Kritikken af DJs hovedbestyrelse vokser

Den største kreds i Dansk Journalistforbund forkastede i aftes enstemmigt DJs høringssvar angående den ny offentlighedslov. Det er den fjerde kreds, som nu undsiger hovedbestyrelsen. Kreds 1s nyvalgte formand, Kenni Leth, mener DJ-toppen nu bør overveje sin rolle i sagen.

Den største kreds i Dansk Journalistforbund forkastede i aftes enstemmigt DJs høringssvar angående den ny offentlighedslov. Det er den fjerde kreds, som nu undsiger hovedbestyrelsen. Kreds 1s nyvalgte formand, Kenni Leth, mener DJ-toppen nu bør overveje sin rolle i sagen.

Mere og mere tyder på, at flertallet i DJs hovedbestyrelse har handlet direkte i strid med hovedparten af dets medlemmers ønsker i sagen om revisionen af den kommende offentlighedslov.

For blot få uger siden sagde de første kredse i Dansk Journalistforbund fra. På generalforsamlinger i Kreds 2 (Sjælland) og Kreds 4 (Østjylland) afviste de DJ-toppens hidtidige pragmatiske tilgang til loven, som ifølge kritikere og dybdeborende journalister som Ulrik Dahlin, Tom Heinemann og Jesper Tynell vil indskrænke journalisters og borgeres ret til aktindsigt.

Siden fulgte Kreds 6, der omfatter hele Nordjylland.

Og i aftes vedtog så også landets største kreds af journalister, der repræsenterer omkring 7.500 DJ-medlemmer i Københavns-området, enstemmigt en udtalelse, der opfordrer Dansk Journalistforbunds øverste ledelse til at fastholde retten til aktindsigt.

»Der kom drøje hug til Mogens og meldinger om, at hvis det her forbliver Journalistforbundets holdning, så vil en række medlemmer ikke længere kunne se sig selv som en del af forbundet,« fortæller nyvalgt formand for Kreds 1, Kenni Leth, til Journalisten.dk.

Før mødet var der dog ikke lagt op til nogen former for reaktion fra Kreds 1's side. Bestyrelsen havde ikke fået diskuteret sagen igennem – og derfor heller ikke meldt klart ud.
Men flere af de journalister, som frygter konsekvenserne af de mulige indskrænkelser af offentlighedsloven, fik overbevist stort set alle de godt 100 tilstedeværende om, at den pragmatiske DJ-linje vil være til skade for det journalistiske arbejde:

»Det, der gjorde forskellen i går, var de indlæg, der blandt andet kom fra Jesper Tynell, Ulrik Dahlin og Tom Heinemann. Meget klart fik de fortalt, hvordan indskrænkningerne vil underminere den arbejdsform, som er nødvendig for at lave dybdeborende journalistik, og den journalistik, som vi elsker at bedrive og alle ser op til,« fortæller Kenni Leth, og tilføjer, at det var nogle »stærke ord og klare argumenter«, som fjernede den sidste tvivl, han ellers havde.

22 journalister stod bag den udtalelse, som altså enstemmigt blev vedtaget i aftes af de godt 100 fremmødte. (se udtalelsen nederst på siden, red.) Fire undlod dog at stemme – heriblandt Dansk Journalistforbunds formand, Mogens Blicher Bjerregård:

»Når jeg undlod at stemme i går, skyldes det, at jeg har forholdt mig til selve teksten i forslaget på generalforsamlingen,« siger han til Journalisten.dk og påpeger, at der i den ikke står noget om DJ's høringssvar, men en opfordring om at tage afstand fra ændringer i loven om aktindsigt, når det gælder ministerbetjening.

