Kun én fyring på Århus Stiftstidende

Forhandlingerne om at skære 13,5 fuldtidsstillinger pr 30. april endte i går uden en eneste redaktionel fyring på den østjyske avis. Medarbejderne er naturligt nok lettede, fortæller tillidsrepræsentanten.

Forhandlingerne om at skære 13,5 fuldtidsstillinger pr 30. april endte i går uden en eneste redaktionel fyring på den østjyske avis. Medarbejderne er naturligt nok lettede, fortæller tillidsrepræsentanten.

Tidligere på måneden annoncerede Midtjyske Medier ellers endnu en fyringsrunde. Den ville ramme Århus Stiftstidende særlig hårdt, med en nedbemanding på 13,5 fuldtidsstillinger pr 30. april. Randers Amtsavis skulle skære to stillinger og De Bergske Blade ville også blive ramt.

Medarbejderne var chokerede over meddelelsen, der kom mindre end et år efter sidste fyringsrunde.

Forhandlingerne med ledelsen blev afsluttet i går, og de fleste medarbejdere kan ånde lettet op. En tilfreds tillidsrepræsentant fortæller Journalisten.dk, at ingen medlemmer af Dansk Journalistforbund bliver fyret i denne omgang. Én HKer er dog blevet afskediget.

»Alle er lettede over, at vi undgik fyringer. Personligt er jeg meget tilfreds,« siger tillidsrepræsentant på Århus Stiftstidende Henrik Havbæk Madsen til Journalisten.dk.

De redaktionelle fyringer på Århus Stiftstidende blev ifølge tillidsrepræsentanten undgået fordi:

  • Fem medarbejdere og en leder valgte at tage frivillig fratrædelse.
  • Avisen undlod at genbesætte fire praktikantstillinger.
  • Dækningen af Samsø stopper, hvorfor aftalen med den lokale meddeler er opsagt.
  • Halvanden stilling genbesættes ikke efter naturlig afgang.
  • En HKer blev afskediget.

Randers Amtsavis slap med én frivillig fratrædelse og måtte samtidig undlade at genbesætte en praktikantstilling, oplyser avisens tillidsrepræsentant Susanne Larsen.

»Det er naturligvis beklageligt at måtte sige farvel til kollegaerne. Nu skal vi jo lave avis med så mange færre medarbejdere,« siger Henrik Havbæk Madsen.

Han oplyser, at den frivillige fratrædelsesordning indeholder tre måneders løn udover den løn, den enkelte er berettiget til i henhold til funktionærloven.

Inden årsskiftet skal der forhandles om de resterende 4,5 fuldtidsstillinger, der skal skæres til den tid.

Det var ikke muligt at få oplysninger om forhandlingsresultatet for De Bergske Blade.

0 Kommentarer