Kurser hitter i kredse og grupper

Kredse og specialgrupper satser i stigende grad på at tilbyde aftenkurser og undervisning frem for løse fyraftensdebatter. Mange medlemmer kan ikke overskue at være på kursus en hel uge, men vil gerne afsætte en aften eller to.

Kredse og specialgrupper satser i stigende grad på at tilbyde aftenkurser og undervisning frem for løse fyraftensdebatter. Mange medlemmer kan ikke overskue at være på kursus en hel uge, men vil gerne afsætte en aften eller to.

*GF=Generalforsamling

KREDS 1 KØBENHAVN
har satset stærkt på undervisnings-orienterede tilbud, fordi mange medlemmer ikke har adgang til arbejdsgiverbetalt efteruddannelse og ikke kan være væk fra deres arbejde i en hel uge. Undervisningsaftenerne har været så stor en succes, at Kreds 1 har måttet gentage flere af arrangementerne. Kredsen har også haft så stor succes med deres mentorordning, at Dansk Journalistforbund har overtaget opgaven, så ordningen bliver et tilbud til samtlige forbundsmedlemmer. Derudover har Kreds 1 etableret en sundhedsgruppe, der giver økonomisk støtte til trivsel på arbejdspladserne. P1 har fået tilskud til en romaskine og Politiken støtte til en Nintendo Wii. Kreds 1 har også udskrevet en konkurrence med titlen: "Kår din bedste Kollega", som skal sætte fokus på et godt
arbejdsmiljø.
(GF 10. marts)

KREDS 2 SJÆLLAND
har satset på at organisere undervis-ningstilbud til kredsmedlemmerne, der ofte sidder alene på arbejdspladser og derfor ikke kan være væk fra deres arbejde en hel uge i træk. Kredsen har blandt andet arrangeret skrivekurser i fiktion. Kurserne har været en stor succes. I Kreds 2 satser de nu på at få endnu flere til at efteruddanne sig gennem en efteruddannelsesfond, som freelancere og andre uden ret til arbejdsgiverbetalt efteruddannelse kan søge. Kreds 2 har også haft sociale arrangementer og blandt andet været på udflugt til Assistens Kirkegård i juni. Til gengæld måtte kredsen droppe en studietur til Norge med temaet netmedier på grund af for få tilmeldinger.
(GF 7. februar)

KREDS 3 SYDJYLLAND
afviklede syv velbesøgte arrangementer i 2009. De to chefredaktører Mikael Kamber og Morten Guldberg fra JydskeVestkysten og Vejle Amts Folkeblad gav et bud på fremtiden for den skrevne lokalpresse. Derudover har Kreds 3 haft besøg af PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen og Lasse Jensen, vært på "Mennesker og Medier". Sammen med Distriktbladsgruppen har Kreds 3 desuden afholdt et arrangement om trafficking. Mentorordningen er slået godt igennem i Kreds 3, der både har afholdt individuelle møder og et fælles arrangement for mentorer og mentees. Et andet populært arrangement var julefrokosten med omkring 100 deltagende kredsmedlemmer. Sidste år gik Kreds 3's studierejse til Köln og Bonn.
For 2010 ligger det fast, at studie-turen går til Amsterdam, og man har også allerede et par arrangementer i støbeskeen. Kreds 3 arbejder blandt andet på at få Prins Joachim til at holde oplæg.
(GF 4. marts)

KREDS 4 ØSTJYLLAND
har haft betydeligt flere fyraftensmøder end tidligere. Man har blandt andet haft besøg af den tidligere rektor for Journalisthøjskolen, Kim Minke, tidligere Se og Hør-journalist Per Kaae og hovedbestyrelsesmedlem Jette Hvidtfeldt. Som noget nyt er kreds 4 gået sammen med de andre jyske kredse og Distriktbladsgruppen om at arrangere en fagfestival den 28., 29., og 30. maj. Programmet ligger endnu ikke helt klart, men sandsynligvis vil tidligere PET-chef Hans Bonnichsen holde oplæg om offentlighedsloven og PET-samarbejde.
(GF 2. marts)

KREDS 5 MIDT- & VESTJYLLAND
har haft et år præget af forberedelse til store arrangementer, der løber af stabelen i første halvdel af 2010. Der er tale om en gallafest med uddeling af "Den Gyldne Blok", en studietur sammen med landets øvrige kredse til
Kaliningrad og "Jysk Fagfest" på Askov Højskole.
(GF 24. februar)

