Kunstig problemstilling

»DJ er et forbund for journalister, forhåbentlig. Det er ikke journalistik at arbejde for Dansk Supermarked. Og bliver det aldrig.«

»DJ er et forbund for journalister, forhåbentlig. Det er ikke journalistik at arbejde for Dansk Supermarked.
Og bliver det aldrig.«

FAGLIGT. Da jeg i sin tid som tillidsmand fra den socialdemokratiske presse deltog i Dansk Journalistforbunds stiftende generalforsamling på Hotel d'Angleterre i København (dengang var der stil over det), var vi ikke tvivl om, hvad opgaven gik ud på: at stifte et forbund for JOURNALISTER.
Derfor finder jeg problemstillingen i Journalisten 12/2009, som konfronterer en "kommunikationskonsulent" med en journalist, kunstig.

DJ er et forbund for journalister, forhåbentlig. Det er ikke journalistik at arbejde for Dansk Supermarked. Og bliver det aldrig. Derfor kan man godt af fagretslige grunde melde sig ind i vort forbund: løn, pension etcetera. Men det bliver man ikke journalist af. Journalisternes arbejdsløshedskasse mente det på et tidspunkt nødvendigt at åbne dørene for ikke-journalister. Så velkommen til medarbejderen fra Dansk Supermarked, der gerne vil sikres i vort kollektiv.

Den lille konflikt åbner mulighed for spørgsmålet, om ikke DJ's medlemmer rent fagligt burde opdeles i "klubber".
I henhold til Gyldendals nyeste leksikon er en journalist en "redaktionel medarbejder ved aviser, blade, magasiner, radio, tv, nyhedsbureauer mv., der indsamler, udvælger, bearbejder og præsenterer nyheder og aktuelle emner af almen interesse i tekst, lyd og billede".

Den definition kan Dansk Supermarked næppe ændre. Derfor bør DJ i den verserende sag naturligvis klart tage stilling for journalisten fra Politiken, som skrev, viste det sig med al tydelighed, en sandfærdig historie. En juridisk embedseksamen gør ingen advokat og en medicinsk ikke en læge.

– Jørgen E. Petersen, journalist

0 Kommentarer