KS-formand til kritikere: Undersøg tingene bedre

Kommunikation og Sprog er hverken en gul fagforening eller HK’ere, siger formand Per Lindegaard Hjorth efter kritik af fusionstankerne fra DJ-medlemmer: »Jeg kunne godt tænke mig, at folk undersøgte tingene lidt bedre, før man sagde noget«

Debatten om en mulig fusion mellem Dansk Journalistforbund og Kommunikation og Sprog har handlet for meget om de aktuelle forskelle mellem de to fagforeninger og for lidt om lighederne i fremtiden.

For selv om mange ikke har en kommunikationsuddannelse i KS i dag, så er der nye generationer på vej:

De fleste af de omkring 2.800 studerende i KS er nemlig i gang med en kommunikationsuddannelse på kandidatniveau, siger formand for Kommunikation og Sprog Per Lindegaard Hjorth.

Efter at have fulgt debatten på journalisten.dk synes han, at nogle DJ-debattører nedgør KS-medlemmer, der for eksempel arbejder som korrespondenter og direktionssekretærer.

Han understreger også, at medlemmerne af KS er akademikere, ikke HK'ere – og KS er ikke en gul fagforening, som det er blevet hævdet i debatten.

Hvad synes du om tonen i debatten?

»Der er følelser på spil, og så kommer der ting frem. Som formand for nogle højtuddannede medlemmer kan jeg godt tænke, at folk skulle undersøge tingene lidt bedre, før man sagde noget – for eksempel når man beskylder os for at være en gul fagforening. Det er at gå over stregen. Vi er medlem af en hovedorganisation med samtlige medlemmer, og det er gule fagforeninger ikke,« forklarer Per Lindegaard Hjorth.

Forstår du, at nogle DJ’ere har svært ved at se, at den fælles faglighed er så stor, som der har været talt om?

»Nogle af dem, der har været meget kritiske, har det med at nedgøre både korrespondenter og direktionssekretærer. Oprindeligt optog vi korrespondenter i vores forbund, men uddannelsen blev nedlagt i 1993 og lavet om til en bachelor – og fra da af har næsten alle taget en kandidatuddannelse. Samtidig er de sproglige uddannelser mere eller mindre uddøde. Så de fleste af vores medlemmer tager i dag en kandidatuddannelse inden for kommunikation eller fremmedsprog. Blandt vores 2.800 studentermedlemmer læser de største grupper af studerende humanistisk informatik, kandidatuddannelser i sprog, international virksomhedskommunikation og cand.mag. i kommunikation. 400 af vores studentermedlemmer læser humanistisk information.«

Så når man ser på den store gruppe af studerende, som er organiseret hos jer, tegner de en anden profil end resten af KS?

»Ja, fuldstændig. De gamle traditionelle uddannelser, jeg selv har taget, er stort set ikke-eksisterende. De har fået en anden drejning. De har kommunikation – måske fremmedsprog – men kommunikation er det bærende element,« siger Per Lindegaard Hjorth.

Vi er ikke HK’ere

Per Lindegaard Hjorth forklarer, at der i debatten er blevet talt meget om jobtitler. For eksempel er der blevet spurgt, hvad DJ-medlemmer har til fælles med advokatsekretærer, talent attraction specialister, marketingsassistenter og erhvervssprogligt administrative medarbejdere.

Men bag KS-medlemmernes jobtitler gemmer der sig universitetsuddannede medlemmer, der arbejder med kommunikationsopgaver fra strategi, analyse og rådgivning til produktion af kommunikation på dansk og fremmedsprog, siger han.

»Jeg vil gerne understrege, at vores medlemmer ikke er HK’ere. Der er blevet skrevet om korrespondenter og direktionssekretærer. Det er højt værdsatte medarbejdere i virksomheder, og de har en gennemsnitsløn på 45.000 kroner om måneden.«

Du fremhæver, at DJ-medlemmer misforstår KS, når kritikken lyder, at de ikke er veluddannede nok. DJ bestod jo oprindeligt af journalister, hvoraf mange har stået i mesterlære. Hvor ser du kritikken af uddannelsens længde i debatten?

»Jeg tror bestemt ikke, at DJ-medlemmerne beskylder KS-medlemmer for ikke at være veluddannede. Jeg er blot frustreret over, at der er en tendens til at nedgøre vores lidt ældre medlemmer, der har en 2-6-årig universitetsuddannelse og arbejder som korrespondent eller direktionssekretær. Og i en privat virksomhed betyder det ofte brug af hele kommunikationspaletten. De er involveret i såvel intern som ekstern kommunikation, der spænder lige fra formulering af strategier til udmøntning af den i form af udarbejdelse af tekster til virksomhedens hjemmeside – og hyppigt ved brug af fremmedsproglige kompetencer samtidig.«

Tror du ikke snarere, at kritikken handler om, at debattørerne føler, at det faglige fællesskab, som KS og DJ har slået på, reelt er mindre – og reelt er baseret på, at I definerer kommunikation meget bredt for at favne alle?

»Jeg mener ikke, at vi definerer kommunikation for bredt for at favne alle. Vi forholder os til den virkelighed, som de kommunikationsuddannede møder på arbejdsmarkedet. I KS optager vi kun medlemmer, der har en universitetsuddannelse i kommunikation eller sprog eller en kombination af disse. Og mon ikke vi skulle lade de kommunikationsuddannede i DJ og KS afgøre, om de ser fælles berøringsflader?«

Mere end pressekontakt

Per Lindegaard Hjorth siger, at hans medlemmer arbejder med kommunikation. Det gælder også, hvis et medlem har titel af talent attraction manager.