KREDS 6 NORDJYLLAND
har gennemført en faglig højskoleweekend med 33 deltagere, hvilket er knap 10 procent af medlemmerne i kredsen. Weekenden gav deltagerne stort udbytte. Man har deltaget i forberedelsen af "Jysk Fagfest".
Bestyrelsen har også været aktiv i forhold til kredsenes fælles studietur til Kaliningrad. Den 18. februar kan medlemmerne møde Nordjyllands nye politidirektør, og senere på foråret bliver der et møde om samarbejdet mellem medierne og domstolene efter retsreformen. Til april er der arrangeret en workshop for fotografer, der gerne vil lære at fotografere mad. Deltagerne bliver indlogeret på et hotel, der vil forsyne dem med retter, som de skal gengive.
(GF 2. marts)

KREDS 7 GRØNLAND
har afholdt tillidsmandskurser, et par faglige arrangementer og mid-
dage for kredsmedlemmerne. Desuden har man fået sat skub i de forhandlinger mellem mediebranchen og politikerne i forhold til den aviskrise, der – på grund af dårlig økonomi – har ført til en fusion af Grønlands to aviser. Denne fusion har for første gang i Grønlands medie-historie kostet fyringer. I 2010 vil to overenskomstforhandlinger udgøre kernen i kredsens arbejde.
(GF 27. februar)

KREDS FYN
Den mentorordning, der blev etableret i Kreds FYN i 2008, er fortsat en succes. Sidste år fandt 11 mentorer og mentees i kredsen hinanden, og der er venteliste, fordi man mangler mentorer. Kreds FYN har også haft besøg af en 25-30 tyske kolleger, der tilbragte 3-4 dag på Sydfyn. Udvekslingen er en del af en venskabs-forbindelse, der plejes hvert andet år. Af arrangementer for medlemmerne fremhæver kredsformand Claus Falkenby et om Tvind-imperiet, som Frede Jakob-sen, Tvind-ekspert og lokalredaktør for Fyens Stiftstidende, stod for. I efteråret var omkring 25 medlemmer på en udbytterig studieturtil Stockholm.
(GF 28. februar)

KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
har i 2009 fået mellem 30 og 40 nye studentermedlemmer. KOMMUNIKATIONSGRUPPEN har brugt tid og kræfter på at få vedtaget den efteruddannelsespulje for medlemmer uden arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, som trådte i kraft fra årsskiftet. Et af de største arrangementer i KOMMUNIKATIONSGRUPPEN har været en tur til Berlin i foråret 2009. Her hørte deltagerne om, hvad kommunen gør for at brande Berlin, og de var også på besøg på Den Danske Ambassade for at høre om, hvordan man brander Danmark i udlandet. I 2010 vil KOMMUNIKATIONSGRUPPEN satse mere på det internationale samarbejde, hvor gruppens medlemmer tilbydes et billigt medlemskab af IABC, en international organisation for kommunikationsmedarbejdere.
(GF 5. marts)

DJ:FOTOGRAFERNE
kombinerer generalforsamlingen med arrangementet FotoSalon 2010, hvor der er oplæg af tre fremtrædende fotografer og debat om fotografi. Blandt oplægsholderne er fotograf Joakim Eskildsen, der har modtaget Stjernedrysprisen 2009, en pris uddelt af Kronprinseparret. DJ:Fotografernes bestyrelse har i 2009 været optaget af at give medlemmerne mulighed for at deltage i kurser og internationale konferencer om foto ved hjælp af midler fra Ophavretsfonden. 35 medlemmer har deltaget i Paris Photo, og 30 medlemmer har været en tur i Oslo til Lennart Nilsson konference. Derudover har DJ:Fotograferne afholdt tre arrangementer sammen med Fotografisk Center og værktøjskurser med Dansk Journalistforbunds afdeling for Uddannelse og Kompetence.
(GF 27. februar)

FREELANCEGRUPPEN
holder generalforsamling i forbindelse med weekendseminaret "Pimp din biks – et antikriseseminar for professionelle freelancere". Der vil blandt andet være en computercamp om, hvordan man researcher på nettet, skriver blogs og giver sin netprofil en 'make over'. På den faglige front er Freelancegruppen stærkt optaget af Aller-konflikten, som også vil blive et stort tema ved generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen lørdag eftermiddag vil der være reception for freelancernes formand, Kristian Meldgaard, som fylder 60 år. Ved festen om aftenen uddeles en pris til den redaktør, som freelancerne bedst kan lide at arbejde sammen med. I løbet af året har freelancegruppen holdt – ikke fyraftensmøder – men kom-videre-møder. Senest har der været kursus i arbejdsmiljø, om hvordan man passer på sig selv, når man ikke har en virksomhed i ryggen.
(GF 5., 6., 7. marts)

