Kritiker: DJ’s økonomiske kurs er uholdbar

Dansk Journalistforbund har ikke styr på økonomien, erklærede Finn Arne Hansen her til morgen på delegeretmødet. Han ønsker, at DJ forpligtes til at nedbringe både udgifter og kontingent, men fik absolut ingen opbakning til sit forslag.

Dansk Journalistforbund har ikke styr på økonomien, erklærede Finn Arne Hansen her til morgen på delegeretmødet. Han ønsker, at DJ forpligtes til at nedbringe både udgifter og kontingent, men fik absolut ingen opbakning til sit forslag.

Finn Arne Hansen (DJ:Kommunikation) henviste til, at der i regnskabet for Dansk Journalistforbund er et millionunderskud på driften i 2010. Og kun på grund af renteindtægterne, er der samlet set ikke tale om underskud.

"Jeg synes vi er på en farlig kurs med økonomien. Min udtalelse skal få den kommende bestyrelse til at tænke over det. DJ bruger i virkeligheden alt for mange penge.
Og regnskabet er udtryk for et skønmaleri," lød det fra Finn Arne Hansen, som blandt andet påpegede, at hvis man ikke havde haft høje renteindtægter i 2010, så ville der have været et underskud på tre mio. kr.

"Det er simpelthen ikke holdbart. Det er en uting. Og kommer der en konflikt i stil med den vi så i sin tid, så skal der findes 2-3 mio. kr. for at dække det her hul. Og så får vi en kontingentforhøjelse igen, hvilket er en farlig kurs, for så begynder medlemmerne at stemme med fødderne," lød det fra talerstolen til DJ's delegeretmøde i Nyborg Strand.

Finn Arne Hansen fik dog ingen opbakning til sin kritik. Tværtimod var alle efterfølgende talere lodret uenige:

Blandt andet konstaterede DJ's afgående næstformand, Fred Jacobsen, at der på ingen måde er tale om skønmaleri eller forsøg på at dække over noget.
"Vi er gået ind i det her med åbne øjne," sagde Fred Jacobsen og tilføjede:
"Det er klart, når man ser isoleret på driften, så giver det et underskud. Vi er godt klar over, at vi i perioder skal bruge af kassen for at få tingene til at hænge sammen – og for at kunne yde den service vi ønsker. Men samlet set har DJ en sund økonomi."

Ligeledes havde formand for Freelancegruppen Kristian Melgaard svært ved at se problemet:
"Jeg har aldrig kunnet forstå, at renteindtægter ikke skulle være lige så gode penge som driftsindtægter, så spørgsmålet om, hvorvidt driften kan gå i nul, kan jeg løse ved et snuptag," sagde han.

PS: I det seneste nummer af fagbladet Journalisten, som udkom i går, er der i øvrigt en gennemgang af DJ's økonomi og hvad pengene går til. Læs artiklen her.

Endelig slog Hans Otto til lyd for, at Dansk Journalistforbund ikke skal konkurrere om laveste fællesnævner og dragede paralleller til discountsupermarkeder på niveau under Netto:
"Jeg synes ikke vi skal konkurrere med fagforbund om, hvem der er den billigste. Vi skal konkurrere med andre fagforbund om kvalitet og indhold."

Herefter kom Finn Arne Hansens forslag til afstemning og blev forkastet af stort set hele salen.

Ligeledes blev DJ's regnskab for 2010 godkendt af de delegerede.

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
14. APRIL 2011
Re: Kritiker: DJ's økonomiske kurs er uholdbar

Ja, sandheden var ilde hørt. Som Fred Jacobsen da også oplyste, så har DJ et mål om et årligt overskud på 2,5 mio. kr. på driften. Det mål er vi meget langt fra. Tager man regsnkabet for 2010 samt budgetterne for 2011 plus 2012, så er der på de tre år et samlet driftsunderskud på 8,4 mio. kr. Man har med andre ord skruet forbruget så højt op, atvi får en kritisk situation hvis vi en dag tømmer strejkekassen som under DJ-konflikten. Så kan renteindtægterne ikke dække driftstunderskuddet. Så får vi igen en situation med et strejkekontingentpå måske 200 kr. plus en kontingentstigning på 20-25 kroner. Der ikke kun er midlertidig, men bliver et permanent højere kontingent. Som i 2004.Og det har vi ikke brug for i konkurrencen mod f.eks. DM, der ligger 100 kr. lavere end DJ om måneden.

 Det er ikke kun i Grækenland, Irland og Portugal, man forbruger løs og lukker øjnene for konsekvenserne... Det gør man også i DJ. Selv om vi fik en advarsel efter DR-konflikten.

 Se hele min tale her: http://oernereden.blogspot.com