»Jeg vil naturligvis arbejde for mest mulig åbenhed, og det er, hvad vi i DJ kan gøre på troværdig og realistisk vis ved at forholde os som vi har gjort. Det kunne tale for, at jeg havde stemt for, men omvendt mener jeg, at DJ nu har afleveret et høringssvar, og det skal ikke fortolkes af mig i ekstra udtalelser m.m. Derfor valgte jeg for en sjælden gang at undlade at stemme,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

For Kenni Leth er der ingen tvivl om, at den voksende modstand rundt i hele landet mod hovedbestyrelsens pragmatiske tilgang til kommissionens betænkning til den ny offentlighedslov, betyder, at den øverste ledelse i DJ bør overveje sin egen rolle i sagen.

»Jeg synes, han (Mogens Blicher Bjerregård, red.), skal lytte til den kritik, der er kommet og tage sagen op igen, og se på, hvordan kommer vi med et fremadrettet svar, der afspejler medlemmernes holdning. Hvis jeg var forbundsledelse, så ville jeg i hvert fald overveje, om det her ikke giver anledning til selvransagelse.«

»Nu er hørelsessvaret godt nok afgivet. Men dermed stopper sagen jo ikke. Til efteråret kommer regeringen med sit lovprogram, og så skal der være en ny høringsrunde om den ny offentlighedslov. Der skal vi så forholde os til det egentlige lovforslag. Og der kunne man godt forestille sig, at DJs hovedbestyrelse rettede ind og indså, at de ikke har medlemmerne bag sig i det her spørgsmål,« siger Kenni Leth.

Ifølge Mogens Blicher Bjerregård, så har man dog allerede gjort opmærksom på medlemmernes utilfredshed:

»Vi har afgivet et høringssvar, hvor vi netop omkring paragrafferne 23-26 har gjort opmærksom på den kritiske tilgang, en række af vores medlemmer har til udkastets nye formuleringer om ministerbetjening. Vi har bedt om, at det bliver præciseret, hvornår der er tale om ministerbetjening, og at undtagelsen kun skal gælde de facto ministerbetjening. Vi har også foreslået en evalueringsperiode med mulighed for at revidere denne paragraf. På den måde har vi efter den opfattelse, at et klart flertal af hovedbestyrelsen giver udtryk for, et godt grundlag at påvirke den del af lovgivningen på,« siger han til Journalisten.dk.

Gårsdagens udtalelse fra Kreds 1: (Vedtaget enstemmigt)

Dansk Journalistforbunds største kreds, Kreds 1, tager afstand fra de af Offentlighedskommissionens forslag, der indskrænker journalisters og borgeres ret til aktindsigt. Her tænkes bl.a. særligt på de foreslåede nye §§ 23-25 vdr. ministerbetjening m.m.m. Netop disse dokumenter vedr. regeringsførelsen er det i et åbent demokrati særlig vigtigt at have offentlig adgang til. Derfor anbefaler Kreds 1 regering og folketing at fastholde retten til aktindsigt i netop disse dokumenter. Kredsen opfordrer samtidig Dansk Journalistforbunds øverste ledelse til at gøre det samme, når regeringen sender et forslag til en ny offentlighedslov i høring.

Stillerne af udtalelsen var følgende:

 • Charlotte Aagaard (Inf.),
 • Katrine Birkedal (Ugebr. A4),
 • Brigitte Alfter (Freelance),
 • Marie Louise Sjølie (DR),
 • Annette Bonde (Berl.),
 • Bo Elkjær (EB),
 • Henrik Kaufholz (Pol.),
 • Thomas Svaneborg (JP.),
 • Kasper Krogh (Berl.),
 • Morten Hansen (Freelance),
 • Frank Hvilsom (Pol.),
 • Uffe Tang (berl.),
 • Jørgen Steen Nielsen (Inf.),
 • Morten Crone (Berl.)
 • Morten Frich (Berl.),
 • Alex Frank Larsen (Medialex)
 • Henrik Groes-Petersen (Freelance)
 • Tanja Nyrup Madsen (DR),
 • Lotte la Cour (Freelance)
 • Ulrik Dahlin (Inf.),
 • Jesper Tynell (DR),
 • Tom Heinemann (Freelance).

0 Kommentarer