KS har flere sekretærer end kommunikationsfolk

Der er tre gange så mange medlemmer i KS, som DJ planlægger at fusionere med, der har titel af sekretær, end der er kommunikationsfolk

Se grafikken i nyt vindue her (pdf)

 

»Hvad er den dybere ide i at slå os sammen med marketings- og IT-folk?«

Sådan lød spørgsmålet fra den tidligere DR-journalist og tillidsrepræsentant Helle Bygum, da Kreds 1 i marts måned debatterede en fusion mellem DJ og Kommunikation og Sprog.

Dette og andre indlæg fik DJ’s næstformand Lars Werge til at opfordre til ikke at stirre sig blind på KS-medlemmernes anderledes uddannelsesbaggrund. Han vurderede at et par tusind af medlemmerne på egen hånd ville kunne blive optaget i DJ i dag.

Spørgsmålet er dog, om Werge var lige flot nok i den vurdering.

Journalisten har haft mulighed for at granske KS’ medlemsoversigt, blandt andet for at se nærmere på, hvad det er for nogle jobs, medlemmerne har. Og her fremgår det umiddelbart som om, egentlige kommunikationsstillinger udgør en forholdsvis lille del af det samlede billede.

 

Flere sekretærer end kommunikatører

Af de godt 3500 medlemmer, der er registreret med en stillingstitel, er det knap 300, hvor titlen indeholder ord som ’kommunikation’, ’webmaster’ og lignende kommunikationsrelaterede beskrivelser. Til sammenligning er der næsten tre gange så mange medlemmer, hvis titel indeholder ordet ’sekretær’.

I det hele taget udgør medlemsoversigten en broget flok af titler – mere end 1000 forskellige – som rækker lige fra ’patentassistent’ til ’disponent’.

Uddannelsesmæssigt set er det omkring 800 af de 5500 færdiguddannede medlemmer, der har en kommunikationsfaglig uddannelse. De dominerende uddannelser er cand.ling.merc. (1361) og korrespondent-uddannelsen (1153).

Ser man på, hvilke arbejdspladser, KS gør sig gældende på, så er det universiteterne, der ligger i toppen af listen med Aarhus Universitet som den største KS-arbejdsplads. Men også her udgør kommunikations- og web-medarbejdere kun en håndfuld. De største grupper er korrespondenter og sekretærer.
 

Misvisende titler

Mandag publicerede Journalistforbundet.dk en grafik, der viste medlemssammensætningen i de to forbund, Her var det opgivet, at Kommunikation og Sprog har 1.800 privatansatte kommunikatører og 300 ansat i det offentlige. Således skulle næsten 40 procent af forbundets færdiguddannede arbejde som kommunikatører. Den opgørelse er svær at genkende, når man kigger på antallet af stillingsbetegnelser i medlemsbasen.

Men det har sin forklaring, lyder det fra Kommunikation og Sprog. Titlerne dækker nemlig ikke altid over arbejdsindholdet.
»Der er tit nogen, der slet ikke hedder noget med kommunikation, der alligevel arbejder med det. Man kan for eksempel godt hedde HR-konsulent og arbejde med kommunikation,« forklarer afdelingschef Susanne Møller Pedersen fra KS.

Hun forklarer, at KS tidligere har undersøgt, hvad medlemmerne egentlig går og laver.

»Vi har lavet en jobindholdsundersøgelse for at finde ud af, hvad der gemmer sig bag diverse titler. Og der er mange, der arbejder med kommunikation, selvom ordet ikke indgår i deres stillingsbetegnelse.«

 

Sekretærer laver kommunikation

KS har ikke lige som DJ specialgrupper, som gør det let at kategorisere medlemmerne. I stedet må man ud i en vurdering.

»Det vi har gjort er, at vi siger: hvad er det for et typisk jobindhold man har i forskellige grupper. Så er der mange, hvor der slet ikke er registreret en titel, og så har vi blot forhøjet tallene forholdsmæssigt. Titlerne dækker noget, men ikke alt. For eksempel kan sekretærer godt have andre og mere udadrettede opgaver, for eksempel at stå for hjemmesiden,« fortæller Jakob Suhr, forhandlingschef i KS.

Han medgiver, at man ikke præcis ved, hvor mange medlemmer der arbejder med kommunikation, men gættet er kvalificeret, mener han.

»Vi har ikke en så nøjagtig arbejdsdeling, Men det er ikke sådan, at vi bare har suttet på pegefingeren og rakt den i vejret. Jeg vil kaldet det et ret troligt bud.«

 

De ti hyppigste stillingsnavne blandt KS-medlemmer:

 • Sekretær
 • Korrespondent
 • Korrespondent/sekretær
 • Direktionssekretær
 • Chefsekretær
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Translatør
 • Oversætter
 • Assistent
 • Marketingkoordinator
 

De ti hyppigste uddannelsesbaggrunde for KS-medlemmer:

 • Cand.ling.merc.
 • Korrespondent
 • Erhvervssproglig bachelor
 • Cand.ling.merc. kommunikation
 • Erhvervssproglig diplomprøve
 • Erhvervssprogligt grundstudie
 • Cand. comm.
 • Cand. mag. kommunikation
 • Cand. mag. sprogvidenskab
 • Erhvervssproglig bachelor komm

 

De ti største arbejdspladser for KS-medlemmer:

 • Aarhus Universitet
 • Syddansk Universitet Odense
 • Novo Nordisk A/S
 • Udenrigsministeriet
 • Københavns Universitet
 • Copenhagen Business School
 • ihi Bupa
 • Aalborg Universitet
 • Handelshøjskolen i Århus
 • LEGO System A/S

 

 

 

 

Følg delegeretmødet live på Twitter på #djdm13 og her på sitet.

1 Kommentar

helle andrés
23. APRIL 2013
Hmmm, gad vide, om Helle
Hmmm, gad vide, om Helle Bygum virkelig sagde "marketingS-folk"?