O-GRUPPEN
Ved sidste generalforsamling fik bestyrelsen besked på, at inden kontingentet kunne sætte op, skulle bestyrelsen bruge af opsparingen. Den opfordring har bestyrelsen haft travlt med at indfri. Der har været debatmøde om Kopenhagen Furs mediekritiske kampagne, et oplæg af Anker Brink Lund om fremtiden for specialmedierne og temaaften om sociale medier og gå-hjemmøde om fotografiet i organisationsblade. Det er også lykkedes O-gruppen af skabe en fuldtallig bestyrelse. Sidste år manglede der to bestyrelsesmedlemmer. O-gruppen har derfor holdt bestyrelsesseminar, hvor en konsulent har hjulpet bestyrelsen med at målrette indsatsen. O-gruppen er med til at arrangere "Jysk Fagfestival".
(GF 23. februar)

VISUELT FORUM
holder generalforsamling under en tilbagevendende weekendkonference i marts. I år med temaet "farver". Aktivi-
teterne i Visuelt Forum har været mange og velbesøgte. Man har blandt andet besøgt Nationalbanken og den illustrator og grafiker, der har designet den nye serie af pengesedler. Der har været foredrag om programmet flash, besøg hos kommunikationsbureauet Mensch, og Trine Rask har fortalt om de seneste tendenser inden for skrifttyper. Det største arrangement i 2009 var et heldagsarrangement sammen med HK/GRAFISK KOMMUNIKATION på Borups Højskole med titlen Totaltypografisk lørdag. På programmet var blandt andet Sofie Beier, der har skrevet ph.d. om, hvordan skrifttyper opfattes. I 2010 planlægger Visuelt Forum en studietur til Madrid, hvor de er langt fremme, når det gælder nyhedsgrafik og avisdesign.
(GF 7. marts)

TV-GRUPPEN
har måttet sige farvel til flere bestyrel-sesmedlemmer, der er smuttet over på arbejdsgiversiden. Næstformanden Trine Frovin er for eksempel blevet ansat som producent hos Mastiff. Nu er TV-gruppen derfor på jagt efter nye, aktive bestyrelsesmedlemmer. Gruppen har i 2009 holdt to faste kurser: lønforhandling og kurset for nyuddannede. Hvis det lykkes at få flere medlemmer i den lille hårdtarbejdende bestyrelse, satser TV-gruppen på, at der derudover også skal være to debatarrangementer om året. I 2009 har gruppen også arbejdet med individualiseret udbetaling af Copydan-midler og været med til at arrangere Freelanceforum 2010.
(GF 4. marts)

DANSKE BLADTEGNERE
lancerede i 2009 en ny satirisk hjemmeside www.caricature.dk, som havde premiere lige før klimatopmødet. Et større antal tegnere fik til opgave at skabe nye satirisk tegning efter en vagtordning over temaet "Klima" under hele topmødet. Selvom bladtegnerne har været berørte af angrebet mod Kurt Westergaard, er det lykkedes at få noget konstruktivt ud af situationen. Pengene til hjemmesiden kommer fra en fond, som er etableret af de 12 Mohammed-tegnere. Hver gang tegningerne bliver brugt uretmæssigt, modtager fonden tegnernes honorarer.
(GF 17. marts)

DISTRIKTBLADSGRUPPENS
aktivitetsniveauet har ikke ligget på sit højeste. Pengene er i stedet blevet brugt til at sikre en bedre kassebeholdning til kommende tiltag. Der har dog været et par arrangementer, som er blevet holdt i samarbejde med andre kredse. Et enkelt weekendseminar om politiets arbejde med trafficking, er det også blevet til. På det politiske plan er distriktsbladsgruppen optaget af, om flerfunktionalitet bliver en del af fællesoverenskomsten under de igangværende DMA-forhandlinger.
(GF 13. februar)

DE STUDERENDE
er efterhånden ved at være en af de største grupper i Dansk Journalistforbund og har gennem de seneste par år arbejdet mere og mere sammen på tværs af de tre journalistuddannelser. Et af de helt store arrangementer i 2009 var den årlige uddeling af Kravling-prisen, som foregik ved en storslået fest i JP/Politikens Hus. Politisk har de studerende også sat nye standarder. Under de igangværende DMA-forhandlinger sidder de stude-rende med ved forhandlingsbordet fra begyndelsen. De studerende ønsker, at der skal stilles større krav til praktiktiden, så der kommer større fokus på, at praktik er uddannelse.
(GF JR 19. februar, KaJ 20. marts, KaJO 27. marts )

0 Kommentarer