KS formidler ulønnede praktikstillinger

»Vi er modstandere af ulønnede praktikjobs,« siger formanden for Kommunikation og Sprog, Per Lindegaard Hjorth. Alligevel har forbundet ulønnede praktikstillinger på hjemmesiden. DJ og KS arbejder på at fusionere. »Hvis det var DJ, der lagde hjemmeside til formidlingen, ville det være et kæmpe problem,« siger Lars Werge, næstformand i DJ

”Studerende skal ikke misbruges som billig arbejdskraft i erhvervslivet.”

Det står skrevet sort på hvidt i KOM Magasinet nummer 50 – medlemsmagasinet for Kommunikation og Sprog (KS).

Alligevel videreformidler fagforbundet – der ligger i fusionsovervejelser med Dansk Journalistforbund (DJ) – ulønnede praktikstillinger på sin hjemmeside.

»Vi er modstandere af ulønnede praktikjobs,« siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Hvordan harmonerer det med, at I via jeres hjemmeside formidler ulønnede stillinger?

»Hvis det er ulønnet, skal praktiktiden fungere som et led i uddannelsen – det vil sige, at den studerende skal få merit for arbejdet.«

Per Lindegaard Hjorth forklarer videre, at KS blandt andet stiller krav om, at de studerende har mulighed for at udvikle sig fagligt gennem vejledning – gerne fra en praktikantvejleder. Derudover skal de studerende have muligheden for at omsætte deres teori til praksis, og praktikopholdet må ikke være studieforlængende.

I et af praktikopslagene, som KS har videreformidlet, søger UNDP en ulønnet praktikant, der skal være på kandidatdelen af sin uddannelse.

Praktikantens ugentlige arbejdstid vil være på 40 timer, og praktikanten skal ”indgå i kontorets daglige kommunikationsarbejde". Arbejdsopgaverne er blandt andet at bidrage til et internt nyhedsbrev og opdatering samt videreudvikling af UNDP’s hjemmeside. I forbindelse med stillingen vil UNDP tilbyde ”sparring”, og praktikperioden løber fra ultimo januar 2014 til og med juli 2014.

Kritik fra Dansk Journalistforbund

Næstformand i DJ Lars Werge kritiserede i går på Twitter DR for at udbyde fem ulønnede praktikstillinger. Her blev han blandt andet spurgt, hvorvidt DJ vil arbejde for løn til universitetsstuderende i praktik.

”Ja fanme da, hvis vi kan lave den aftale. Løn + vilkår i en samlet pakke.”

Lars Werge, hvad synes du om, at KS formidler ulønnede praktikstillinger?

»KS har ingen tradition for at lave praktikantaftaler, som vi har i DJ. Jeg ville synes, at det var et kæmpe problem, hvis DJ gjorde det.«

Men hvad synes du om det?

»Jamen, det flugter med, hvad KS plejer at gøre. Men med det sagt vil jeg gerne give dem gode råd til, hvordan de kan arbejde med praktikantaftalerne,« siger Lars Werge og fortsætter:

»Heldigvis er folk ved at få øjnene op for, at ulønnet, meritgivende praktik kan have en negativ effekt på udbuddet af rigtigt arbejde. Det tager simpelthen for mange arbejdspladser.«

Lars Werge, hvilket signal synes du, formidlingen sender?

»Det sender det signal, at vi ikke har fusioneret endnu.«

Men er signalet godt eller dårligt?

»Det bliver et politikersvar: I KS-regi er det et ok signal, men hvis det var DJ, der lagde hjemmeside til formidlingen, ville det være et kæmpe problem,« siger Lars Werge.

Også Karen Hedegaard, formand for Dansk Journalistforbunds Beskæftigelses- og Uddannelsespolitisk Udvalg, lægger afstand. Hun forklarer, at hun er sikker på, at KS ikke er imod, at de studerende får løn.

»Men formidlingen skurrer selvfølgelig i mine ører,« siger Karen Hedegaard.

Hvilket signal sender de ulønnede praktikopslag?

»Det er ikke et godt signal at sende. Men samtidig håber jeg, at vi kan få en fælles større styrke ved en eventuel fusion,« siger Karen Hedegaard.

Ingen overenskomster

I KOM Magasinet nummer 50 siger Per Lindegaard Hjorth:

”Derimod mener vi ikke, at fraværet af løn nødvendigvis skal betyde, at den studerende skal fravælge praktik.”

KS-Formanden fortæller til Journalisten, at mange af hans medlemmer er akademikere, der bruger den meritgivende praktik som en del af uddannelsen. 

Hvordan arbejder I med at skaffe løn til de studerende?

»Når de studerende har et job, tilbyder vi dem rådgivning. Vi har ikke overenskomster på de her områder, så vi har meget svært ved at få lavet nogle praktikforløb med løn,« siger Per Lindegaard Hjorth.

KS og DJ har gennem længere tid ligget i fusionsforhandlinger.

Per Lindegaard Hjorth, med fusionen i baghovedet … hvordan stemmer jeres ulønnede praktikanter overens med de lønnede DJ-praktikanter?

»På journalistuddannelsen har man altid haft tradition for et praktikforløb, hvorfor det har været muligt at få forhandlet løn. Inden for de akademiske uddannelser har der ikke været den tradition. Ved en fusion er det et af de områder, som vi vil få gjort noget ved. Der er behov for at få styr på nogle ting på kommunikationsområdet.«

Hvad er det for ting, der skal styr på?

»Praktikforløbet er for mange kommunikationsstuderende på en akademisk uddannelse ikke en integreret del af uddannelsen. Hvis forløbet er integreret, giver det merit. Men derfor synes jeg stadig, at de skal have løn,« siger KS-formanden.

Samarbejde er lig med løn

Både Per Lindegaard Hjorth og Karen Hedegaard giver udtryk for, at et øget samarbejde mellem de to forbund kan løfte mulighederne for at afskaffe de ulønnede praktikstillinger.

»Jeg kan sige, at skulle fusionen gå igennem, vil jeg arbejde på, at et fusioneret forbund ikke formidler ulønnet arbejdskraft. Der vil fusionen jo være en styrke, når vi fra DJ-side kan forhindre, at den slags formidling sker. Hvis vi ikke fusionerer, fortsætter KS jo nok med at formidle ulønnet arbejdskraft. Og så er vi stadig ilde stedt,« siger Karen Hedegaard.   

Per Lindegaard Hjorth håber, at DJ og KS sammen kan få forhandlet en overenskomst på kommunikationsområdet hjem. En overenskomst, der sikrer få lønnede praktikforløb.

Nu spørger jeg måske dumt, men er kommunikationsbranchen interesseret i en overenskomst, når de på nuværende tidspunkt får gratis arbejdskraft?

»Det er de sikkert ikke. Men hvis der kommer en overenskomst, så er det et af de vilkår, man kan forhandle om. Så hvis virksomhederne fortsat vil have praktikanter, er lønnen et af vilkårene.«

Vil I forsætte med at lægge ulønnede studiejobs op på jeres hjemmeside?

»Ja, for selv om jobbene kan være ulønnede, kan de give god mening og merit til de studerendes studier,« siger Per Lindegaard Hjorth.

Lars Werge, hvis fusionen skulle gå igennem, vil det nye forbund så formidle jobopslag med ulønnet arbejdskraft?

»Nej.«

0 Kommentarer