Kulturminister uden visioner

Få dage før medieforliget blev indgået, talte Brian Mikkelsen om bedre fjernsyn, men han kom ikke med ét bud på, hvad bedre fjernsyn betyder.

Få dage før medieforliget blev indgået, talte Brian Mikkelsen om bedre fjernsyn, men han kom ikke med ét bud på, hvad bedre fjernsyn betyder.

Vi skal have bedre fjernsyn! Det mantra gentog kulturministeren igen og igen, da han satte sig i "den varme stol" mandag den 27. maj for at fortælle medlemmer af Dansk Journalistforbund, hvad det nye medieforlig går ud på.
Trods ihærdige forsøg fra udspørgeren, Anette Claudi fra DR TV-Fakta, lykkedes det aldrig at få Brian Mikkelsen til at fortælle, hvad han forventer af et bedre fjernsyn.

Udlicitering af 20 procent af DR vil give flere penge til produktionsmiljøerne og forbedre fjernsynet generelt. Produktionsmiljøerne vil få de gunstigste betingelser nogen sinde, lovede ministeren.

Som noget nyt, stillede Brian Mikkelsen selv spørgsmål ved de 20 procent, DR ifølge udspillet skal udlicitere til produktionsmiljøerne. Til journalisterne sagde han, at det endnu ikke var bestemt, om det skulle være 20 procent af hele DRs omsætning, eller om nyheder og debatprogrammer ville blive holdt udenfor. Forliget sluttede med, at 21 procent af DR skal udliciteres. Dog bliver nyheder og sport holdt udenfor.

Det er ministerens holdning, at når TV 2 bliver privatiseret, og DR er ene om at være licensfinansieret, så skal DR ikke jagte seertal. DR skal sørge for alsidigheden.

"I midten af 80erne var det sundt med konkurrence mellem to public service kanaler, men der er ikke længere brug for to offentligt finansierede public service stationer," sagde Brian Mikkelsen.

Hans begrundelse for at privatisere TV 2 er, at han som borgerlig liberal er imod den blandingsøkonomi, TV 2 har, hvor både offentlige og private penge går i samme kasse.

Det er fortsat planen, at TV 2 skal levere public service – et begreb Brian Mikkelsen definerer i forhold til mængden af tid brugt på nyheder.

"Public service er også det, der er kommercielt og populært. Det er for svært at definere, hvad det er, men der vil blive stillet kvalitative krav," sagde ministeren.

Da udspørgeren prøvede at få Brian Mikkelsen til at svare på, hvorfor han ville ændre betingelserne for TV 2 og DR, svarede han:

"Nogle mennesker synes, at fordi noget er godt, så skal vi ikke ændre det, men når vi lever i et pluralistisk demokrati, så behøver staten ikke at styre to tv-kanaler."

På spørgsmålet om, hvad det vil betyde for de folk, DR må fyre, hvis 20 procent skal udliciteres, lød svaret:

"Nogle mister deres job, men der opstår jo et tilsvarende antal arbejdspladser i produktionsmiljøerne. Vi indgår ikke dette forlig for DR, men for at få bedst mulig radio og tv til seerne og lytterne."

Mange spørgsmål gik på forringelsen af TV 2 og DR. Det fik Niels Jørgen Langkilde, koncerninformationschef i MTG, til at rejse sig op:

"Vi har mindre tv-kigning i Danmark end i andre lande. Det er da tegn på, at det ikke går så godt."

Der blev talt lidt om de to nye radiokanaler, P5 og P6. P5 skal sende landsdækkende nyheder, mens P6 bliver solgt til højstbydende uden betingelser. Brian Mikkelsen forventer, at den vil kunne gå i luften ved årsskiftet.

 

0 Kommentarer