»Hvis man arbejder med at tiltrække medarbejdere til sin virksomhed, er det jo kommunikation,« siger Per Lindegaard Hjorth.

Han tilføjer, at det måske ikke er kommunikation i snæver forstand og ikke kun i relation til presse og journalistik.

»Men kommunikation indgår i de fleste job, når medlemmerne arbejder med for eksempel branding eller afsætning af produkter.«

Risikerer du ikke at udvande kommunikation så meget, at alle fag har et element af kommunikation. En mekaniker skal jo også kunne kommunikere?

»Jo, en mekaniker, en læge og en statsminister skal kunne kommunikere. Men de er ikke kommunikatører. De har ikke en kommunikationsuddannelse, men skal i mange tilfælde have hjælp fra en kommunikatør til at planlægge deres kommunikation. Vi er nødt til at forholde os til det, som kommunikationsuddannelserne og jobbene indeholder. Jeg mener ikke, at den ene kommunikationsuddannelse er mere kommunikationsrigtig end andre. Hvis du har taget en uddannelse som cand.mag. i international virksomhedskommunikation, altså har en 5-årig universitetsuddannelse i kommunikation, gør det dig ikke til en ”lavere eller højere rangerende” kommunikatør end andre kommunikatører. Jeg mener, at vi skal samle hele og ikke kun dele af kommunikationsområdet i én stærk organisation.«

Han siger, at han også er frustreret over medlemmernes titler i KS. En jobundersøgelse lavet for et par år siden viste nemlig, at 965 forskellige medlemmer havde 397 forskellige jobtitler. Derfor skal man ikke tillægge det for stor betydning, at 19 procent optræder i kategorien ”sagsbehandlere”, siger Per Lindegaard Hjorth.

»I gruppen af ”sagsbehandlere” var der ingen af dem, der har titel af sagsbehandler. Det er for eksempel en projektleder, kommunikationskonsulenter, en projektkoordinator, en kommunikationschef, en marketingkoordinator og communication director. Det er deres job. Hvis du har 400 medlemmer med forskellige titler, så kan man ikke have en titel for hver. De skal selv sætte krydset, men det siger ikke så meget om jobindholdet.«

Tillidsmand på Berlingske Uffe Gardel, som nu er modstander af fusionen, siger, at fusionsprocessen bør stoppes, før der kommer så meget uro, at det ellers udmærkede samarbejde mellem DJ og KS lider skade. Er du enig?

»Nej, jeg mener stadig, at mulighederne er der for en fusion. Måske ender det ikke med en fusion, fordi medlemmerne ikke vil det. Men det er fornuftigt at kigge på fremtiden. Der er rigtigt meget at lave inden for kommunikationsområdet. Det er en branche i vækst. Det er godt at gå sammen, så vi bliver et fælles talerør og bliver lige så stærke, som Journalistforbundet har været for journalister og vi for sprogfolk. Der er mange, der bejler til det område: HK, DM og DJØF og Dansk Kommunikationsforening. Hvis vi skal gøre noget for løn- og ansættelsesvilkår på kommunikationsområdet, er det vigtigt, at vi går sammen. Det er dem, der har medlemmerne, der har den afgørende stemme.«

Som du ser forløbet indtil nu – har I gjort for meget ud af lighederne, i stedet for at vedkende sig de forskelle, der trods alt er?

»Det vil jeg ikke afvise. Det kigger vi også på i koordinationsudvalget, hvor vi undersøger fordele og ulemper. Det er kun godt, at der kommer en debat – hvis man vel at mærke holder sig inden for det, der er rigtigt og forkert.«

Kommentarer
28
Ida Sønderby Rosgaard
11.12.13 11:58
Kære Per Lindegård Hjorth

Kære Per Lindegård Hjorth

Hvorfor skulle det være et stærkere kort i forhold til løn- og ansættelsesvilkår, at KS indlemmes i DJ?

Du skriver selv, at KS er medlem af Akademikerne, og jeg vil mene, at det vil være et stærkere kort over for arbejdsgiverne, hvis de relevante medlemsorganisationer i Akademikerne - herunder DM, DJ og KS - gik sammen om at forhandle løn. For uanset om KS og DJ måtte fusionere, så vil der stadig være andre forbund både inden for og uden for Akademikerne, der organiserer medlemmer, som beskæftiger sig med regulær kommunikation. Og er det ikke mindst lige så vigtigt - eller måske endda endnu vigtigere - at udbygge samarbejdet med dem, hvis man skal varetage sine medlemmers interesser bedst muligt?

Og kan du blankt afvise, at det kan være en fordel for både KS og DJ at forblive selvstændige forbund, især i betragtning af de to forbunds meget uens kultur og det faktum, at de to forbunds medlemmer - måske netop på grund af den meget forskellige kultur - i høj grad arbejder for forskellige typer arbejdsgivere?

Kan du i øvrigt bekræfte, at det er KS, der har rettet henvendelse til DJ med et ønske om sammenlægning?

Venlig hilsen
Ida Sønderby Rosgaard
Fremhævet af Journalisten
Per Lindegaard Hjorth
11.12.13 14:22
Kære Ida Sønderby Rosgaard

Kære Ida Sønderby Rosgaard

Du spørger, hvorfor det skulle være et stærkere kort i forhold til løn- og ansættelsesvilkår, at KS indlemmes i DJ?

