLING. Som det er fremgået af debatten på Journalisten.dk, så kan der stilles visse spørgsmål ved K2-undersøgelsen af kønsfordelingen i det danske medielandskab. Uden her at gå ind i et højere skoleridt vedrørende metode, analysegrundlag eller slet og ret det faktum, at de danske medier jo ansætter andre end DJ-medlemmer, så vil jeg gerne præcisere et par ting.

LIGESTILLING. Som det er fremgået af debatten på Journalisten.dk, så kan der stilles visse spørgsmål ved K2-undersøgelsen af kønsfordelingen i det danske medielandskab. Uden her at gå ind i et højere skoleridt vedrørende metode, analysegrundlag eller slet og ret det faktum, at de danske medier jo ansætter andre end DJ-medlemmer, så vil jeg gerne præcisere et par ting.

Andelen af kvinder i DRs øverste ledelse er væsentligt anderledes, end det fremgår af undersøgelsen. Her nævnes kun tre kvindelige chefer i DRs øverste ledelse, mens det reelle tal faktisk er langt højere. 16 af DRs direktører, underdirektører og afdelingschefer er således kvinder, hvilket er præcis halvdelen på dette ledelsesniveau.

Dermed lever DR på dette ledelsesniveau helt op til ambitionen om en ligelig fordeling af kvinder og mænd i ledelsen.
I DR tror vi på mangfoldighed, også i ledelsen, og derfor arbejder vi målrettet for at få en ligelig kønsfordeling, selvfølgelig i respekt for, at det også i DR altid er kvalifikationer, der går frem for køn, når vi rekrutterer.

Vi arbejder med et delmål om at have 40 procent kvinder på chefposterne ved udgangen af 2010. Og I den seneste opgørelse fra september 2010 har vi en andel på knap 37 procent kvindelige chefer – så også i DR skal det retfærdigvis siges, at vi har et stykke vej igen.

Men vi har et klart og vedvarende fokus på dette område og arbejder ud fra en ambitiøs, men helt nødvendig ambition om en ligelig kønsfordeling i ledelsen. Det lader vi os til enhver tid gerne måle på – når bare det er et reelt billede af virkeligheden, der tegnes.

– Inger Ørum Kirk, HR-direktør, DR

0 Kommentarer