Kritik af Syrien-støtte på Fyn

5.000 kroner til udbredelsen af syriske aviser, doneret fra et overskud på årets studietur, var det varmeste emne, da Kreds Fyn søndag holdt generalforsamling. Årets Kæphest gik i år til journalist Tommy Byrne fra Fyens Stiftstidende

Efter velkomstbrunch til alle fremmødte i Nordatlantisk Hus i Odense bød formand Kir Klysner velkommen.

Hun var næstformand og tiltrådte som konstitueret formand, da Finn Arne Hansen trak sig tilbage fra formandsposten i Kreds Fyn i sommeren 2014.

Kir Klysner fremhævede i sin beretning blandt andet, at antallet af arbejdsløse er faldet fra 39 til 21, svarende til 2 procent af kredsens medlemmer. Samt at kredsen har fået stor og positiv respons på sin medlemsundersøgelse i 2014.

Den viser blandt andet, at tilfredsheden er høj blandt de medlemmer, der har deltaget i et eller flere af kredsens mange arrangementer. Men også at kun hvert fjerde medlem har deltaget. Det tal vil bestyrelsen fremover arbejde på at forbedre.

Støtte til syrisk presse

Under debatten om regnskabet stillede flere medlemmer spørgsmål ved, at kredsen har doneret penge til den syriske presse, der er forhindret i at arbejde frit.

Bestyrelsen har givet 5.000 kr. til at få aviser ud til den syriske befolkning. Det er sket via International Media Support i samarbejde med Politiken.

Pengene til den donation kom fra et overskud på budgettet til kredsens årlige studietur på cirka 70.000 kr.

Men ifølge flere af de fremmødte, blandt andet tidligere kredsformand Finn Arne Hansen, er det en glidebane, at kredsen støtter politiske aktiviteter i udlandet. Han og et par andre medlemmer anførte, at man bør have bedre snor i, hvem der modtager støttekroner fra kredsen og til hvad. Støtten bør i stedet ske via Dansk Journalistforbunds Safety Fond, mente de.

DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, var til stede og fortalte, at Safety Fonden er beregnet til at støtte journalister, der er forfulgte og truede i tredjelande med livreddende hjælp til for eksempel flybilletter, medicin eller advokatbistand. Mens indsamlingen til den syriske presse derimod er gået til at få trykt og uddelt aviser til befolkningen.

Lene Sarup, tillidsrepræsentant på Fynske Medier, forbereder et støtteprojekt til tunesisk presse. Hun var ked af at høre, at nogen kunne være uenige i måden at støtte på. Og Susanne Ove, som sidder i Kreds Fyns bestyrelse, kommenterede, at hun var stolt af at have støttet pressen og dermed ytringsfriheden i Syrien.

Skønt medlemmerne var uenige om, hvad kredsen skulle støtte og hvordan, blev regnskabet alligevel godkendt.

Kys kæphesten

Traditionen tro sluttede den fynske generalforsamling med uddeling af Årets Kæphest, en hæderspris til et medlem, der har ydet en særlig indsats enten fagligt eller journalistisk. Det var i år journalist Tommy Byrne fra Fyens Stiftstidende.

»Vi bliver klogere på de mennesker, Tommy Byrne portrætterer i sine artikler, han gør det empatisk og kommer tæt på dem,« sagde formand Kir Klysner ved overrækkelsen.

Tommy Byrne kvitterede med at give kæphesten et smækkys.

Kir Klysner blev valgt til formand, og til bestyrelsen genvalgtes Holger Koefoed, Susanne Ove, Michael Lorenzen og Sanne Bøg Mortensen, og som suppleanter valgtes Peter Ammitzbøll og Teit Rasmussen.

2 Kommentarer

Erik Alnor
5. MARTS 2015
Jeg synes at vi fik en fin
Jeg synes at vi fik en fin forklaring på de to måder at støtte Syrien og Tunesien på . Det er jo sådan noget man bruger generalforsamlinger til.Jeg synes også, at det er fint at Kreds Fyn eventuelt støtter en kreds i Tunesien med computere, skudsikre veste o.a.
Om Tunesien var det vigtigste emne? Tja, så må vi jo tænke på hvordan lyttere og læsere må leve med de vinkler, som diverse medier vælger hver dag.
Jan August Hillers
2. MARTS 2015
Jeg synes ikke dette referat
Jeg synes ikke dette referat afspejler, hvad der foregik godt nok, så vil lige supplere - ikke mindst fordi Kirsten Winding har valgt at gøre lidt Syrienstøttedebat til hovedhistorien.
Jeg var en af de, der ikke var Finn Arne. Og jeg mener ikke, at de fremmødte på et kredsbestyrelsesmøde skal bruge kredspenge til at støtte f.eks dette Politiken-initiativ. Men forbundet må godt bevilge forbundspenge til gode formål, og det havde intet med Safetyfonden at gøre.
Lene Sarup forbereder ikke, som nævnt i artiklen, et støtteprojekt. Hun havde været udsendt til Tunesien og fortalte om de store mangler journalister havde der - f.eks. manglede de noget så simpelt som computere. Og generalforsamlingen greb hendes nærmest løse bemærkninger, og det endte vel med, at bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med det og Lene, for at se om kredsen f.eks kunne etablere et samarbejde med en kreds i Tunesien - som vi tidligere havde det i 20 år med den engang østtyske kreds i Vorpommern-Meckleburg.

Jeg har forståelse for, at det kan være vanskeligt at finde en vinkel på en ellers fredelig generalforsamling. Personligt havde jeg valgt større fokus på formandssituationen og den nye dygtige formand og hendes baggrund, hvis ikke Tunesien.