Ophavsret

Kulturministeriet pålagt millionerstatning: Penge kan være på vej til DJ-medlemmer

Kulturministeriet skal betale erstatning til Copydan KulturPlus, fordi blankmedieordningen siden 2018 har været i strid med EU-retten

Østre Landsret har torsdag fældet dom i sagen om blankmedieordningen, som Copydan KulturPlus i 2021 anlagde mod Kulturministeriet.

Landsretten pålagde Kulturministeriet en erstatningssum på 110 millioner kroner, fordi ordningen siden 2015 har været i strid med EU-retten og siden 2018 ikke har opfyldt EU’s Infosoc-direktiv. Erstatningssummen skal udbetales til Copydan KulturPlus, som fordeler summen mellem påvirkede ophavsretshavere.

Det kan betyde, at nogle af erstatningskronerne også vil gå til medlemmer af Dansk Journalistforbund gennem DJ’s ophavsretsfond.

Blankmedieordningen kompenserer rettighedshavere for, at det efter ophavsretsloven er tilladt for privatpersoner at lave enkeltkopier af for eksempel film og musik til privatbrug.

Sagens kerne

Før 1. januar 2022 bestod ordningen af et vederlag fra salg af blanke cd’er og dvd’er, som via Copydan KulturPlus blev fordelt til rettighedshavere af kopierede materialer.

Sagen i Landsrettens kerne var, om den danske blankmedieordning i perioden fra den 1. august 2014 til den 31. december 2021 var i strid med EU-lovgivning, fordi den ikke omfattede indbyggede lagerenheder som for eksempel i smartphones, tablets og computere, og om Kulturministeriet havde et erstatningsansvar for det.

Landsretten fastslog, at blankmedieordningen mellem juli 2018 og udgangen af 2021 ikke opfyldte betingelserne for Infosoc-direktivet om rimelig kompensation til rettighedshaverne, der trådte i kraft i 2018.

0 Kommentarer