Det er det, fordi man står stærkere, hvis man står sammen. Det er jeg overbevist om gælder i denne situation. De privatansatte kommunikationsmedarbejdere, som der bliver flere og flere af i både DJ og KS, er ansat på individuelle kontrakter uden overenskomst. KS og DJ har en fælles ambition om at forhandle og indgå overenskomster for kommunikatører. Jo flere vi er sammen, jo bedre vil vi kunne arbejde for dette mål og samtidig styrke rådgivningen af dette stigende antal medlemmer. Det gælder den individuelle rådgivning, sparring og coaching, udvikling af værktøjer, kurser og så videre.

Jeg er helt enig i, at det er en fordel, at vi forhandler sammen blandt akademikerorganisationerne. Sådan er det allerede i dag for KS – i modsætning til for DJ, som forhandler sine overenskomster selvstændigt. Men der er brug for at sætte yderligere fokus på kommunikation og medier på overenskomstområdet for akademikere. Og det er lige så vigtigt, at en fælles stærk organisation arbejder for bedre individuelle løn- og ansættelsesvilkår og for udviklingen af uddannelser, fag og arbejdsmiljø. Det kan og vil KS og DJ gøre sammen. Og jeg tror ikke, at de andre, brede forbund kan eller vil gøre det samme.

Der er forskelle på kultur og arbejdsmarked, ja, men pointen er netop, at medlemmerne af DJ og KS i stadig større udstrækning arbejder for de samme typer arbejdsgivere. Og det vil blive mere og mere udbredt. Længere ud i fremtiden ser vi et arbejdsmarked, der har forandret sig radikalt. Vores medlemmer kan løse de samme opgaver, fordi vores fag og værktøjer kan anvendes til de samme formål. Så jeg tror det vil være en fordel, først og fremmest for medlemmerne, at være organiseret i ét, stærkt forbund, i stedet for to, der kæmper om medlemmerne. Og så er jeg fuldstændig overbevist om, at vi kan berige hinanden, netop fordi der også er forskelle. Men det er naturligvis i sidste ende medlemmerne, der bestemmer, og hvis de ikke ser den samme udvikling, kan de jo bestemme noget andet.

Og til dit sidste spørgsmål: Nej, jeg kan ikke bekræfte, at det er KS, der har rettet henvendelse til DJ med et ønske om sammenlægning.

Mange hilsener
Per Lindegaard Hjorth
KS-formand
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager, redaktør, Journalisten
11.12.13 15:20
Kære alle

Kære alle

I forlængelse af Per Lindegaard Hjorths kommentar, kan jeg henvise til Journalistens første interview med ham, hvor han beskriver forløbet mellem DJ og KS:

"
»DJ kom med en direkte forespørgsel: ”Skal vi gå sammen?”,« fortæller Per Lindegaard Hjorth.

»Min første tanke var: ”Hvad bilder de sig ind!?” Jeg har jo ikke været formand særligt længe. KS er min næststørste kærlighed her i livet. Og jeg har brugt rigtigt megen energi på at lægge strategi.«

»Min første reaktion var afvisning – men jeg kan ikke kun lytte med hjertet. Den følelse sidder ikke ret længe i mig. Jeg kender Mogens og Lars (Blicher Bjerregård, formand, og Werge, næstformand i DJ, red.) og Linda (Garlov, direktør i DJ, red.). De vil os ikke noget ondt, tværtimod.«

Per Lindegaard Hjorth er selv uddannet translatør i tysk. Det er hans nichefaglighed.

»Min hovedbestyrelse havde samme tøvende og lidt afventende reaktion.«

»Men de kan godt se perspektivet. Så vi ender med et ja. Der er så meget, vi kan gøre bedre sammen. Hele markedet for uorganiserede kommunikatører i de private virksomheder.«

"

http://www.journalisten.dk/hvad-bilder-de-sig-ind

Mvh
Fremhævet af Journalisten
Per Roholt
11.12.13 15:44
Kære Per Lindegaard Hjorth -
Kære Per Lindegaard Hjorth - tak for en en åbenhjertig replik til den debat, som raser lige nu. Desværre er debatten, til dels præget af fordomme, til dels præget af troen på, at "jeg skal nok klare mig, for jeg er noget særligt". Jeg er derimod overbevist om, at vi er nødt til at gå sammen, fordi arbejdsmarkedet for længst er gået sammen. Højt- og lavtuddannede, naturtalenter, vellønnede og fattigdomstruede, fastansatte, fri- og fastlancere, kombinatører og andet godtfolk skiftes til at løse opgaverne på et medie- og kommunikationsmarked, der hele tiden bliver mere og mere sammenhængende. Hvis vi vil medlemmerne af DJ og KS noget godt, er det vigtigt, at vi står sammen om at sikre gode løn og arbejdsforhold for alle, der arbejder med medier, kommunikation og sprog, at vi sikrer stærke fagfaglige fællesskaber, hvor vi giver medlemmerne mulighed for at dyrke deres passion for fagene med andre ligesindede. Og så er jeg i øvrigt overbevist om, at vi sammen kan være med til at præge og skabe fremtidens jobmarked. Desværre er de traditionelle journalistiske arbejdspladser hårdt presset lige nu, hvad man ikke mindst kan se af de pludselige fyringer i Politikens Hus og forude venter hårde forhandlinger på DMA-området. I den situation kan det være fristende at lukke sig om sig selv og forsvare, hvad man har. Men det er også i den situation er man er nødt til at gøre sig forestiller om fremtiden. Hvis fremtiden byder på flere freelancere end fastansatte, hvordan sikrer vi så rimelige aftaler? Hvis uddannelsen som journalist ikke kvalificerer til en stilling på et dagblad, hvordan skaber vi så gode efter- og videreuddannelsesmuligheder? Hvis vi i fremtiden skal skabe vores egne arbejdspladser, hvordan ør vi så det uden at sætte etikken over styr? Jeg tror en af vejene er, at KS og DJ går sammen på trods og på grund af forskellighederne. For sammen vil vi stå stærkere, tænke bredere og skabe bedre vilkår for vores medlemmer.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
11.12.13 17:12
Per Lindegaard Hjorth, din
Per Lindegaard Hjorth, din reaktion viser kun hvorfor det er vigtigt at lukke denne fusionsproces ned, før den går hen og slår skår i vores gode samarbejde: Debatten i DJ er kun lige begyndt, men du er allerede krænket over, at vi ser ned på chefsekretærer og sagsbehandlere, fordi de ikke har en akademisk uddannelse.

