KS formidler ulønnede praktikstillinger

KS er modstandere af ulønnede praktikjobs, men slår dem alligevel op på forbundets hjemmeside. »Hvis det var DJ, der lagde hjemmeside til formidlingen, ville det være et kæmpe problem,« siger Lars Werge, næstformand i DJ.

Kommunikation og sprog er imod, at studerende misbruges som billig arbejdskraft i erhvervslivet, fremgår det på den ene side af forbundets magasin – Kom Magasinet nummer 50. Men på den anden side formidler KS samtidig ulønnede praktikstillinger på sin hjemmeside.

Det er ikke noget heldigt sammenfald i en tid, hvor KS undersøger muligheden for en fusion med DJ, der netop kæmper for bedre løn til universitetsstuderende i praktik.
I et af praktikopslagene, som KS har videreformidlet, søger UNDP en ulønnet praktikant, der skal være på kandidatdelen af sin uddannelse.

Praktikantens ugentlige arbejdstid vil være på 40 timer, og praktikanten skal ”indgå i kontorets daglige kommunikationsarbejde”. Arbejdsopgaverne er blandt andet at bidrage til et internt nyhedsbrev og opdatering samt videreudvikling af UNDP’s hjemmeside.

Lars Werge, næstformand i DJ, synes, det ville være ”et kæmpe problem”, hvis det var DJ, der linkede til den slags opslag. Men han understreger, at fusionspartneren KS ikke har samme tradition for at lave praktikantaftaler, som DJ har.
»Det flugter med, hvad KS plejer at gøre. Men med det sagt, vil jeg gerne give dem gode råd til, hvordan de kan arbejde med praktikantaftalerne,« siger Lars Werge.

Næstformanden mener, at mange er ved at få øjnene op for, at ulønnet, meritgivende praktik kan have en negativ effekt på udbuddet af rigtigt arbejde.
»Det tager simpelthen for mange arbejdspladser,« siger han.

Hvilket signal synes du, formidlingen sender?
»Det sender det signal, at vi ikke har fusioneret endnu.«

Hvis fusionen går igennem, vil det nye forbund så formidle jobopslag med ulønnet arbejdskraft?
»Nej,« siger Lars Werge.

Også Karen Hedegaard, formand for Dansk Journalistforbunds Beskæftigelses- og Uddannelsespolitisk Udvalg, lægger afstand.
»Formidlingen skurrer selvfølgelig i mine ører,« siger Karen Hedegaard, der understreger, at hun er sikker på, at KS ikke er imod, at de studerende får løn.

Men:
»Det er ikke et godt signal at sende. Men samtidig håber jeg, at vi kan få en fælles større styrke ved en eventuel fusion,« siger Karen Hedegaard.
»Skulle fusionen gå igennem, vil jeg arbejde på, at et fusioneret forbund ikke formidler ulønnet arbejdskraft. Der vil fusionen jo være en styrke, når vi fra DJ-side kan forhindre, at den slags formidling sker. Hvis vi ikke fusionerer, fortsætter KS jo nok med at formidle ulønnet arbejdskraft. Og så er vi stadig ilde stedt.«
Hos KS understreger formand Per Lindegaard Hjorth, at forbundet er imod ulønnede praktikjobs.

Hvordan harmonerer det med, at I via jeres hjemmeside formidler ulønnede stillinger?
»Hvis det er ulønnet, skal praktiktiden fungere som et led i uddannelsen – det vil sige, at den studerende skal få merit for arbejdet.«

Per Lindegaard Hjorth forklarer videre, at KS blandt andet stiller krav om, at de studerende har mulighed for at udvikle sig fagligt gennem vejledning – gerne fra en praktikantvejleder. Derudover skal de studerende have mulighed for at omsætte deres teori til praksis, og praktikopholdet må ikke være studieforlængende.

I KOM Magasinet nummer 50 siger Per Lindegaard Hjorth:
”Derimod mener vi ikke, at fraværet af løn nødvendigvis skal betyde, at den studerende skal fravælge praktik.”

KS-Formanden uddyber over for Journalisten, at mange af hans medlemmer er akademikere, der bruger den meritgivende praktik som en del af uddannelsen.
»Når de studerende har et job, tilbyder vi dem rådgivning. Vi har ikke overenskomster på de her områder, så vi har meget svært ved at få lavet nogle praktikforløb med løn,« siger Per Lindegaard Hjorth.

Per Lindegaard Hjorth håber, at DJ og KS sammen kan få forhandlet en overenskomst på kommunikationsområdet hjem. En overenskomst, der sikrer få lønnede praktikforløb.

Vil I fortsætte med at lægge ulønnede studiejobs op på jeres hjemmeside?
»Ja, for selv om jobbene kan være ulønnede, kan de give god mening og merit til de studerendes studier,« siger Per Lindegaard Hjorth.

0 Kommentarer