Kritiker om udpegelsen af Lea Korsgaard: Zetland har en hindbærsnitte-overenskomst

”Vi er ikke imod overenskomster,” siger Zetlands chefredaktør. Formand for Dansk Journalistforbund så gerne, at regeringen havde været opmærksom på det. (Opdateret den 4. oktober)

På mediet Zetland har man ikke en overenskomst, men i stedet en vilkårsaftale.

Her kan de knap 40 medarbejdere på mediet blandt andet læse, at de får 9 procent i pension, barsel og ret til frihed med løn til pasning af syge børn.

Men der står ingen ord om, hvad der gøres ved en konflikt på arbejdspladsen. På mediearbejdspladser med overenskomst er det også sådan, at tillidsfolk er beskyttet mod afskedigelse. Zetland har ingen tillidsfolk, men i stedet en medarbejdervalgt ”fortrolighedsperson”, som tillægges et opsigelsesvarsel på tre måneder.

Og hvis der opstår en tvist, så skal det løses med ”hindbærsnitter og en flaske god sekt”, skriver Zetland. Hvis det ikke er nok med en snak over bagværk og et glas vin, ”afgøres tvisten ved voldgift”.

Der mangler spilleregler

Den manglende overenskomst vækker blandt andet kritik fra journalist Uffe Gardel, efter at chefredaktør Lea Korsgaard forleden blev udpeget til formand for journalisthøjskolen (DMJX) af forsknings- og uddannelsesminister Jesper Petersen (S).

”Når tingene er kørt op i en spids, og man ikke kan blive enige, kan man ikke sidde over hindbærsnitter og blive enige om, hvad en voldgift er. Det skal man have klare spilleregler for,” siger han om netop passagen med hindbærsnitter i Zetlands vilkårsaftale.

Ifølge Zetland vil man ved sådan en tvist følge voldgiftslovens bestemmelser, men i for eksempel DR’s overenskomst er sammensætningen af voldgiftsretten skrevet ind. Helt konkret skal der være 2 repræsentanter fra forbundet, 2 repræsentanter fra DR og en opmand udpeget af formanden for Arbejdsretten.

Uffe Gardel har en lang fortid som fagligt aktiv i Dansk Journalistforbund, hvor han blandt andet har siddet i bestyrelsen og i 2015 tabte formandsvalget til Lars Werge. Han har desuden som tillidsmand oplevet adskillige konflikter med ledelsen på avisen Berlingske.

Ville ikke føle sig tryg på Zetland

Han ville ikke være tryg, hvis han var ansat på Zetland, da vilkårsaftalen ifølge ham i alt for høj grad tilgodeser arbejdsgiveren.

”Det er vigtigt, at man skriver tingene ned, mens man er gode venner, for en dag kan det være, at man ikke er gode venner. Zetland har også mennesker ansat, og de kan blive uvenner, og økonomien kan blive stram. Så skal man have nogle aftaler for, hvordan man gør, hvis tingene falder sammen,” siger han.

Også i Dansk Journalistforbund mener formand Tine Johansen, at regeringen burde have været opmærksom på det.

”Det er slet ikke sådan, at jeg hævder, at der er problematiske vilkår på Zetland. Det har jeg ikke grund til at udtale mig om. Men overenskomster indgås bedst i fredstid. Det er, når tingene spiller, at man kan sætte sig ned og blive enige om færdselsreglerne på arbejdspladsen, og hvordan man løser de konflikter, der kan opstå,” siger hun.

Det burde regeringen have været opmærksom på, mener Tine Johansen:

”Det er problematisk, at regeringen, som er dem, der udpeger formanden for DMJX, ikke har haft blik for det. Jeg ved jo, at de går op i ordnede forhold på resten af arbejdsmarkedet, men her har de ikke haft blik for det på mediearbejdsmarkedet,” tilføjer hun.

DJ talte med Zetland om aftale

Dansk Journalistforbund har været i kontakt med de redaktionelle medarbejdere på Zetland i forbindelse med tilblivelsen af vilkårsaftalen, hvor man har sparret med en talsperson for medarbejderne. Det er dog ikke en officiel overenskomst, som er godkendt af DJ.

For eksempel efterlyser Tine Johansen samarbejdsbestemmelser, en klargøring af tillidsrepræsentanternes rolle på arbejdspladsen, beskyttelse af tillidsmanden og også konfliktbestemmelser.

”De har taget det første skridt ved at lave en husaftale, som tegner de interne regler på arbejdspladsen. Og jeg synes, det er positivt, at man har sat sig på arbejdspladsen og kigget på, hvilket regelsæt der skal gælde her. Jeg opfatter det som et skridt på vej mod en rigtig overenskomst,” tilføjer Tine Johansen.

”Vi er ikke imod overenskomster”

På Zetland mener chefredaktør Lea Korsgaard ikke, at der er hold i kritikken fra Uffe Gardel.

”Jeg kan ikke huske, om vi nogensinde har spist hindbærsnitter eller drukket sekt. Ånden i det er, at vi taler om problemerne på Zetland. Vi har skrevet ind i aftalen, at hvis ikke vi kan komme til enighed, så tager vi en voldgiftssag,” siger hun.

For et år siden sagde Zetland til Journalisten, at mediet ikke havde brug for en overenskomst med Dansk Journalistforbund.

Nu afviser Lea Korsgaard ikke, at en overenskomst med Dansk Journalistforbund kan komme på tale. Hun undrer sig også over, at Dansk Journalistforbund ikke har insisteret mere på en overenskomst under drøftelserne om den nuværende vilkårsaftale.

”Tine Johansen siger indirekte, at vi ikke har ordnede forhold. Vi vil virkelig gerne have, at vores husaftale kan kaldes for en overenskomst. Vi er ikke imod overenskomster og vil hjertens gerne drikke mere kaffe med journalistforbundet for at finde ud af, hvordan vores husaftale kan blive en overenskomst,” siger hun.

Journalisten har anmodet uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) om en kommentar til Zetlands manglende overenskomst. Presseafdelingen har tilsendt Journalisten samme svar, som man har givet til Berlingske, hvor der står:

”Ingen kan være i tvivl om, hvor regeringen står i spørgsmålet om overenskomster. Jeg er socialdemokrat, og min principielle holdning er selvfølgelig, at virksomheder bør tegne overenskomst. Lea Korsgaard er udpeget på baggrund af sine personlige kvalifikationer, og fordi hun vil kunne gøre en positiv forskel for DMJX,” lyder det i det skriftlige svar.

Opdateret den 4. oktober med en præcisering af tillidsfolks beskyttelse, da det tidligere var formuleret således, at tillidsfolk ikke kan afskediges. Derudover er det tilføjet, at Zetland vil følge voldgiftsloven ved en eventuel voldgiftssag.

0 Kommentarer