Det gør vi ikke. I DJ går vi ikke så meget op i eksamenspapirer, som du gør; vi organiserer dem som arbejder i vores fag, uanset hvem de er.
Og her er problemet, at 4.000 ud af dine godt 5.000 medlemmer ser ud til at arbejde meget langt fra de fag, DJ i dag organiserer i.

Så det vi nu skal tage stilling til, det er, groft sagt: Skal vi tage de 4.000 for at få de sidste 1.000, som er dem der egentlig interesserer os?

Jeg mener nej. Jeg mener ikke at de 1.000 er prisen værd. For at fusionere ville vi skulle opløse vores nuværende demokratiske struktur, acceptere chefer som medlemmer og samtidig skabe en dybt splittet medlemsskare, hvis indbyrdes uenigheder ville få de nuværende lejlighedsvise gnidninger mellem journalister og kommunikationsfolk til at ligne en idyl.

Nej, de 1.000 er ikke de 4.000 værd.

Jamen hvad så med det du skriver om styrken i at gå sammen, tegne overenskomster og yde rådgivning i kommunikationsbranchen?

Jamen, det kan vi da gøre alligevel. Så vidt jeg kan se, er der intet som forhindrer KS og DJ i at udbygge vores samarbejde ved at gå ud at tegne en fælles overenskomst for kommunikationsfolk.

Jo, for resten, der er nok en enkelt ting som står lidt i vejen. I har jo ikke nogen konfliktfond i KS. Uden sådan én giver det ikke megen mening at tegne overenskomster. Så det skal I nok lige få på plads først.

Bedste hilsner
Uffe Gardel
Tillidsmand på Berlingske
Fremhævet af Journalisten
Per Roholt
11.12.13 17:36
Kære Uffe - heldigvis ved jeg
Kære Uffe - heldigvis ved jeg, at du sjældent er så kynisk, som du lyder. Jeg vil gerne have, at alle KS medlemmer synes, det er en god ide at fusionere med DJ. Jeg vil derfor gerne sige til så mange som muligt, at du ikke repræsenterer et flertal i Dansk Journalistforbund med din holdning. Men det må komme an på en demokratisk prøve. Jeg vil fremtiden, du hænger fast i fortiden. Kære medlemmer, hvem holder I med?
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
11.12.13 17:55
Kære Uffe

Kære Uffe

Jeg håber, at du repræsenterer et flertal i DJ.

Jeg tror ikke på, at Per Roholts synspunkter er fremtiden. De er fortid. De handler ikke om faglighed. Men om flere medlemmer og åbenbart for enhver pris.

Men vi har selvfølgelig også et økonomisk problem i DJ. Det er, at der bliver hentet penge fra Sikringsfonden til driften. Det problem kan en stor flok nye medlemmer sikkert afhjælpe.

Venlig hilsen
Bodil Rohde










Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
11.12.13 18:00
Per Roholt, denne diskussion
Per Roholt, denne diskussion handler ikke om et tilbageskuende forsøg på at holde fast i DJ som et rent journalistforbund. Jeg vil gerne have de 1,.000 kommunikationsfolk i KS. Men ikke de 4.000, som IKKE er kommunikationsfolk.

Vh. Uffe Gardel
Fremhævet af Journalisten
Per Roholt
11.12.13 19:21
Kære Uffe - jeg tror faktisk
Kære Uffe - jeg tror faktisk på dine gode intentioner. Men jeg synes du ser for snævert på branchen. Hvis der er medlemmer af KS som ikke kan se sig selv i et fusioneret DJ- KS, så tror jeg de vil finde en anden fagforening. Men jeg tror de vil se, at et nyt DJ Medier, Kommunikation og Sprog vil rumme og favne alle

Og kære Bodil - Der er ingen grimme pampere, der bare vil have en stor fagforening.
Og så har DJ faktisk en god og sund økonomi. Hvis du vil have forklaret de forbundne kars princip mellem sikringsfond og forbundets budget er du altid velkommen.
Fremhævet af Journalisten
Tom Brodersen
11.12.13 19:35
I denne forbindelse er det
I denne forbindelse er det måske værd at minde om, at journalister fra Journalisthøjskolen heller ikke har en akademisk uddannelse. De har kun en professionsbachelor. Det er altså KS'erne der går en tak nedad i anseelse ved en fusion med DJ, ikke omvendt.
Fremhævet af Journalisten
Ulla Gunge
12.12.13 12:59
Kære Per Roholt

