Kronprinsens korrespondance skal holdes hemmelig

Trods udtalelse fra Foketingets Ombudsmand afviser Kulturministeriet fortsat at give aktindsigt i korrespondance mellem IOC-medlemmet Kronprins Frederik og regeringen. Kulturministeriet henviser til ”private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet”. Det eneste, ministeriet har givet aktindsigt i, er oplysninger, der i forvejen er frit tilgængelige (Opdateret)

I går slog Folketingets Ombudsmand fast, at brevveksling mellem regeringen og kongehuset om kronprinsens opgaver som medlem af Den Internationale Olympiske Komite (IOC) som udgangspunkt er omfattet af ret til aktindsigt.

I en udtalelse fra Ombudsmanden blev det slået fast, at kronprinsen ikke handler som led i statsstyret, når han optræder som medlem af IOC.

”Han handler derimod i sin personlige egenskab, dvs. som privatperson”, lød udtalelsen.

Det betyder, at regeringen (ministerierne) og kongehuset må anses for forskellige myndigheder i relation til offentlighedsloven.

”Og at brevveksling mellem dem som udgangspunkt er undergivet aktindsigt.”

Hemmeligholdelse er særlugt påkrævet

Konklusionen fra Ombudsmanden skyldtes en klage fra en journalist, der blev afvist aktindsigt i 2016.

Nu har Kulturministeriet meddelt, at ministeriet tager Ombudsmandens afgørelse til efterretning. Det fører dog ikke til, at journalisten, der bad om aktindsigten, får udleveret alle dokumenterne.

Det skriver Kulturministeriet på sin hjemmeside.

Ifølge Kulturministeriet er brevvekslingen mellem kronprinsen og regeringen nemlig underlagt paragraf 33. stk 5 i offentlighedsloven.

Her står der, at retten til aktindsigt kan begrænses for at beskytte ”Private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet”.

Kulturministeriet har i sin afgørelse lagt vægt på, at medlemmerne af kongehuset som altovervejende hovedregel ikke vil kunne udtale sig om emner, hvor regeringen har eller forventes at få en politisk holdning.

Udveksling af oplysninger skal være fri og formløs

Når Kronprins Frederik skal sikre sig, at beslutninger som IOC-medlem ikke kolliderer med den danske regerings politiske interesser, er det ”afgørende, at udvekslingen af oplysninger kan ske på en fri og formløs måde, og at en udveksling også kan omfatte regeringens foreløbige eller ikke offentliggjorte overvejelser”, står der.

Hvis det ikke kan ske, er der ”en nærliggende fare for, at udvekslingen af oplysninger begrænses, eller det ikke vil kunne foregå på samme frie og formløse måde”.

Journalist ville bare belyse sagen

Det var den daværende journalist på Dagbladet Information, Kim Kristensen, der søgte om aktindsigt tilbage i 2016. Han undrede dig over, at den daværende kulturminister Bertel Haarder havde udtalt, at Rusland skulle udelukkes fra OL. Men som IOC-medlem havde Kronprins Frederik stemt mod russisk udelukkelse.

”Jeg ville bare gerne vide, hvad der var sket”, siger Kim Kristensen.

Han siger, at Kulturministeriets henvisning til Offentlighedslovens paragraf 33 er den samme begrundelse som ministeriet kom med for to år siden.

Det eneste, ministeriet denne gang har givet ham aktindsigt i, er oplysninger, der i forvejen er frit tilgængelige.

”Det er for eksempel en pressemeddelelse med de europæiske sportsministre,” siger han.

Kim Kristensen har i dag sendt en ny klage til Folketingets Ombudsmand.

(Opdateret klokken 16:04 med kommentar fra journalist Kim Kristensen)

0 Kommentarer