Kvalitet i visuel fortælling

»En dårlig kvalitet kan en nok så høj produktivitet ikke afhjælpe i den sidste ende.«

»En dårlig kvalitet kan en nok så høj produktivitet ikke afhjælpe i den sidste ende.«

Flere udgivere risikerer i disse år at begå en kæmpe fejltagelse, når de tror, der er store besparelser at hente ved at outsource grafisk arbejde til Indien, Bangladesh, Bolivia, Letland, eller hvor det nu ellers kan blive gjort billigt.

Grundlæggende er der ikke nødvendigvis noget galt i, at arbejde kan udføres i andre lande, men når det samtidig betyder et kvalitetstab, opstår der et stort problem, især hvis udgiverne i fuldt alvor mener, at den visuelle del af journalistikken ikke behøver samme tilstedeværelse og forståelse som den skrevne del.

Bestyrelsesmedlem Rikke Ahm, DJ's specialgruppe Visuelt Forum, har udtrykt det således: "De fleste mennesker kan videregive en historie på forståeligt dansk, men kun en journalist, der har været med i udviklingen af en historie, kan vinkle og fortælle, så læseren bliver fanget ind. Det samme gælder for den visuelle formidling. Kun hvis grafikeren har været med i arbejdet med at udvikle historien, kan han/hun vinkle og formidle budskabet, så læseren gider læse historien."

Det er netop den grundlæggende udfordring, som alle indholdsleverandører skal spille sammen om, nemlig at skabe en historie, en fortælling, som samlet set giver læseren både indblik og oplevelse. Gennem det seneste årti har alle parter i mediebranchen arbejdet seriøst med både flerfunktionalitet og flermedialitet. Baggrunden er, at en historie i dag består af langt flere elementer end tidligere, og der skal arbejdes professionelt med alle elementer, hvis de skal fungere sammen og ofte på flere medieplatforme.

Det kan godt være, der er hurtige penge at hente ved at få den grafiske del af arbejdet udført af billig arbejdskraft, men på den lange bane kan det blive katastrofalt, netop fordi der er en sammenhæng mellem de forskellige virkemidler. I begyndelsen af 2010 så Danske Specialmedier faresignalerne og stoppede særlige kurser, der skulle have hjulpet deres medlemmer med at sende arbejdet væk fra Danmark. Samme fremsynethed kunne ønskes hos for eksempel Aller, der sender grafisk arbejde til Letland, og flere aviser, som i stigende omfang får arbejdet udført andre steder.

En sådan fragmentarisk udførelse af et journalistisk produkt er et fravalg af værdien af det tværfaglige arbejde på redaktionerne, hvor de visuelle formidlere sammen med de redigerende, de skrivende og pressefotograferne skaber det bedste produkt i samarbejde.

Selvfølgelig kan der være arbejdsprocesser, hvor de enkelte medarbejdere kan arbejde tæt sammen, selv om de fysisk sidder forskellige steder, men det kræver som minimum en skarp forståelse for det produkt, der bliver til i en sådan fælles arbejdsproces. Hvis man, som nogle er begyndt på, piller den visuelle formidler eller layouteren ud af denne proces, kan kvaliteten kun blive ringere til stor skade for det samlede produkt.

Det er vigtigt, at alle parter i denne proces forstår betydningen af samspillet mellem de enkelte elementer. Den skarpe konkurrence medierne imellem og medieejernes stadige krav om sorte tal på bundlinjen lægger pres på alle led i produktionen med krav om stigende produktivitet. Her er det vigtigt, at alle kreative kræfter blandt både ledelse og medarbejdere holder fast i, at kravet om kvalitet har en lige så afgørende betydning for bundlinjen, som produktiviteten har. En dårlig kvalitet kan en nok så høj produktivitet ikke afhjælpe i den sidste ende.

Såvel generelt i mediebranchen som internt i DJ har vi tilsyneladende behov for en debat om, hvordan vi bedst muligt udvikler de forskellige virkemidler dels gennem flerfunktionalitet, hvor det giver mening, dels ved at udnytte de enestående muligheder, vi har ved at have indholdsleverandører med de særlige ekspertiser, som eksempelvis visuelle formidlere. Prisen kan blive endnu højere i fremtiden, hvor seere, lyttere og læsere på nye medieplatforme utvivlsomt vil stille endnu større krav til et indhold, der fremstår som et samlet hele. Den kvalitet skal medierne kunne levere, og det kan de kun, hvis der bliver ved med at være danske arbejdspladser på alle områder, for ellers bliver det i fremtiden vanskeligt at have tilstrækkeligt med dansk arbejdskraft inden for alle områder.

0 Kommentarer