Kære Per Roholt

Du skriver, at medlemmer af KS, som ikke kan se sig selv i et fusioneret forbund, måske vil finde et andet forbund. Har I overvejet i hovedbestyrelsen, at det lige så vel kan være, at der vil være en masse medlemmer fra DJ, som ikke kan se sig selv i et fusioneret forbund?
Hvor mange medlemmer kalkulerer I med vil sive fra DJ? Det er et dyrt forbund for mange. Jeg vil gerne stadig betale et forholdsvist højt kontingent og synes stadig, at det er pengene værd. Det handler både om faglig stolthed, og det handler om, at jeg stoler på, at dette forbund endnu er rede til at kæmpe de kampe, der er vigtige for mit fag. Men hvis vi skal favne så bredt, som en fusion vil indebære, så vil mange af DJs medlemmer måske være lige så godt tjent med at skifte forbund.
Jeg tror, HB undervurderer modstanden mod dette projekt. Og jeg synes, at det er rigtig kedeligt, at der breder sig en stemning i debatten af, at det ikke er i orden, at vi stiller kritiske spørgsmål.
mvh Ulla
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
12.12.13 17:01
Kære Per Roholt

Kære Per Roholt

Jeg ved ikke, hvor du vil hen med din sammenligning med de forbundnes kars princip og DJs Sikringsfond og forbundets drift.

Hvis du dermed mener, at der uden videre kan flyde penge fra Sikringsfonden til driften af DJ, når der er lavvande her, så er du helt galt på den.

Sikringsfonden er lavet for at sikre medlemmer i konfliktsituationer, og midlerne herfra skal ikke bruges til forbundets drift. Driften er fastlagt i budgetterne, og det er ude over kanten, hvis der bliver brugt penge fra Sikringsfonden til at dække budgetoverskridelser.


Venlig hilsen
Bodil Rohde
Fremhævet af Journalisten
Lene Rimestad
12.12.13 17:14
Hej Per Roholt.

Hej Per Roholt.
Du skriver til Uffe: "Jeg vil gerne have, at alle KS medlemmer synes, det er en god ide at fusionere med DJ. Jeg vil derfor gerne sige til så mange som muligt, at du ikke repræsenterer et flertal i Dansk Journalistforbund med din holdning. "
Den holdning ligger fint i forlængelse af den attitude, andre i forbundet udviser.
Lige nu hælder jeg til et nej, men det er måske, fordi du og andre ikke argumenterer særligt sagligt, men manipulerende og forudindtaget, som dette indlæg også gør det.
Lad os få fakta på bordet.

Jeg ser også gerne en analyse af forholdene for studerende, hvor journalistpraktikanter i dag får en god løn, mens kommunikationsstuderende arbejder gratis og på SU, ofte lige ved siden af journaliststuderende, fx i DR. Hvordan vil man styre det på en elegant måde, når de er i det samme forbund?
Fremhævet af Journalisten
Lene Rimestad
12.12.13 17:14
Hej Per Roholt.

Hej Per Roholt.
Du skriver til Uffe: "Jeg vil gerne have, at alle KS medlemmer synes, det er en god ide at fusionere med DJ. Jeg vil derfor gerne sige til så mange som muligt, at du ikke repræsenterer et flertal i Dansk Journalistforbund med din holdning. "
Den holdning ligger fint i forlængelse af den attitude, andre i forbundet udviser.
Lige nu hælder jeg til et nej, men det er måske, fordi du og andre ikke argumenterer særligt sagligt, men manipulerende og forudindtaget, som dette indlæg også gør det.
Lad os få fakta på bordet.

Jeg ser også gerne en analyse af forholdene for studerende, hvor journalistpraktikanter i dag får en god løn, mens kommunikationsstuderende arbejder gratis og på SU, ofte lige ved siden af journaliststuderende, fx i DR. Hvordan vil man styre det på en elegant måde, når de er i det samme forbund?
Fremhævet af Journalisten
Allan Boye Thulstrup, medlem af hovedbestyrelsen
12.12.13 20:29
Hej

Hej
En fusion kræver et flertal ved delegeret-mødet. Det kræver derfor, at vi klart kan præsentere fordele og ulemper ved en fusion, så det enkelte medlem kan gøre op med sig selv, på hvilken side af vægtskålen, der er flest lodder.

Det arbejde er netop nu i gang, og meget vil ligge klart til Fagligt Forum i april.
Men her er lidt foreløbige bud på, hvordan nogle af lodderne ser ud, uden at jeg her vil påstå, at jeg har gjort min egen stilling op i forhold til de enkelte elementer.

Nogle af fordelene ved en fusion:
- Store dele af KS' medlemmer og DJs medlemmer kæmper i dag om de samme job. Det vil de i endnu højere grad gøre om fem, 10 og 15 år, efterhånden som arbejdsmarkedet, og medlemsskaren, udvikler sig. Jo flere vi har samlet, jo stærkere vil vi stå i bestræbelserne på at lave nye aftaler, og jo bedre rådgivning kan vi give, når medlemmer der mister deres job skal hjælpes videre til et nyt.

- Med studenter-medlemmer fra de uddannelser som KS i dag er store på, vil vi fremover kunne organisere langt flere unge på kommunikations-området. Det vil hjælpe os til at indgå bedre aftaler- både mens de unge er studerende, men forhåbentligt også når de bliver færdige, og måske undervejs har lært, hvor vigtig en kollektiv aftale kan være.

Nogle af ulemperne ved en fusion:
- To forskellige kulturer skal mødes. Det kan betyde, at der skal ofres ting, som DJs medlemmer i dag sætter utroligt stor pris på.
Det kan eksempelvis være at den nuværende demokratiske struktur med en hovedbestyrelse og et delegeretmøde skal erstattes af noget andet.
- Det skal også overvejes om et større forbund skal - eller ikke skal - have ledere med.
- Måske bliver det nødvendigt at forenkle kontingent-strukturen. Det kan betyde, at der skal gives køb på den autonome ret til at fastsætte kontingent i de enkelte grupper og foreninger, som man har i dag.

