KS: Vi investerer ikke i skattely

Kommunikation og Sprog investerer hverken i hedgefonde eller selskaber i skattely, som DJ har gjort i en årrække, fastslår direktør John Stolberg. »Det er besluttet, at vi i den nærmeste fremtid skal debattere vores etiske regler,« fortæller han

Kommunikation og Sprog har ikke investeret medlemspenge i hedgefonde i skattely, og det vil være i strid med deres investeringspolitik at gøre det. Det forklarer direktør John Stolberg.

»Det er ikke en del af vores mandat, at man kan investere i den slags – så det kan man ikke,« siger han.

Dermed adskiller Kommunikation og Sprog sig fra Dansk Journalistforbund, som i en årrække har investeret i hedgefonde med adresse i skattely. Efter Journalisten kunne fortælle om investeringerne på øen Guernsey tidligere på året, har hovedbestyrelsen i august sat gang i at stoppe det. Det er vigtigt at understrege, at investeringerne ikke er ulovlige, der er tale om et etisk spørgsmål.

[[nid:34465]]

Investerer 9 mio. kr.

Kommunikation og Sprog investerer cirka 9 mio. kr. Det er først i sommeren 2015, at fagforbundet har løsnet op for reglerne, så der kan investeres bredere i både aktier og obligationer. Før havde KS endnu strengere regler for investeringer. Man måtte kun investere i danske realkredit- og statsobligationer og kun eje aktier i Lån og Spar Bank, som mestendels er ejet af fagbevægelsen og også varetager alle KS’ bankforretninger.

»Det var Lån og Spar, som kom til os og anbefalede, at vi spredte vores investeringer ud, fordi det godt kunne se trist ud for obligationer de kommende år. Det lyttede vi til, og derfor har vi nu spredt vores investeringer bredere ud,« siger John Stolberg.

KS investerer som nævnt 9 mio. kr. – markant mindre end DJ, som alene hos den største forvalter Danske Capital investerer 83 mio. kr. DJ investerer midler fra forbundets strejkekasse.

»Det hænger selvfølgelig sammen med, at vi ikke har en selvstændig konfliktfond. De penge, vi investerer, er en del af vores driftskapital,« forklarer John Stolberg.

Hverken skattely eller hedgefonde

KS har – ligesom de fleste fagforeninger – valgt at investere relativt sikkert. Risikovurderingen er lav til middel. Rammerne i KS ligner dem, DJ har.

Der er ingen faste grænser for, hvor meget Lån og Spar må investere i aktier. Det meste er i obligationer.

KS har dog ingen investeringer i hedgefonde, som DJ har haft.

»Lån og Spar investerer ikke i hedgefonde. De har stort set ingen erhvervskunder og er en af de mest konservative banker. I gamle dage blev Lån og Spar drillet for at være kedelige. Det er en bank ejet af fagbevægelsen og dens medlemmer,« siger John Stolberg.

Skal drøfte etik i år

KS er særligt interessant at sammenligne sig med, da DJ og KS har undersøgt muligheden for en fusion. På det seneste delegeretmøde blev planerne dog udskudt på ubestemt tid af et flertal, der samtidig gav tilladelse til et tættere samarbejde.

John Stolberg fortæller, at foreningen skal drøfte de etiske regler for investeringerne i den nærmeste fremtid, efter man nu har givet grønt lys til at sprede formuen ud på blandt andet aktier. Her vil forbundet formentlig også diskutere skattely.

»Det er besluttet, at vi i den nærmeste fremtid skal debattere vores etiske regler. Det er jo for eksempel interessant, om man må investere i noget, som er lovligt, hvis det ikke er moralsk rigtigt,« siger John Stolberg.

Sover bedre om natten, når det er Lån og Spar

KS holder ikke selv opsyn med investeringerne, men stoler på Lån og Spar, der også er deres bankforbindelse i forbindelse med resten af forbundets økonomi.

”Vi vil få en afrapportering hvert kvartal. Derudover stoler jeg på dem. Når de siger, at de holder styr på investeringerne, så må jeg stole på det. Der sover jeg så bedre om natten, fordi det netop er Lån og Spar Bank.”

Lån og Spar Invest – som er bankens investeringsafdeling – har blandt andet stående i sine retningslinjer, at de ikke investerer i kontroversielle våben som atombomber og klyngebomber, ligesom de holder sig fra tobak og virksomheder, som har en stor del af omsætningen i ”våbenrelaterede aktiviteter”.

”Investeringsforeningen håndterer de problematiske virksomheder ved, at afdelingen som udgangspunkt sælger aktierne eller obligationsudstedelserne fra virksomhederne,” lyder det i Lån og Spar Invests etiske regler.

Magistre vil også diskutere skattely

Tidligere på ugen fortalte Dansk Magisterforening, at historierne om DJ’s investeringer i skattely også får dem til at drøfte, om de vil forbyde investeringer i skattely, også selvom investeringerne – som i DJ’s tilfælde – er lovligt. Formand Camilla Gregersen understregede dog samtidig, at DM ikke har investeringer i skattely.

Journalisten har spurgt KS, om vi må granske deres investeringsrapporter, ligesom vi har gjort med DJ’s. Det kan ikke lade sig gøre, da KS ikke har fået den første kvartalsrapport endnu, fortæller John Stolberg. Men han tilføjer, at det vil være en hovedbestyrelsesbeslutning, om rapporterne kan udleveres til Journalisten, når de lander.

0 Kommentarer