KS mener meget lidt om ytringsfrihed

Mens mange i Dansk Journalistforbund har meninger om ytringsfriheden og statens forsøg på at tæmme den, er det ikke noget, der optager KS stort

»Vi har forskellige identiteter og fag. Det er klart, at presse- og ytringsfrihed er noget, journalister er optaget af.«

Sådan sammenfatter formand for DJ Mogens Blicher Bjerregård en del af identiteten i Dansk Journalistforbund. Det sker i forlængelse af, at DJ og Kommunikation og Sprog har varslet, at de to forbund ønsker at slå sig sammen.

Nærlæser man regler og love i KS, så fylder ordet ytringsfrihed ikke meget. Det tætteste, man kommer, er aktiviteter og arrangementer, hvor medlemmerne kan blive bedre til at skrive.

Formanden for KS, Per Lindegaard Hjorth, beskriver lidt karikeret medlemsgrupperne således over for Journalisten:

»Journalisten opdrages til at være opsøgende og afdækkende, mens mine medlemmer ofte har siddet på et universitet.«

Og chefen for kommunikationsafdelingen i KS siger det således:

»Den typiske journalist er mere politisk orienteret, end vores medlemmer ofte er. Hos os har de fokus på sprog og kommunikation, der skal sælge en vare.«

Mogens Blicher Bjerregård, formand for Dansk Journalistforbund, siger om fusionen:

»Jeg er opmærksom på, at det er et stort skridt, vi tager«.

»Og jeg ved, at der vil være medlemmer, der vil opleve det som stort.«

For stort måske?

»I hvert fald som stort. Det er jeg opmærksom på. Men jeg er overbevist om, at vi fuldt ud kan udvide den service, vi har i dag, og forbedre den.«

Baggrunden for at lave et fælles forbund er ikke mindst ønsket om at samle kommunikatørerne et sted.

Men Mogens Blicher Bjerregård, understreger flere gange, at fusionen også skal bruges til at sikre journalistikken bedre vilkår.

Allerede i dag sker det jo, at kommunikatører og journalister kæmper om, at netop deres version skal sætte dagsordenen. De kan jo have vidt forskellige interesser?

»Sådan vil det altid være. Og det skal vi kunne håndtere. Men det er meget få sager, vi har mellem kommunikatører og journalister. Det er oftest mellem journalister.«

Men kan du i fremtiden stå op på ølkassen og argumentere for frie oplysninger til en uafhængig presse, samtidig med at du får medlemmer, der måske er ansat i en af de virksomheder, journalister vil skrive kritisk om?

»Ja. Og det er blandt andet derfor, vi har sat gang i debatten om etik i kommunikation. Det handler om ordentlig kommunikation og ordentlig journalistik.«

»Jeg er helt overbevist om, at det her er en måde at fremtidssikre vores arbejde på. Vi gør det af hensyn til medlemmerne, ikke af hensyn til organisationen.«

 

Du kan se et faktaark om de to organisationer her.

0 Kommentarer