Der er flere fordele og der er flere ulemper. Blot et indlæg for at understrege, at vi kigger på alle argumenter for og imod.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
13.12.13 12:41
Lokomotivfører. Hjemme-hos'er
Lokomotivfører. Hjemme-hos'er. Projektkonsulent. Cand. ling. merc. Fagfotograf. Grafiker. Tekster. Cand. mag. Coach. Er det titler på medlemmer af KS? Nej, det er DJ-medlemmer.
Så, kære Uffe og andre, der er gået hen og blevet meget fusionsskeptiske, I kan altså ikke kræve, at alle KS'ere skal være kommunikationsarbejdere på "den autoriserede DJ-måde" for at de allernådigst kan få deres forbund fusioneret med DJ. Det giver ingen mening. Vi er allerede et meget bredt forbund. Og vi kan også godt rumme de gode mennesker i KS.
Vi har mødt de sydjyske og fynske af slagsen og er begyndt at invitere dem til vore arrangementer, og jeg kan næsten garantere for, at de i gennemsnit er bedre uddannet end os. Og hvis vi ikke slutter os sammen med KS, er der en stor risiko for, at de går til DM, HK eller et tredje forbund, der gerne vil have dem.
Der er også et økonomisk aspekt. Hvis vi antager, at der ud af deres 7.000 medlemmer er 4.000, der betaler det fulde kontingent på 482 kr. om måneden i kontingent, så er det også 23,1 mio. kr. om året, vi vinker farvel til. Det er ikke uvæsentligt. Det vil kunne nedsætte kontingentet for mange DJ'ere, og det vil - med de stordriftsfordele en fusion vil give (færre direktører, formænd, embedsmænd, magasiner etc.), betyde en væsentlig styrkelse af både DJ og KS.
Kritiske spørgsmål er i orden, men tak for ovenstående artikel, der sætter mange ting på plads. Den fusion er efter min mening stadig det helt rigtige.

Fremhævet af Journalisten
Søren Henrik Gammelgaard
13.12.13 13:12
Hvem er det, der har bildt DJ
Hvem er det, der har bildt DJ'erne ind, at de er højtuddannede?! Halvandet år på højskole og lidt erhvervspraktik er ikke en uddannelse, det er, med lidt god vilje, et træningsforløb.
Fremhævet af Journalisten
Ulrik Baltzer
13.12.13 15:26
Hej Søren Gammelgaard

Hej Søren Gammelgaard

Såfremt du måtte ønske at kvalificere dit næste indspark med fakta om, hvad der skal til for at blive journalist, er her et par nyttige links.

http://www.sdu.dk/uddannelse/bachelor/journalistik
http://www.sdu.dk/uddannelse/kandidat/cand,-d-,public

http://www.dmjx.dk/uddannelser/journalistik
http://www.dmjx.dk/uddannelser/kandidat-og-merituddannelser/kandidat-i-journalistik

http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/journalistik/optag/optagelse-bachelor/
http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/journalistik/optag/optagelse-kandidat/

God weekend.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
13.12.13 15:29
Man skal ikke sætte næsen op
Man skal ikke sætte næsen op efter store besparelser efter fusionen.

Kreds Fyns formand, Finn Arne Hansen, regner fx med at man kan klare sig med færre ”embedsmænd”, men det er der nok ikke udsigt til, for KS’ medlemmer er sådan set godt vant med medlemsservice. Det fremgår af at deres kontingent er på højde med DJs, og det endda selv om de ikke har en konfliktfond at betale til.

Medlemsbladene tror jeg heller ikke, der kan spares meget på at lægge sammen, for der skal stadig skrives artikler om KS’ fagområder, og der skal stadig trykkes og distribueres et blad til alle medlemmer.

Okay, der kan selvfølgelig spares en direktør og en formand, men så mange penge koster de nu heller ikke, opgjort pr. medlem. Og de simple driftsbesparelser – fælles reception, fælles kantine, og sådan – dem kunne vi jo opnå uden at fusionere; vi kunne bare flytte sammen, men blive ved med at være to selvstændige forbund.

Se, nu er jeg jo erhvervsjournalist, og derfor ved jeg lidt om fusioner i erhvervslivet. Og her viser undersøgelser, at fusioner meget sjældent giver de økonomiske fordele man havde ventet. Besparelserne drukner simpelt hen i nye omkostninger, fordi man har fået en mere kompliceret organisation. Og man får heller ikke flere kunder i butikken, for borgerkrige mellem ansatte med forskellige kulturer lammer salgsarbejdet. En international undersøgelse fra KPMG har vist at otte ud af ti fusioner IKKE ender med øget overskud. En anden undersøgelse, fra managementfirmaet A.T. Kearney, viste, at fusioner i gennemsnit koster flere penge end de kaster af sig.

Nå, det var lidt fakta om økonomien.

Og så de sjove titler: Ifølge DJs forbundslove skal man melde sig ud, hvis man forlader journalistik eller kommunikation, men det får folk ikke altid gjort; derfor kan det ske at vi har en coach eller en lokomotivfører i kartoteket. Det er noget helt, helt andet at skulle optage 4.000 mennesker der aldrig har arbejdet med journalistik eller kommunikation, og heller ikke kommer til det. At sammenligne de to ting er en grov manipulation.

I det hele taget er denne debat præget af manipulation og udenomssnak fra fusionstilhængere; forleden dag var det Mogens Blicher Bjerregård som forsøgte sig med det, da tillidsfolkene fra Nordjyske Medier udtrykte deres bekymring over at KS optager chefer som medlemmer. Blicher Bjerregård svarede, at mange medlemmer af DJ har en cheftitel uden at være chefer. Et helt meningsløst svar, for problemet er jo at KS optager RIGTIGE chefer, altså chefer som kan hyre og fyre.

Det er helt åndssvagt at prøve at manipulere med os på den måde. Prøv i stedet at tage lidt ved lære af HB-medlem Allan Boye Thulstrup, som ovenfor ærligt og redeligt prøver at nævne nogle fordele og nogle ulemper. Vi ved jo alle sammen godt, at der både er fordele og ulemper ved fusionen, og der er ikke mange af os, som ikke ønsker at styrke vores faglige indsats på kommunikationsområdet - hvilket kunne være en fordel ved fusionen.

Det vi er i gang med nu, det er at veje fordele og ulemper op mod hinanden. Men jo mere forbundsledelsen prøver at manipulere, jo mere utryg bliver i hvert fald jeg ved, om den overhovedet er i stand til at foretage den afvejning.
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
13.12.13 16:07
Kære Per Roholt

Kære Per Roholt

Når jeg læser dine lidet faktabaserede indlæg omkring fusionen, så kan jeg altså ikke lade være med at tænke på, at det jo lige præcis er i DJ Kommunikation, hvor du er næstformand, at det er lykkedes en kasserer at fjerne omkring en halv million kroner:

https://journalisten.dk/kritik-af-bestyrelsen-i-dj-kommunikation

Så prøv lige at forholde dig til virkeligheden!
Fremhævet af Journalisten
Per Roholt
15.12.13 17:34
Hej Ida - det er nok den
Hej Ida - det er nok den laveste kommentar jeg har mødt i lang tid. Skam dig, Husk at gå efter bolden...
Fremhævet af Journalisten
Per Roholt
15.12.13 17:50
Hej Lene og Ulla - undskyld
Hej Lene og Ulla - undskyld de sene svar, men jeg har haft juletravlt.

Til: Lene
Du spørger, hvordan vi skal løse problemet med, at journalistpraktikanter får god løn, mens kommunikationsstuderende arbejder gratis og på SU.
Det er et komplekst problem, som forbundet har arbejdet og arbejdet intensivt med. Vi har ganske rigtigt vores journaliststuderende, som er omfattet af DMA-aftalen og får praktikløn fx i DR og de store dagblade. De studerende er dog selv opmærksomme på, at deres praktikløn er ved at blive for høj og forsøger derfor at få mere uddannelse ind i praktikken, evt. mod en lavere betaling. Desværre et synspunkt, som arbejdsgiverne har haft svært ved at høre. En anden del af udfordringen er, at nogle af vores studerende er i gratispraktik, dvs praktik, som er en del af uddannelsen evt. på SU. Det gælder fx de kommunikationsstuderende fra RUC. Her er en ny studenterorganisation i fuld gang med at samle kræfter og påvirke både skole og arbejdsgivere om, at man godt må betale noget mere end SU. Det er naturligvis en opgave som kræver opbakning fra både specialgruppe og forbund. En anden interessant betragtning er, at det ser ud til, at det er lykkedes at få arbejdsgiverne til at betale de nye kommunikationsstuderende fra DJMX, der skal i praktik næste år. Det kan vise sig at blive et gennembrud i kampen mod gratis praktik. Men det er en lang sej kamp, hvor jeg faktisk tror, at netop vores egne studerende i DJ Stud kan spille en vigtig rolle ved at være rollemodeller og med at skabe nye studenterorganisationer på de uddannelsessteder, hvor har mange medlemmer. Så ja, det er svært, men netop tættere samarbejde om praktikløn mellem KS og DJ kan blive en fordel for de studerende.

Til Ulla: Du spørger, hvor mange der vil sive fra DJ?
Jeg forstår godt dit spørgsmål, men hidtil har vi ikke se mange medlemmer, der forlader DJ på grund af prisen på kontingentet. De fleste holder ved - fordi det ganske enkelt er det bedste sted at være organiseret som journalist. En fusioneret fagforening vil ikke ændre på det. Tværtimod tror jeg vi kan levere en bedre service og en stærkere platform for at varetage medlemmernes interesse og et stærkere brand.
Men nå du siger at DJ´ere vil sive, så svar mig på, hvor de skulle sive hen? Jeg tror alle vil blive, for DJ er vores forbund nu og i fremtiden.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
15.12.13 17:56
Kære Per Roholt

Kære Per Roholt

Du sidder i DJs Forretningsudvalg, og det er klart, at du som næstformand i DJ Kommunikation burde have været opmærksom på økonomien. Ulovlighederne her har åbenbart stået på i flere år.

Det er ikke særligt betryggende for medlemmerne af DJ.

Venlig hilsen
Bodil Rohde





Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
15.12.13 19:30
Kære Per Roholt

Kære Per Roholt

Jeg kan godt se, at min kommentar kan virke lidt hård, men jeg synes faktisk, at den er både nødvendig og relevant, fordi det, der er sket i DJ Kommunikation, klart illustrerer, hvad der kan ske, når man ser for ensidigt på tingene og dermed svigter sit ansvar.

I DJ Kommunikation var der tilsyneladende tale om blind tillid til kassereren, mens der her er tale om blind tillid til, at der kun er fordele ved en eventuel fusion.

Kan det virkelig passe, at du ikke kan se en eneste ulempe ved en fusion?
Fremhævet af Journalisten
Per Roholt
16.12.13 20:32
Kære Ida - jo jeg kan sagtens
Kære Ida - jo jeg kan sagtens se både fordele og ulemper ved fusionen. Men jeg kan også se fordele og ulemper ved IKKE at fusionere. Lige nu er der fx 4-5 fagforeninger, der organiserer kommunikatører. Sådan bliver det ikke ved med at være i fremtiden. Jeg ved fx, at HK tænker meget på, at fremtiden for deres medlemmer er, at uddanne sig mere og få de eftertragtede kommunikationsstillinger, som medlemmer af KS og DJ har i dag.
Så jeg tror vi kommer til at se en eller flere fagforeninger rykke på det her område inden for få år. I den sammenhæng kan KS og DJ rykke sammen her og nu. Det vil gøre os til den mest indflydelsesrige fagforening for mediefolk og kommunikatører, specialister på feltet. Det kan måske også tiltrække de mange, der i dag arbejder med kommunikation, men som har valgt at stå uden for en fagforening eller er trukket til en gul fagforening.

Nå men til fordele og ulemper.
Jeg starter med ulemperne.

I KS er de vant til en enkel og gennemskuelige demokratisk struktur, så vi skal overveje hvordan vi kan/skal bevare vores kludetæppeorganisering, der giver den enkelte stor indflydelse, men til gengæld er svær at gennemskue.
Vi skal overbevise KS medlemmer om, at de er en god ide at betale til en konfliktfond
Vi er nødt til at overveje, hvordan vi kan sætte kontingentet ned, da KS har et lavere kontingent
Vi skal overveje, hvordan vi kan styrke den faglige bevidsthed i KS, hvor mange er mere tiltrukket af fagfaglighed og interesse for deres fag end fagforening classic
Vi skal finde ud af, hvordan vi kan lave studenterorganisationer på de uddannelsessteder, hvor KS har mange medlemmer, men uden egentlige repræsentation som fx KAJ.
Vi er nødt til at tage stilling til, hvordan vi indpasser ledere og selvstændige.
Vi skal have løst problemet, så fx vi både ud af til og indadtil kan varetage alle medlemmers interesser uden at det konflikter, hvis der er divergerende holdninger mellem fx mediejournalister og kommunikatører
Og der er sikkert et par stykker mere :)

Pyha - nu blev jeg træt, fordele tager vi en anden dag. For jeg mener fortsat at ulemperne også er udfordringer, som vi kan vende til styrker, hvis vi løser dem rigtigt.


Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
22.12.13 13:25
Kære Uffe og andre
Kære Uffe og andre fusionsskeptikere. Ja, fusioner i erhvervslivet har ofte ført til øgede omkostninger, især i starten. Men der er også vellykkede af slagsen så som Politiken og Morgenavisen Jyllands-Posten. Men det skulle være meget underligt, hvis ekstra 23 mio. kr. i kontingent (plus kontingentbetalingerne fra de studerende etc.) samt 7.000 nye medlemmer ikke skulle kunne give stordriftsfordele. Desuden skal man huske, at vi deler a-kasse, Danmarks mindste med knap 23.000 medlemmer. Den giver suveræn god service nu, men hvis KS vælger at vende blikket mod DM i stedet for os pga. den modvilje, der nu dukker op, så forsvinder deres medlemmer selvfølgelig også ud af vores fælles a-kasse. Og så er den for alvor i fare. Det er en af grundene til, at jeg på HB-mødet sagde, at det var uansvarligt af dem, der var med til at starte processen, nu at lægge gift for den. Jeg ved, der er kommet nye oplysninger om KS-medlemmernes job, men det ændrer ikke efter min mening det grundlæggende fornuftige i en fusion.
En af de helt store fordele ved en fusion er også, at vi kan få ændret på vores stive strukturer og lære at tænke nyt. I dag skal der to tredjedele flertal til selv den mindste lovændring. Så længe, det er tilfældet, vil to store grupper på delegeretmødet altid kunne slå sig sammen om at skyde et ellers godt forslag, som flertallet er for, ned. Vi vil også kunne få en ny måde at vælge delegerede på, for eksempel på stormøder i kredsene, vi kan få stoppet misbrugssystemet med de forbundne kar, få et lavere kontingent med meget mere. KS er villige til at betale et konfliktkontingent, er jeg sikker på. Men efter min mening kan det da godt ske, at vi ikke skal fortsætte med 90 pct. af folks løn gennem hele konflikten (godt initiativ at få den ned på 90 pct., Uffe, men en nedtrapningsmodel ville måske gøre det mere spiseligt for de øvrige betalere, som aldrig selv får glæde af strejke- eller lockout-støtte).
Fusionen er klog og nødvendig.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
23.12.13 16:51
Kære Finn Arne

Kære Finn Arne

Jeg er en af dem, du kalder fusionsskeptikere.

Og jeg er total modstander af at udvande fagligheden for de grupper, der i dag er i DJ.

Så det er meget bedre at kalde mig fusionsmodstander.

Det eneste, jeg er enig med dig i, er, at misbrugssystemet med de forbundne kar
mellem DJs drift og Sikringsfonden skal stoppes.

Og ellers vil jeg ønske dig en God Jul og et Fusionsfrit Nytår.

KH
Bodil Rohde
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
24.12.13 12:52
Kære Bodil

Kære Bodil
Det skal ske, du er hermed noteret som fuldblods modstander! Jeg tror dog på, at fagligheden kan trives fint i undergrupper som i dag i DJ. Nu må argumenterne brydes frem mod delegeretmødet i 2015, og så må de delegerede der tage stilling.
God jul og godt nytår til dig også.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right